Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Magazijn La Nationale

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 99456   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/99456

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Pakhuis van drie traveeën en vier bouwlagen onder zadeldak, uit het vierde kwart van de 19de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Magazijn La Nationale

De Waghemakerestraat zonder nummer, Van Aerdtstraat 31-33 (Antwerpen)
Pakhuis in opdracht van Jos Luyten gebouwd door de Naamlooze Bouw- Crediet- en Spaarmaatschappij "Voorspoed", naar een ontwerp door de architect John Voet uit 1910.