Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Begraafplaats Steytelinck

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
99485
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/99485

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Nieuwe begraafplaats, ingehuldigd in 1951, met centraal gelegen monumentaal kruis van 1952, van de hand van Gaston Pierre.Waarden

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Begraafplaats Steytelinck

Dokter Donnyplein zonder nummer (Antwerpen)
Nieuwe begraafplaats, ingehuldigd in 1951, met centraal gelegen monumentaal kruis van 1952, van de hand van Gaston Pierre.

Is de omvattende vaststelling van

Oorlogsmonument en ereperk begraafplaats Steytelinck

Dokter Donnyplein zonder nummer (Antwerpen)
Centraal op de begraafplaats bevinden zich de ereperken, met monumentaal oorlogsmonument en een gedenkzuil.