Beschermd monument

Knotlinde op het dorpsplein van Massemen

Beschermd monument van 01-02-2001 tot heden

ID
9961
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9961

Beschrijving

De linde op het Dorpsplein te Massemen is beschermd als monument. Deze boom maakt ook deel uit van de als dorpsgezicht beschermde dorpskom van Massemen.Waarden

De oude linde is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

als eeuwenoude grootbladige lindeboom met een diameter van 5,7 meter, die het beeld van het dorpsplein in zeer sterke mate bepaalt.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Knotlinde op het dorpsplein van Massemen

Dorpsplein zonder nummer (Wetteren)
De eeuwenoude knotlinde (Tilia x europaea) bevindt zich ten zuidoosten van de parochiekerk Sint-Martinus op het dorpsplein van Massemen. De boom heeft een stamomtrek van 7,19 m. Sinds de heraanleg van het plein staat de boom enigszins geïsoleerd op een vluchtheuvel met wat lage begroeiing rondom. De linde vormt nog één van de beeldbepalende elementen van de oude dorpskom.