Beschermd monument

Begijnhof

Beschermd monument van 05-05-1981 tot heden

ID: 9984   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9984

Besluiten

Gebouwen en middeleeuwse stadskern met 19de-eeuwse stadsuitbreidingen
definitieve beschermingsbesluiten: 05-05-1981  ID: 1617

Beschrijving

Het begijnhof is beschermd als monument.Waarden

Het Begijnhof (volledig), te Oudenaarde, en meer bepaald de gebouwen gelegen Achterburg 3, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/23, 1/24 + 1/25, 1/26, 1/27, 1/28, 1/29, 1/30, 1/31, 1/81/9 en de kapel gelegen Achterburg 1/1, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Begijnhof

Achterburg 1-3, 1/1-7, 1/15-23, 1/25-31, 1_25A, zonder nummer (Oudenaarde)
Een eerste begijnhof, ondergebracht in een huis "de Cluys" achter het kerkhof van Oudenaarde en de Sint-Walburgakerk, werd opgericht in 1367. De begijnen stonden in 1449 hun goederen af aan de Dames van het hospitaal en bekwamen in ruil enkele huizen in de "Borch".