Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eclectische een- of meergezinswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 99654   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/99654

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Burgerhuis of meergezinswoning in eclectische stijl, voor eigen rekening opgetrokken door de aannemer Eduard Van Biesen en kadastraal geregistreerd in 1913.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eclectische een- of meergezinswoning

Eglantierlaan 124 (Antwerpen)
Burgerhuis of meergezinswoning in eclectische stijl, voor eigen rekening opgetrokken door de aannemer Eduard Van Biesen en kadastraal geregistreerd in 1913.