Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Tuin van dekenij met muur en fonteinportiek

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 03-01-1995 tot heden
ID: 9949   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9949

Besluiten

Fontein, woning met kruis en dekenij: tuin met muur en fonteinportiek
definitieve beschermingsbesluiten: 03-01-1995  ID: 2804

Beschrijving

De tuin van de dekenij, gelegen langs de Markt te Wetteren, is beschermd als dorpsgezicht. Deze bescherming omvat de als monument beschermde fontein met de aan weerszijden aansluitende muurdelen.Waarden

De tuin van de dekenij met muur en fonteinportiek is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

als pastorietuin waarin zich een bron bevindt die reeds in de 18de eeuw werd vermeld.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Dekenij en tuin

Markt 18 (Wetteren)
De dekenij wordt reeds als pastorie vermeld in 1637 of 1673 (afhankelijk van de bron), wanneer bedevaarders naar de tuin van de pastorie kwamen voor het helende bronwater, dat later afgetakt werd.

Is de omvattende bescherming van

Fontein ontworpen door Jean-Baptiste Dubois

Kattestraat zonder nummer (Wetteren)
Dorpspomp of fonteinpomp met aan weerszij aansluitende muurgedeelten, beschermd als monument bij M.B. van 03.01.1995. Gelegen tegen de achterzijde van de dekenijtuin, Markt 18, beschermd als dorpsgezicht.