Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Apollonia: orgel

Beschermd monument van 19-08-1980 tot heden
ID: 9976   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9976

Besluiten

Parochiekerk Sint-Appolonia: orgel
definitieve beschermingsbesluiten: 19-08-1980  ID: 1498

Beschrijving

Het orgel van de parochiekerk Sint-Apollonia is beschermd als monument.Waarden

Het orgel in de Sint-Apolloniakerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Apollonia

St. Apolloniaplein 12 (Brakel)
Oorsprong en vroege bouwgeschiedenis niet bekend, doch er bestond reeds een bidplaats in de 12de eeuw en in de 14de eeuw ook sprake van de kerk. Oudste bouwhistorische gegevens slechts opklimmend tot de tweede helft van de 16de eeuw, betrekking hebbend op de schade aangebracht tijdens de godsdiensttroebelen.