Resultaten aanduidingsobjecten

< Terug naar zoekformulier

70 resultaten


ID: 11699 | Vastgestelde archeologische zone

Aalst (Aalst)
Deze zone omvat de historische stadskern van Aalst.


ID: 11873 | Vastgestelde archeologische zone

Aarschot (Aarschot)
Deze zone omvat de historische stadskern van Aarschot.


ID: 11874 | Vastgestelde archeologische zone

Antwerpen (Antwerpen)
Deze zone omvat de historische stadskern van Antwerpen.


ID: 11875 | Vastgestelde archeologische zone

Beringen (Beringen)
Deze zone omvat de historische stadskern van Beringen.


ID: 14756 | Vastgestelde archeologische zone

Verrebroek, Vrasene (Beveren)
De archeologische zone omvat het gebied van de ‘Vrasenepolder’, gelegen ten zuiden/ zuidwesten van het dorp Verrebroek. Jarenlange prospecties en opgravingen in en nabij deze zone tonen bijzonder rijk en goed bewaard archeologisch bodemarchief uit het mesolithicum.


ID: 11876 | Vastgestelde archeologische zone

Bilzen (Bilzen)
Deze zone omvat de historische stadskern van Bilzen.


ID: 14735 | Vastgestelde archeologische zone

Rijkhoven (Bilzen), Hoeselt (Hoeselt)
De Bandkeramische nederzetting van Hoeselt- Winkelveld, is gelegen op een plateau grenzend aan de vallei van de Demer. De zone wordt bodemkundig gekenmerkt door de aanwezigheid van droge leembodems. De site is gekend door oppervlaktevondsten van aardewerk en vuursteen, die er op wijzen dat de nederzetting zich uitstrekt over een groot deel van het plateau.


ID: 14732 | Vastgestelde archeologische zone

Rosmeer (Bilzen)
De Bandkeramische nederzetting van Rosmeer- Bosberg is gelegen op een plateau ten westen van het huidige Rosmeer. Bodemkundig wordt deze zone gekenmerkt door voornamelijk droge leembodems. De site is gekend dankzij oppervlaktevondsten (vuursteen en aardewerk) die er op wijzen dat de nederzetting zich over het hele plateau uitstrekt.


ID: 14733 | Vastgestelde archeologische zone

Rosmeer (Bilzen)
De Bandkeramische site van de ‘Staberg’ is gelegen op een plateau ten oosten van het huidige dorp van Rosmeer. Deze zone wordt bodemkundig gekenmerkt door droge leembodems. De site werd onderzocht middels verschillende opgravingscampagnes van 1952 tot 1966. Hierbij kwamen verschillende plattegronden van huizen aan het licht.


ID: 14734 | Vastgestelde archeologische zone

Rosmeer (Bilzen)
De Bandkeramische nederzetting van Rosmeer- Flikkenberg is gelegen op een plateau ten noorden van het huidige dorp van Rosmeer. De zone wordt gekenmerkt door droge leembodems. De site is gekend door oppervlaktevondsten, en door de toevallige vondst van een afvalkuil.