Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Papeteries Anversoises G. Moorrees & Cie.

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden
ID: 99747   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/99747

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

In kern neoclassicistisch burgerhuis uit de eerste helft van de 19de eeuw, dat tussen 1892 en 1906 door Jean-Laurent Hasse in meerdere fasen werd uitgebouwd tot papierfabriek, met nog een uitbreiding door Max Winders in 1923.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Papeteries Anversoises G. Moorrees & Cie.

Engelse Beurs 4, 8, Jeruzalemstraat 17, 19, Pottenbrug 1, 3, 4 (Antwerpen)
In kern neoclassicistisch burgerhuis uit de eerste helft van de 19de eeuw, dat tussen 1898 en 1906 door Jean-Laurent Hasse in meerdere fasen werd uitgebouwd tot papierfabriek, met nog een uitbreiding door Max Winders in 1923-1924.