Databank Aanduidingsobjecten

Het agentschap Onroerend Erfgoed werkt aan de opmaak van een geïntegreerde databank waar alle informatie over erfgoed samengebracht wordt, van zowel wetenschappelijke inventarisaties, beschermingen als vaststellingen.

Voor elk item waar juridische rechtsgevolgen aan gekoppeld zijn, zij het een bescherming of een vaststelling, kunt u in deze dataset een fiche terugvinden met geldigheidsdatum, link naar het besluit, afbakening van de bescherming op een digitale kaart, erfgoedwaarden, thesaurustermen enzoverder. Elke bescherming of vaststelling is gekoppeld aan één van de inventarissen zodat u gemakkelijk kan doorklikken voor meer inhoudelijke informatie over het desbetreffende beschermde object.

Beschermingsdatabank

Op 1 juli 2016 werd de nieuwe beschermingsdatabank ondergebracht in deze inventariswebsite. Bekijk in dit filmpje wat de databank te bieden heeft.

Vastgestelde inventarissen

Op 1 februari 2018 werd de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed ondergebracht in de databank aanduidingsobjecten. Elk vastgesteld bouwkundig relict of bouwkundig geheel beschikt nu over een eigen aanduidingsobject.

De vastgestelde inventaris van de archeologische zones, de vastgestelde landschapsatlas, de vastgestelde inventaris van historische tuinen en parken, de vastgestelde inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde en de vastgestelde inventaris van het varend erfgoed waren al langer ondergebracht in de databank aanduidingsobjecten en blijven uiteraard raadpleegbaar.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.