Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Martinus

Beschermd monument van tot heden

ID
9893
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9893

Besluiten

Parochiekerk Sint-Martinus, kerkhofmuur en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 28-07-1983  ID: 1943

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Martinus is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van de kerk als volgt werd gemotiveerd: als in kern 12de-eeuwse Romaanse kerk met latere gotische uitbreidingen en aanpassingen, alsmede neogotische zijbeuken en gevelpartij.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000713, Sint-Martinuskerk en omgeving, advies KCML (1983).


Waarden

De Sint-Martinuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Martinus

Dorp zonder nummer (Sint-Martens-Latem)
Gelegen in een ommuurd kerkhof ten oosten van het dorpspleintje in de nabijheid van de Leie. Oudste vermelding in 1121. Vermoedelijk was het een kleine basilicale kerk met achthoekige kruisingstoren en koor, opgetrokken uit Doornikse kalksteen in onregelmatig verband waarvan duidelijk sporen bewaard zijn. Beschadigd tijdens de godsdiensttroebelen van de 16de eeuw en belangrijke verbouwingen en herstellingen in het tweede kwart van de 17de eeuw; vergrotingswerken in 1771-1772.