Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Ensemble van zes burgerhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 99511   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/99511

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Symmetrisch ensemble van zes burgerhuizen dat ontegensprekelijk een eind-19de-eeuwse realisatie is van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Ensemble van zes burgerhuizen

Dolfijnstraat 72-82 (Antwerpen)
Symmetrisch ensemble van zes burgerhuizen dat ontegensprekelijk een eind-19de-eeuwse realisatie is van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.