Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Laurentius

Beschermd monument van 24-01-1944 tot heden
ID: 9957   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9957

Besluiten

Kerken
definitieve beschermingsbesluiten: 24-01-1944  ID: 107

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de parochiekerk Sint-Laurentius van Lokeren. De kerk is gelegen in de als stadsgezicht beschermd stadskern van Lokeren.Waarden

De Sint-Laurentiuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Laurentius

Markt 46 (Lokeren)
Hoofdkerk van Lokeren, staande ten zuidoosten van het marktplein. Ten noorden geasfalteerd kerkplein met bomen; ten zuiden klein plantsoen met beschermd "Ryngautmonument" van 1778.