Beschermd monument

Kunstenaarswoning George Minne

Beschermd monument van 13-03-2007 tot heden

ID
9974
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9974

Besluiten

Kunstenaarswoningen
definitieve beschermingsbesluiten: 13-03-2007  ID: 4485

Beschrijving

De voormalige kunstenaarswoning van George Minne is met uitzondering van de bijgebouwen beschermd als monument.Waarden

Latem is in de Belgische context een uniek voorbeeld van een kunstenaarskolonie of kunstenaarsdorp, ontstaan naar het voorbeeld van het legendarische Barbizon in Frankrijk. Het belang van de Latemse kunstenaarskolonie is met zijn internationale uitstraling onmiskenbaar. In Sint-Martens-Latem en Deurle is de voormalige aanwezigheid van de kunstenaars nog tastbaar in de gebouwen waarin zij gewoond en gewerkt hebben, en in de landschapssites die het onderwerp vormden van hun kunst. Kenmerkend voor deze kunstenaarsdorpen is dat kunstenaars er vaak onderdak vonden in de bestaande woningen of boerderijtjes, die thans ook zeldzame getuigen zijn van het kleinschalig bouwkundig erfgoed van de vroegere plattelandsgemeenten, nu uitgegroeid tot residentiële villadorpen. De huizen en ateliers die in opdracht van de kunstenaars zelf werden gebouwd, George Minne, Albert Servaes, Gust. De Smet, zijn representatief voor de typologie van de kunstenaarswoning, zij vertonen aldus een architectuurhistorische waarde. De schilderateliers maakten integrerend deel uit van de woning. Dergelijke atelierwoningen waren duidelijk herkenbaar door het daklicht of de grote atelierramen op het noorden. Het beeldhouwatelier van George Minne was ondergebracht in een afzonderlijk gebouw, nu verdwenen, in de woning kwamen talrijke tekeningen tot stand.

Voormalig woonhuis George Minne, met uitzondering van de bijgebouwen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Het voormalig woonhuis van beeldhouwer en tekenaar George Minne werd door hem ontworpen en gebouwd in 1907 en uitgevoerd door de Latemse schrijnwerker en aannemer Jules Maebe. De kunstenaar ontwierp een vrijstaand herenhuis van twee bouwlagen met een strenge witgepleisterde lijstgevel, naar classicistisch model gemarkeerd door een middenrisaliet onder driehoekig fronton met oculus en guirlande. Het ontwerp van de woning, ook binnenshuis, getuigt in vormgeving en afwerking van uiterste soberheid, wars van alle overbodige decoratie, in overeenstemming met de levenshouding van de kunstenaar. In het huis kwam een belangrijk deel van zijn tekenwerk tot stand.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Het voormalig woonhuis van beeldhouwer en tekenaar George Minne werd door hem ontworpen en gebouwd in 1907 en uitgevoerd door de Latemse schrijnwerker en aannemer Jules Maebe. De kunstenaar ontwierp een vrijstaand herenhuis van twee bouwlagen met een strenge witgepleisterde lijstgevel, naar classicistisch model gemarkeerd door een middenrisaliet onder driehoekig fronton met oculus en guirlande. Het ontwerp van de woning, ook binnenshuis, getuigt in vormgeving en afwerking van uiterste soberheid, wars van alle overbodige decoratie, in overeenstemming met de levenshouding van de kunstenaar. In het huis kwam een belangrijk deel van zijn tekenwerk tot stand.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kunstenaarswoning George Minne

Kortrijksesteenweg 62 (Sint-Martens-Latem)
Voormalig woonhuis met atelier van de beeldhouwer en tekenaar George Minne, door hem ontworpen en gebouwd in 1907 en uitgevoerd door de Latemse schrijnwerker en aannemer Jules Maebe, die ook de eerste villa’s in het Leiedorp bouwde. Alleenstaand herenhuis van twee bouwlagen onder schilddak met witgepleisterde lijstgevel naar 18de-eeuws classicistisch model, met gemarkeerd middenrisaliet onder driehoekig fronton met oculus en guirlande.