Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Geheel van neoclassicistische hoek- en stadswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 99451   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/99451

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Op de hoek van de Italiëlei en de De Waghemakerestraat is een ensemble van een vijftal woningen bewaard, gebouwd rond 1887 naar ontwerp van architect Fr. Claes.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Geheel van neoclassicistische hoek- en stadswoningen

De Waghemakerestraat 1, 5, Italiëlei 43-45 (Antwerpen)
Op de hoek van de Italiëlei en de De Waghemakerestraat is een ensemble van een vijftal woningen bewaard, gebouwd rond 1887 naar ontwerp van architect Fr. Claes.