Resultaten aanduidingsobjecten

< Terug naar zoekformulier

Uw zoekopdracht geeft 13439 resultaten. Het maximum aantal zoekresultaten werd beperkt tot 10000. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen.

13439 resultaten


ID: 7927 | Beschermd monument

Sint Martensplein 5 (Aalst)
De bescherming omvat het 18de-eeuws herenhuis dat circa 1843 in gebruik werd genomen als pastorie.


ID: 8920 | Beschermd monument

Sint Martensplein 8 (Aalst)
De bescherming omvat het hoofdgebouw van het laatclassicistisch burgerhuis met kern in traditionele bak- en zandsteenbouw.


ID: 8594 | Beschermd monument

Sint-Amandstraat zonder nummer (Aalst)
De bescherming omvat de Sint-Amanduskapel uit 1636.


ID: 8596 | Beschermd monument

Sint-Amandstraat zonder nummer (Aalst)
De bescherming omvat de - al in de 14de eeuw vermelde - bron bij de kapel, Sint-Amandusputteken genaamd.


ID: 7864 | Beschermd monument

Statieplein 9 (Aalst)
De vrijstaande torens bij het NMBS-station van Aalst, behorende tot het oorspronkelijke ontwerp van J. P. Cluysenaar, zijn beschermd als monument.


ID: 14712 | Beschermd monument

Statieplein 9 (Aalst)
De gevels en daken van het stationsgebouw met bijgebouwen te Aalst, met uitzondering van de flankerende torentjes, werden beschermd als monument bij koninklijk besluit van 19 juni 1978. Deze bescherming werd gewijzigd door het ministerieel besluit van 14 december 2005, waarbij de afbakening werd verkleind tot het stationsgebouw zonder bijgebouwen. Bij ministerieel besluit van 6 maart 2013 werd de wijziging van 2005 opgeheven. In hetzelfde besluit werd de afbakening van 1978 gewijzigd.


ID: 8011 | Beschermd monument

Stationsstraat 16 (Aalst)
De bescherming omvat de woning van Pieter De Bruyne met inbegrip van de cultuurgoederen zoals het vast en los meubilair en de verlichtingsarmaturen.


ID: 8917 | Beschermd monument

Stationsstraat 4 (Aalst)
De bescherming omvat het Huis Cumont.


ID: 11035 | Beschermd monument

Sterherenstraat zonder nummer (Aalst)
De bescherming omvat overblijfselen van de Begijnhofmuur. Waarden De overblijfselen van de Begijnhofmuur zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de: historische waarde: als aan de kerkzijde bewaard gebleven gedeelte van de oude begijnhofmuur, met laat-17de-vroeg-18de-eeuwse muurkapelletjes als kleinarchitectuur.


ID: 8922 | Beschermd monument

Stoofstraat 4-12 (Aalst)
De bescherming omvat de stadswoning en de vier arbeidershuizen aan weerszijden van de inrijpoort van Huis Erve De Stove.