Resultaten aanduidingsobjecten

< Terug naar zoekformulier

8208 resultaten


ID: 15458 | Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Doktoorstraat 1 (Alken)
Woning, als rest van een hoevecomplex uit eind 18de - begin 19de eeuw, waarvan de dienstgebouwen zich vóór en rechts van het gebouw bevonden.


ID: 16255 | Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpsstraat 2 (Alken)
Woning op de oorspronkelijke rooilijn. Breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit midden 19de eeuw.


ID: 2221 | Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Grootstraat (Alken)
De bescherming als dorpsgezicht betreft de onmiddellijke omgeving van de als monument beschermde hoeves.


ID: 2218 | Beschermd monument

Grootstraat 102 (Alken)
De bescherming als monument betreft de boerenwoning met erf van de voormalige hoeve.


ID: 17257 | Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Grootstraat 102 (Alken)
Het hoevetje is een historisch geëvolueerd complex, met een hoofdvolume dat als woonhuis fungeert en op zijn minst dateert van omstreeks 1840.


ID: 2220 | Beschermd monument

Grootstraat 114 (Alken)
De semi-gesloten hoeve is beschermd als monument.


ID: 19971 | Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Grootstraat 114 (Alken)
Thans semi-gesloten hoeve, op de plaats van een hoeve met losstaande bestanddelen. De nog resterende vakwerkgedeelten dateren uit de tweede helft van de19de eeuw.


ID: 1932 | Beschermd monument

Grootstraat 133 (Alken)
De bescherming als monument betreft de gebouwen (boerenwoning, dwarsschuur, stallen, bakhuis) behorend tot de gesloten hoeve.


ID: 1933 | Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Grootstraat 133, Thielestraat (Alken)
De bescherming als dorpsgezicht betreft de onmiddellijke omgeving van de gesloten hoeve.


ID: 16692 | Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Grootstraat 133 (Alken)
Gesloten hoeve, waarvan alleen het woonhuis, achteraan het erf dateert uit de eerste helft van de 19de eeuw; in die periode was dit de enige bestaande vleugel.