Beschermd monument

Villa Julia

Beschermd monument van 13-03-2007 tot heden
ID: 9950   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9950

Besluiten

Kunstenaarswoningen
definitieve beschermingsbesluiten: 13-03-2007  ID: 4485

Beschrijving

Villa Julia, het voormalige woonhuis van Xavier De Cock, is met uitzondering van het erachter gelegen ontmoetingscentrum beschermd als monument.Waarden

Latem is in de Belgische context een uniek voorbeeld van een kunstenaarskolonie of kunstenaarsdorp, ontstaan naar het voorbeeld van het legendarische Barbizon in Frankrijk. Het belang van de Latemse kunstenaarskolonie is met zijn internationale uitstraling onmiskenbaar. In Sint-Martens-Latem en Deurle is de voormalige aanwezigheid van de kunstenaars nog tastbaar in de gebouwen waarin zij gewoond en gewerkt hebben, en in de landschapssites die het onderwerp vormden van hun kunst. Kenmerkend voor deze kunstenaarsdorpen is dat kunstenaars er vaak onderdak vonden in de bestaande woningen of boerderijtjes, die thans ook zeldzame getuigen zijn van het kleinschalig bouwkundig erfgoed van de vroegere plattelandsgemeenten, nu uitgegroeid tot residentiële villadorpen. De huizen en ateliers die in opdracht van de kunstenaars zelf werden gebouwd, George Minne, Albert Servaes, Gust. De Smet, zijn representatief voor de typologie van de kunstenaarswoning, zij vertonen aldus een architectuurhistorische waarde. De schilderateliers maakten integrerend deel uit van de woning. Dergelijke atelierwoningen waren duidelijk herkenbaar door het daklicht of de grote atelierramen op het noorden. Het beeldhouwatelier van George Minne was ondergebracht in een afzonderlijk gebouw, nu verdwenen, in de woning kwamen talrijke tekeningen tot stand.

Voormalig woonhuis Xavier De Cock, nu dienstcentrum, is, met uitzondering van het erachter gelegen ontmoetingscentrum, beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Het huidige dienstencentrum van Deurle was het woonhuis van kunstenaar Xavier De Cock, dieren- en landschapsschilder die samen met Emile Claus mede aan de oorsprong ligt van de Leieschilderkunst en de latere Latemse kunstenaarskolonie. Het huis aan de steenweg fungeerde voor de gebroeders César en Xavier De Cock als uitvalsbasis voor de reizen die ze omstreeks 1870 naar Parijs en het Franse artiestendorp Barbizon ondernamen. Het alleenstaand herenhuis van 1789 was oorspronkelijk een dubbelhuis met een bovenverdieping, bepleisterd en witgeschilderd en afgedekt met een zadeldak, thans gecementeerde gevels en schilddak. Links en rechts achter het huis, voormalige bijgebouwen met bepleisterd parement, lage zadeldaken en korfboogpoorten.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Het huidige dienstencentrum van Deurle was het woonhuis van kunstenaar Xavier De Cock, dieren- en landschapsschilder die samen met Emile Claus mede aan de oorsprong ligt van de Leieschilderkunst en de latere Latemse kunstenaarskolonie. Het huis aan de steenweg fungeerde voor de gebroeders César en Xavier De Cock als uitvalsbasis voor de reizen die ze omstreeks 1870 naar Parijs en het Franse artiestendorp Barbizon ondernamen. Het alleenstaand herenhuis van 1789 was oorspronkelijk een dubbelhuis met een bovenverdieping, bepleisterd en witgeschilderd en afgedekt met een zadeldak, thans gecementeerde gevels en schilddak. Links en rechts achter het huis, voormalige bijgebouwen met bepleisterd parement, lage zadeldaken en korfboogpoorten.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Villa Julia

Xavier De Cocklaan 5 (Sint-Martens-Latem)
Villa Julia is het voormalig woonhuis met atelier van kunstenaar Xavier De Cock (1818-1896), de Gentse dieren- en landschapsschilder die samen met Emile Claus mede aan de oorsprong ligt van de Leieschilderkunst en de latere Latemse kunstenaarskolonie.