Resultaten aanduidingsobjecten

< Terug naar zoekformulier

Uw zoekopdracht geeft 13437 resultaten. Het maximum aantal zoekresultaten werd beperkt tot 10000. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen.

13437 resultaten


ID: 4451 | Beschermd cultuurhistorisch landschap

Bonheiden, Rijmenam (Bonheiden)
De bescherming als landschap betreft de tweede fase van de bescherming van het Cassenbroek. Deze bescherming werd op 31 mei 2007 gedeeltelijk vernietigd door de Raad van State. Hierbij werden enkele percelen in het zuiden van het beschermde landschap uitgesloten van de bescherming.


ID: 4506 | Beschermd cultuurhistorisch landschap

Brecht, Sint-Lenaarts (Brecht), Westmalle (Malle), Schilde (Schilde), Zoersel (Zoersel)
De bescherming als landschap betreft de Brechtse Heide. Dit gebied bestaat uit een aaneenschakeling van weiden, dennenbossen en akkers met relicten van heide en vennen.


ID: 4507 | Beschermd varend erfgoed

Evergem (Oost-Vlaanderen)
Het motorjacht Elektra is beschermd als varend erfgoed.


ID: 4533 | Beschermd cultuurhistorisch landschap

Beerse (Beerse)
De bescherming als landschap betreft de Schrieken. De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische, wetenschappelijke, in casu natuurwetenschappelijke en esthetische waarde als volgt werd gemotiveerd: Historische waarde: De historische waarde van het landschap wordt bepaald door de aanwezigheid van enkele hooilanden, relicten van oude ontginningen uit de tweede helft van de 19de eeuw. Wetenschappelijke, in casu natuurwetenschappelijke waarde: De natuurwetenschappelijke waarde wordt voornamelijk bepaald door de aanwezigheid van matig natte tot regelmatig overstroomde zand- en lemig zandbodems met een neutrale tot hoge zuurtegraad en een intermediair stikstofgehalte, behalve onder het laagveenmoeras dat op een arme bodem voorkomt. Esthetische waarde: De afwisseling van open graslanden met houtwallen, broekbos, rietgordels en lo


ID: 5094 | Beschermd monument

Lillo (Antwerpen)
Het fort van Lillo wordt gekenmerkt door zijn gebastioneerde omwalling. Het fort ligt te midden van de haveninstallaties op de rechter Scheldeoever ten noordwesten van Antwerpen. Het polderdorp Lillo met de gehuchten Oud-Lillo, Kruisweg en Lillo-fort werd door de wet van 22 maart 1958, samen met Berendrecht en Zandvliet bij de stad gevoegd; door de expansie van de Antwerpse haven in de jaren 1960 verdwenen de polderdorpen Oud-Lillo en Lillo-Kruisweg evenals Oorderen, Oosterweel en Wilmarsdonk.


ID: 5095 | Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Lillo (Antwerpen)
Het Lillo-fort ligt te midden van de haveninstallaties op de rechter Scheldeoever ten noordwesten van Antwerpen. Het polderdorp Lillo met de gehuchten Oud-Lillo, Kruisweg en Lillo-fort werd door de wet van 22 maart 1958, samen met Berendrecht en Zandvliet bij de stad gevoegd; door de expansie van de Antwerpse haven in de jaren 1960 verdwenen de polderdorpen Oud-Lillo en Lillo-Kruisweg evenals Oorderen, Oosterweel en Wilmarsdonk.


ID: 5309 | Beschermd varend erfgoed

Antwerpen (Antwerpen)
De Gerlache, een tjalk uit 1895 die na 1948 door de stad Antwerpen voor tochten met schoolkinderen werd ingezet, is beschermd als varend erfgoed.


ID: 5310 | Beschermd varend erfgoed

Antwerpen (Antwerpen)
De Ortelius, een tjalk uit 1898 die sinds 1948 door Antwerpen wordt ingezet voor tochten met schoolkinderen, is beschermd als varend erfgoed.


ID: 5316 | Beschermd varend erfgoed

Antwerpen (Antwerpen)
Het motorjacht Allegonda, een bakdekspitssalonkruiser gebouwd in 1911 Amsterdam, is beschermd als varend erfgoed.


ID: 5347 | Beschermd varend erfgoed

Antwerpen (Antwerpen)
Het motorjacht Napoleon, gebouwd in 1929 op de scheepswerf Van Praet-Dansaert (Baasrode), is beschermd als varend erfgoed.