Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eclectisch burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
99967
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/99967

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Eclectisch burgerhuis, gerealiseerd rond 1906 door aannemer J. Forton.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eclectisch burgerhuis

Generaal Capiaumontstraat 5 (Antwerpen)
Eclectisch burgerhuis, gerealiseerd rond 1906 door aannemer J. Forton.