Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Martinus

Beschermd monument van 28-07-1983 tot heden
ID: 9893   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9893

Besluiten

Parochiekerk Sint-Martinus, kerkhofmuur en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 28-07-1983  ID: 1943

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Martinus is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van de kerk als volgt werd gemotiveerd: als in kern 12de-eeuwse Romaanse kerk met latere gotische uitbreidingen en aanpassingen, alsmede neogotische zijbeuken en gevelpartij.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000713, Sint-Martinuskerk en omgeving, advies KCML (1983).

Waarden

De Sint-Martinuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Martinus

Dorp zonder nummer (Sint-Martens-Latem)
Gelegen in een ommuurd kerkhof ten oosten van het dorpspleintje in de nabijheid van de Leie.