Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Schoorsteen en torentje tussen spoorwegbundels

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 99467   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/99467

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Tussen de sporenbundels waren talrijke kleine constructies aanwezig, zoals gebouwtjes voor de stationschef, voor de douane, lantaarns en kleine reparatie-ateliers.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Schoorsteen en torentje tussen spoorwegbundels

D'Herbouvillekaai zonder nummer, zonder nummer (Antwerpen)
Tussen de sporenbundels waren talrijke kleine constructies aanwezig, zoals gebouwtjes voor de stationschef, voor de douane, lantaarns en kleine reparatie-ateliers.