Beschermd monument

Refugiehuis van de abdij van Petegem: voor- en zijgevel

Beschermd monument van 05-05-1981 tot heden

ID: 9995   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9995

Besluiten

Gebouwen en middeleeuwse stadskern met 19de-eeuwse stadsuitbreidingen
definitieve beschermingsbesluiten: 05-05-1981  ID: 1617

Beschrijving

De voor- en zijgevel van het refugiehuis van de abdij van Petegem zijn beschermd als monument.Waarden

Het huis (voor- en zijgevel) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Refugiehuis van de abdij van Petegem

Kattestraat 32 (Oudenaarde)
Voormalig refugehuis van de abdij van Petegem zogenaamd "Beaulieu", opgericht in 1290 en afgeschaft in 1783. In archieven van het hospitaal in 1481 reeds vermeld als "den cloester van Peteghem in de Cattestraete".