Beschermd monument

Stadswoning

Beschermd monument van 07-06-1994 tot heden
ID: 99   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/99

Besluiten

Woning
definitieve beschermingsbesluiten: 07-06-1994  ID: 2698

Beschrijving

De stadswoning is beschermd als monument. De bescherming omvat twee panden die oorspronkelijk één geheel vormden.


Waarden

De panden zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Stadswoning

Leuvensestraat 66, 68 (Diest)
Langshuis met twee verdiepingen, mogelijk uit de 16de eeuw. Overstekende bovenverdieping steunend op houten kraagstukken.