Villa Jozef Nève De Mévergnies

Beschermd monument van 25-04-2006 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Paul de Smet de Naeyerplein
Locatie Paul de Smet de Naeyerplein 8 (Gent)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/686.1
  • OO003222

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Villa Jozef Nève De Mévergnies

Paul de Smet de Naeyerplein 8, Gent (Oost-Vlaanderen)

Huis in een mengeling van traditionele en modernistische stijl naar ontwerp van Valentin Vaerwyck uit 1927. Het twee bouwlagen tellend pand telt vijf ongelijke traveeën in voor- en achtergevel en in de zijgevels respectievelijk drie en vier traveeën.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De villa Jozef Nève De Mévergnies met omliggende tuin is beschermd als monument.

Waarden

De woning Jozef Nève De Mévergnies is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Alle panden, gebouwd tussen 1926 en 1940, zijn representatief voor de sociale segregatie die zich inzette in de 19de eeuw en voortduurde in de 20ste eeuw. Het zuiden van de stad Gent wordt een prestigieus en residentieel gebied. De verkaveling van de gronden in 1926 resulteerde in grote kavels en strenge bouweisen waardoor op de meest prestigieuze percelen van de wijk, namelijk aan het Paul de Smet de Naeyerplein, aan de Congreslaan, de Krijgslaan en de Onafhankelijkheidslaan, de voornaamste beroeps categorieën waaronder industriëlen en groothandelaars zich vestigden.

artistieke waarde, historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: De panden zijn op architecturaal vlak eveneens representatief daar ze de verschillende kunststijlen uit het interbellum vertegenwoordigen, zoals die pasten binnen de smaak van de maatschappelijke elite in de jaren '20 en '30 van de vorige eeuw (traditionele architectuur waaronder cottagestijl en Style Hoge, art deco, modernisme waaronder invloed van Le Corbusier, Amsterdamse School, Dudok).
De percelen worden in hun geheel beschermd, inclusief de tuin zone en het afsluithek.

Representatieve woning voor de versoberde traditionele stijl van Valentin Vaerwyck uit 1927. De interieurindeling en -aankleding bleef intact bewaard. Het interieur is eveneens representatief voor de stijl van Vaerwyck met een centrale inkomhal met trap, balkon en zandstenen Vlaamse schouw. Het huis behield in alle woonvertrekken parketvloeren, stenen vloeren, stucplafonds, schouwmantels, binnenschrijnwerk met hang- en sluitwerk, structuurglas, gordijnkasten, radiator kasten in een mengeling van Vlaamse en Franse stijl.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.