Resultaten aanduidingsobjecten

< Terug naar zoekformulier

Uw zoekopdracht geeft 13438 resultaten. Het maximum aantal zoekresultaten werd beperkt tot 10000. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen.

13438 resultaten


ID: 1772 | Beschermd cultuurhistorisch landschap

Gaasbeek (Lennik)
De bescherming als landschap van de dorpskom van Gaasbeek werd in 1973 uitgebreid met twee percelen gelegen ten noorden van de bestaande bescherming.


ID: 1894 | Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Sint-Genesius-Rode (Sint-Genesius-Rode)
De bescherming als dorpsgezicht omvat het kasteeldomein van Revelingen en de Sint-Gertrudishoeve met omgevende landerijen.


ID: 2366 | Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Kortijs, Montenaken, Vorsen (Gingelom)
De Romeinse grafheuvels zijn gelegen in een overwegend open landschap op het Haspengouws leemplateau. Deze zes grafheuvels behoren tot de weinige goed bewaarde tumuli in Vlaanderen.


ID: 2368 | Beschermd monument

Montenaken (Gingelom)
De twee Romeinse grafheuvels, gekend als de Twee Tommen, behoren tot de weinige goed bewaarde tumuli. De noordelijke tumulus bedekte mogelijk een vernield graf.


ID: 2369 | Beschermd monument

Montenaken (Gingelom)
De Romeinse grafheuvel, gekend als de Avernassetom, behoort tot de weinige goed bewaarde tumuli.


ID: 2583 | Beschermde archeologische site

Heers (Heers), Koninksem, Lauw, Piringen, Tongeren, Widooie (Tongeren)
Het aquaduct te Tongeren is het grootste aarden relict uit de Romeinse periode dat nog bewaard is in Vlaanderen – waarschijnlijk zelfs uit alle perioden in Vlaanderen. Daarenboven vertegenwoordigt deze structuur wellicht het best bewaarde exemplaar van een constructiewijze die typisch is voor Noordwest-Europa.


ID: 2657 | Beschermd monument

Sint-Martens-Voeren (Voeren)
Hoeve Den Hof omvat een 18de-eeuws bakstenen gebouw en een omgrachte ophoging die in zijn geheel wellicht teruggaat tot een laatmiddeleeuws leenhof.


ID: 2658 | Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Sint-Martens-Voeren (Voeren)
Hoeve Den Hof omvat een 18de-eeuws bakstenen gebouw en een omgrachte ophoging die in zijn geheel wellicht teruggaat tot een laatmiddeleeuws leenhof.


ID: 2728 | Beschermd cultuurhistorisch landschap

Lommel (Lommel), Neerpelt (Pelt)
De bescherming als landschap betreft het gebied Hageven dat gekenmerkt wordt door de afwisseling van landduinen, heide, vennen, laagveen, bospercelen, naald- en loofhoutaanplantingen, akkers en graslanden.


ID: 2994 | Beschermd monument

Gors-Opleeuw (Borgloon)
De bescherming omvat kasteel Bellevue met tuin en ommuring.