Beschermd monument

Architectenwoning Jean Van den Bogaerde en tuin

Beschermd monument van 20-10-2008 tot heden

ID: 9980   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9980

Besluiten

Architectenwoningen met cultuurgoederen
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/13', 'label': u'definitieve beschermingsbesluiten'}: 20-10-2008  ID: 4547

Beschrijving

De architectenwoning van Jean Van den Bogaerde is met inbegrip van de tuin beschermd als monument.Waarden

De selectie van beschermingswaardig geachte woningen binnen het thematisch-typologisch kader van de architectenwoningen in Vlaanderen, omvat vier woningen in Oost-Vlaanderen die een exemplarisch karakter vertonen binnen het oeuvre van de architect. Zij vervullen een voorbeeldfunctie, zowel binnen het eigen oeuvre van de architect of ontwerper, als voor zijn tijdgenoten. De erfgoedwaarde van de geselecteerde architectenwoningen ligt vooral in de oorspronkelijkheid en de zuiverheid waarmee ideeën, opvattingen, tendensen, stijlkenmerken of bouwkundige experimenten ten uitvoer worden gebracht. De architectenwoning vertoont tevens een symbolische betekenis als de leefomgeving van de architect en de plek waar zijn oeuvre tot stand is gekomen.
De naoorlogse landhuizen van Jean Van den Bogaerde vormen markante en toonaangevende voorbeelden van de vooruitstrevende privéwoningbouw die qua concept, vormgeving, materiaal en constructietechnieken, de internationale tendensen volgen.

Architectenwoning Jean Van den Bogaerde met inbegrip van de tuin is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

De originaliteit van de bijzondere en esthetische vormgeving van het gebouw weerspiegelt op een geraffineerde wijze de functionaliteit van woning en werkruimte; het geprefabriceerde houten constructiesysteem wordt geaccentueerd in een plastisch lijnenspel en in een opvallende gebogen dakstructuur.
Architect Jean Van den Bogaerde ontwierp een vooruitstrevend woonconcept met een open bouwplan met een hoge esthetische ruimtebeleving en met aandacht voor een esthetische vormgeving van de interieurafwerking.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: De woning van J. Van den Bogaerde, gebouwd in 1966, is een gaaf bewaard werk van één der toonaangevende ontwerpers in de naoorlogse Belgische architectuurwereld.
De woning is typologisch representatief als eigen woning met tekenbureau van een vooraanstaand avant-garde architect.
De woning van J. Van den Bogaerde is een getuige van de ontwikkelingen van de architectuur op het vlak van de vrijstaande eengezinswoning, zowel betreffende de open planopbouw, het materiaalgebruik, als het constructiesysteem met de toepassing van prefabricatie door middel van houten skeletbouw en spanten.
Het architecturale concept is organisatorisch en praktisch door het centraliseren van verschillende functies in een "natte" kern en door het gebruik van een modulair systeem waarin een grote flexibiliteit van de ruimte mogelijk is door het gebruik van beweegbare tussenwanden en van schuifdeuren, waardoor de ruimtes perfect in elkaar overvloeien.
De woning vertoont een interessante en progressieve architectonische vormentaal die de skeletconstructie en de functionele opsplitsing op uitdrukkelijke wijze zichtbaar maakt, aansluitend bij de internationale avant-garde, zoals Le Corbusier, Mies van der Rohe en Frank Lloyd Wright en de voorbeelden van het "Case Study House Program" in California en toont verwantschap met Japanse architectuur.
De samenhang van de villa met de eveneens door de architect aangelegde tuin maakt deel uit van het globale concept van woning en kantoorruimte met een rationele structuur en een flexibel karakter.

sociaal-culturele waarde

De woning is illustratief voor de belangrijke ontwikkelingen op het vlak van het individuele wonen zowel qua het economisch interessant industrieel constructiesysteem als wat betreft planindeling, tegemoet komende aan de maatschappelijke veranderingen in de naoorlogse periode. De woning speelde een belangrijke rol als 'uithangbord' voor de architectenpraktijk.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Architectenwoning Jean Van den Bogaerde

Brakelstraat 25 (Sint-Martens-Latem)
Jean Van den Bogaerde (1929) doceerde aan verschillende instellingen, won diverse prijzen met zijn ontwerpen en na deel aan tal van architectuurwedstrijden.