Beschermd monument

Kasteeldomein de Robiano: kasteel met aanhorigheden

Beschermd monument van tot heden

ID
996
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/996

Besluiten

Robianokasteel met aanhorigheden en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 08-06-1995  ID: 2898

Beschrijving

Het Robianokasteel met aanhorigheden te Tervuren, is beschermd als monument.Waarden

Het Robianokasteel met aanhorigheden is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische waarde en historische, in casu architectuurhistorische waarde:
In oorsprong één van de oudste en belangrijkste hofcomplexen in een buitenwijk van de Vrijheid Tervuren, reeds vermeld in de 14de eeuw naar aanleiding van de bouw van een groot steynen huys of huys van playsancie, waarvan de benaming 't hof over 't water verwijst naar de ligging aan de overzijde van de Voer, die er vijf vijvers vormde. De opeenvolgende adellijke eigenaars zorgden voor een aanzienlijke uitbreiding en verbouwing van het hof dat achtereenvolgens was bekend als ,'t huys van Bueren (1614) en ’t hof van Melijn (17de eeuw). Een van de illustere bewoners was ondermeer Willem de Zwijger. De huidige benaming refereert aan de familie de Robiano-de Stolberg (1772-1918) die het 19de-eeuwse kasteel liet optrekken.
boeiend, stilistisch heterogeen ensemble gevormd door een L-vormige woonvleugel (16de(?)- 17de-eeuws) in traditionele bak- en zandsteenstijl met aangrenzende hoevevleugels en een 1741 gedateerd poortgebouw in 1876-79 door provinciaal architect E. Coulon uitgebreid met een romantisch eclectisch geïnspireerd kasteel en een gaaf bewaarde neoromaanse kapel (1864). Typerend voor deze uitbreiding is het feit dat niet alleen de originele tweeledige hofstructuur met pachthof en herenwoning, elk met eigen binnenkoer, maar ook de 16de- 17de-eeuwse toestand perfect afleesbaar bleef.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein de Robiano

Hertenbergstraat 6-12 (Tervuren)
Complex bestaande uit een 16de- of 17de-eeuws pachthof en een herenwoning, in 1741 aangevuld met poortgebouw en in de periode 1876-1879 kreeg zijn definitieve vorm met de bouw van een eclectisch kasteel en een neoromaanse kapel.