Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Afdaken 20-21 aan de Ernest Van Dijckkaai

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 99757   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/99757

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Het typisch beeld van de Scheldekaaien wordt gevormd door de metalen loodsen voor het stockeren van goederen. De afdaken met de nummers 20-21 werden in 1885 opgetrokken.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Afdaken 20-21 aan de Ernest Van Dijckkaai

Ernest Van Dijckkaai zonder nummer (Antwerpen)
Het typisch beeld van de Scheldekaaien wordt gevormd door de metalen loodsen voor het stockeren van goederen. De afdaken met de nummers 20-21 werden in 1885 opgetrokken.