Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Wooncomplex Joostens-Lemmé

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 99273   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/99273

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Wooncomplex, voortkomend uit twee godshuizen opgericht eind 19de begin 20ste eeuw voor de huisvesting van bejaarde echtparen; toegangs- en dienstgebouwen respectievelijk aan Dambrugge- en Trapstraat.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Wooncomplex Joostens-Lemmé

Dambruggestraat 304 (Antwerpen)
Samenstel van twee aanpalende godshuizen opgetrokken door het Bureel van Weldadigheid van de Stad Antwerpen, het Gesticht Robert Joostens aan de Dambruggestraat uit 1898-1899 door de architecten Lievin en Edouard Van Opstal, en het Gesticht Lemmé uit 1904 aan de Trapstraat door de architect Emile Thielens.