Beschermd monument

Woning De Gulden Maan

Beschermd monument van 05-01-1949 tot heden
ID: 990   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/990

Besluiten

Woning De Gulden Maan
definitieve beschermingsbesluiten: 05-01-1949  ID: 238

Beschrijving

De woning De Gulden Maan, bekend als het geboortehuis van Johannes Berchmans, is beschermd als monument.Waarden

Het pand is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Woning De Gulden Maan

Sint-Jan Berchmansstraat 24 (Diest)
Geboortehuis van de Heilige Johannes Berchmans, ook wel genaamd De Gulden Maan. Gevel en interieur van de benedenverdieping circa 1850 grondig verbouwd tot kapel.