Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis in neotraditionele stijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 98938   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/98938

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Burgerhuis in neotraditionele stijl gebouwd in opdracht van Constant Van Noten, naar een ontwerp door de architect Ferdinand Hompus uit 1881. De rijwoning behoort tot het vroege oeuvre van Ferdinand Hompus, die vanaf 1875 tot begin jaren 1910 als zelfstandig architect actief was.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis in neotraditionele stijl

Breughelstraat 21 (Antwerpen)
Burgerhuis in neotraditionele stijl gebouwd in opdracht van Constant Van Noten, naar een ontwerp door de architect Ferdinand Hompus uit 1882. De rijwoning behoort tot het vroege oeuvre van Ferdinand Hompus, die vanaf 1875 tot begin jaren 1910 als zelfstandig architect actief was.