Databank Aanduidingsobjecten

Het agentschap Onroerend Erfgoed werkt aan de opmaak van een geïntegreerde databank waar alle informatie over erfgoed samengebracht wordt, van zowel wetenschappelijke inventarisaties, beschermingen als vaststellingen.

Voor elk item waar juridische rechtsgevolgen aan gekoppeld zijn, zij het een bescherming of een vaststelling, kunt u in deze dataset een fiche terugvinden met geldigheidsdatum, link naar het besluit, afbakening van de bescherming op een digitale kaart, erfgoedwaarden, thesaurustermen enzoverder. Elke bescherming of vaststelling is gekoppeld aan één van de inventarissen zodat u gemakkelijk kan doorklikken voor meer inhoudelijke informatie over het desbetreffende beschermde object.

Beschermingsdatabank

Op 1 juli 2016 werd de nieuwe beschermingsdatabank ondergebracht in deze inventariswebsite. Bekijk in dit filmpje wat de databank te bieden heeft.

Vastgestelde inventarissen

Op termijn zullen we ook voor al het vastgesteld erfgoed een pagina voorzien in deze dataset. Momenteel zijn de vastgestelde inventaris voor archeologische zones, de vastgestelde landschapsatlas, de vastgestelde inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde, en de vastgestelde inventaris voor tuinen en parken hier al terug te vinden. Binnenkort komt hier ook de vastgestelde inventaris van het varend erfgoed bij.

Voor de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed wordt naarstig aan een zelfde ontsluiting gewerkt. Momenteel kunt u informatie over de vaststelling van de bouwkundige inventaris terugvinden in de erfgoedobjectfiches, onder het titeltje 'juridische gevolgen'.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.