Beschermd monument

Houten windmolen

Beschermd monument van 27-09-1979 tot heden

ID: 999   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/999

Besluiten

Staakmolen
definitieve beschermingsbesluiten: 27-09-1979  ID: 1328

Beschrijving

De houten windmolen is beschermd als monument.Waarden

De staakmolen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Houten windmolen

Kerkstraat zonder nummer (Diest)
De staakmolen met gesloten voet werd in 1826 in Beverlo opgericht. De molen werd in 1903-1904 ontmanteld en opnieuw opgebouwd in Diest.