Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Twee burgerhuizen in eclectische stijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 99107   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/99107

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Burgerhuis en meergezinswoning in eclectische stijl, kort na elkaar gebouwd door de Naamlooze Maatschappij "Vooruitzicht", naar ontwerpen door de architect Jules Hofman uit 1912. Opdrachtgever van nummer 22 was de heer Borghers, van nummer 24 de heer J.C. Douw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Twee burgerhuizen in eclectische stijl

Coebergerstraat 22-24 (Antwerpen)
Burgerhuis en meergezinswoning in eclectische stijl, kort na elkaar gebouwd door de Naamlooze Maatschappij "Vooruitzicht", naar ontwerpen door de architect Jules Hofman uit 1912. Opdrachtgever van nummer 22 was de heer Borghers, van nummer 24 de pasteibakker Jaak Corneel Douw.