Beschermd monument

IJzeren passerelle

Beschermd monument van 04-02-1999 tot heden

ID
9916
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9916

Besluiten

Spoorwegstation, voetgangersbrug en boogbrug
definitieve beschermingsbesluiten: 04-02-1999  ID: 3377

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de ijzeren voetgangersbrug ten oosten van het station van Ronse, met inbegrip van de helling ten noorden van de spoorlijn en van de smeedijzeren balustrade, betonnen afsluiting, trap en helling ten zuiden ervan.Waarden

IJzeren voetgangersbrug (passerelle) over het stationsemplacement, met hellingen, trappen, afsluitingen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

als één van de weinige nog bestaande ijzeren passerellen over stationsemplacementen in het Vlaamse gewest en een voorbeeld van een geklonken ijzeren boogbrugje wederopgetrokken in 1920, grotendeels met recuperatiemateriaal uit 1888, onder andere nog voorzien van een gekasseide helling en consoles van gaslantaarns eveneens van 1888.

Aanduiding van

Is de bescherming van

IJzeren passerelle

Ijzerstraat zonder nummer (Ronse)
IJzeren spoorwegbrug of passerelle in gebruik genomen in 1888, opgeblazen door de Duitsers in 1918 en heropgebouwd in 1920, deels met recuperatiemateriaal. Brug met boogconstructie van gesmeed ijzer, aan één zijde losliggend op rolletjes om spanningen en uitzetting bij temperatuurschommelingen op te vangen.