Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Samenstel van traditionele diephuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 98984   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/98984

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Samenstel van traditionele diephuizen met trapgevels uit de tweede helft van de 16de of eerste helft van de 17de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Samenstel van traditionele diephuizen

Burchtgracht 45 (Antwerpen)
Samenstel van traditionele diephuizen met trapgevels uit de tweede helft van de 16de of eerste helft van de 17de eeuw.