Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis in beaux-artsstijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 98959   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/98959

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Burgerhuis in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van John Lijsen, naar een ontwerp door de architect Adolphe Van Coppernolle uit 1909. Het project hield de volledige verbouwing in van een bestaand pand, waaraan een nieuwe voorgevel, een souterrain en een achterbouw werden toegevoegd.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis in beaux-artsstijl

Britselei 43 (Antwerpen)
Burgerhuis in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van John Lijsen, naar een ontwerp door de architect Adolphe Van Coppernolle uit 1909. Het project hield de volledige verbouwing in van een bestaand pand, waaraan een nieuwe voorgevel, een souterrain en een achterbouw werden toegevoegd.