Beschermd monument

Opgaande bruine beuk in het Bruulpark

Beschermd monument van 25-11-1992 tot heden

ID
9930
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9930

Besluiten

Dekenij Kanunnikenkapittel Sint-Hermes, brouwerij Dekeyser en beuk met aansluitende site
definitieve beschermingsbesluiten: 25-11-1992  ID: 2457

Beschrijving

De bruine beuk, gelegen in het Bruulpark te Ronse, is beschermd als monument. Deze boom maakt ook deel uit van het beschermde stadsgezicht dat het gebied tussen de Sint-Pietersnieuwstraat, Bruul, De Biesestraat en Priestersstraat omvat.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen bracht een advies uit waarin de historische waarde van de beuk als volgt werd gemotiveerd: “omwille van het algemeen belang gevormd door de historische waarde van het perspectief op de monumentale Sint-Hermeskerk, versterkt door de grote beeldbepalende beuk met symmetrisch opgebouwde kruin op het voorplein”.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000834, Site van de Hospitaalstraat en Priestersstraat, voormalig Kannunikenhuis en Dekenij van Kapittel van Sint-Hermes, voormalige brouwerij Dekeyser, advies KCML (1992).


Waarden

De beuk is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu documentaire waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Opgaande bruine beuk in het Bruulpark

Bruul (Ronse)
In het Bruulpark, een groene oase in het historisch centrum van de stad, vlakbij de Hoge Mote, het Museum voor Textiel (MUST), de parochiekerk Sint-Hermes en de Sint-Hermescrypte, staat een monumentale opgaande bruine beuk.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Bruulpark

Bruul, Sint-Pietersnieuwstraat (Ronse)
Stadspark, aangelegd als promenade tijdens het Franse bewind, op de Poppkaart L'Esplanade genoemd en voorzien van twee schutterswippen van Sint-Sebastiaan en Sint-Hermes.