Beschermd cultuurhistorisch landschap

Neigembos: fase 1

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 30-09-1974 tot heden

ID
9902
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9902

Besluiten

Neigembos: fase 1
definitieve beschermingsbesluiten: 30-09-1974  ID: 764

Beschrijving

Het centrale deel van het Neigembos met omliggende landbouwgronden te Meerbeke en Gooik werd beschermd als landschap (fase 1) bij koninklijk besluit van 30 september 1974. Het resterende noordwestelijke deel van het bosgebied en omliggende landbouwgronden werden beschermd als landschap (fase 2) bij koninklijk besluit van 16 oktober 1981.Waarden

Het Neigembos is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Neigembos en Onze-Lieve-Vrouw Lombeek met valleien van Berchembos- en Hunselbeek

Gooik (Gooik), Sint-Kwintens-Lennik (Lennik), Meerbeke, Neigem (Ninove), Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek (Roosdaal)
Het landschap wordt zeer sterk gedomineerd door van west naar oost verlopende getuigenheuvels. Het Neigembos is één van de toppen die de waterscheidingslijn vormen tussen het Dender- en Zennebekken. Het landschapsbeeld van eind 18de eeuw sluit goed aan bij het huidige landschap. Bomenrijen langs de wegen compartimenteren het landschap. De akkerlanden situeren zich bijna uitsluitend op wat men tot op heden als open leemkouters beschouwt. Op het grondgebied van de gemeente Meerbeeck, ter hoogte van Rousbeeck en Polch en rond ‘Tuytenbergh’ is het akkerlandpatroon kleinschaliger ten gevolge van het veelvuldig voorkomen van hagen. De eigenlijke valleien van de Langerheide- en Berchembosbeek zijn gereduceerd tot zeer smalle stroken bos. De compacte dorpen en gehuchten liggen buiten overstromingsgevaar maar toch in de nabijheid van de valleigraslanden en zijn omzoomd met hoogstamboomgaard

Andere relaties

Wordt opgevolgd door

Neigembos: fase 2

Neerstraat (Gooik), Bevingen, Prindaal, Steenstraat (Ninove)