Resultaten aanduidingsobjecten

< Terug naar zoekformulier

8209 resultaten


ID: 13550 | Vastgestelde houtige beplanting met erfgoedwaarde

Heks (Heers)
Dubbele bomenrij die is aangelegd met als doel een zichtas te creƫren vanaf het kasteel van Heks naar het glooiende landschap in het zuidoosten. De bomen zijn lindes die gekandelaard zijn om het zicht te vrijwaren. De as eindigt in een klein bosje bovenop de "Kruisberg".


ID: 13555 | Vastgestelde houtige beplanting met erfgoedwaarde

Broekom (Borgloon)
Hoogstamboomgaard gelegen in het agrarisch gebied nabij de Romeinse weg. De boomgaard is aangeplant tussen 1930 en 1960, dit sluit nog aan bij de periode van de agrarische geschiedenis waarbij de hoogstamboomgaarden in Haspengouw een grote opkomst kenden en voor commercieel gebruik uitgebaat werden. De boomgaard kent een uitval, maar bestaat nog grotendeels uit diverse fruitsoorten met representatieve groeivormen.


ID: 13585 | Vastgestelde houtige beplanting met erfgoedwaarde

Broekom (Borgloon)
Deze houtkant is gelegen op een steil talud van circa 10 meter hoog. Het gaat om een begroeiing van hakhout en opgaande bomen met soorten zoals es, eik en olm. De beplanting diende om het talud te stabiliseren en werd tevens gebruikt als geriefhout.


ID: 13592 | Vastgestelde houtige beplanting met erfgoedwaarde

Borgloon (Borgloon)
Deze kersenboomgaard bestaat uit een variatie van oude bomen en jongere aanplanten ertussen. De boomgaard wordt deels omzoomd door een meidoornhaag en heeft een toegangshek wat bijdraagt tot de ensemblewaarde. De boomgaard wordt voor het eerst weergegeven op de topografische kaart van 1933.


ID: 13612 | Vastgesteld landschapsatlasrelict

Vechmaal (Heers)
De Patrijnenkuil is een amfitheatervormige depressie die deel uitmaakt van een complex steengroeven in Vechmaal. Hoewel dit bij de Patrijnenkuil in het huidige landschap minder uitgesproken is, vormen ze een relict van de winning van Maastrichtersteen, tauw en mergel, die vooral tijdens de 15de-16de eeuw plaats vond. De Patrijnenkuil is een hoefijzervormig talud met een hoogte van circa 10 meter, ze kent een hoge vegetatiekundige waarde.


ID: 13638 | Vastgestelde houtige beplanting met erfgoedwaarde

Vechmaal (Heers)
Deze solitaire populier is gelegen te midden van de velden, langs onverharde landweg die naar de groeves van Vechmaal leidt. Deze weg is reeds op de kaart van Vandermaelen (1846-1854) weergegeven. Het is een mooi ontwikkelde boom welke beeldbepalend is in dit open landschap.


ID: 13649 | Vastgestelde houtige beplanting met erfgoedwaarde

Bommershoven (Borgloon)
Deze boomgaard, gelegen tegenover het kasteel en de kerk van Bommershoven draagt in belangrijke mate bij aan de esthetische waarde van dit dorp. De hoogstamboomgaarden in Haspengouw kennen een hoge belevingswaarde en dragen bij aan de streekdentiteit van het landschap. In de omgeving van Bommershoven wordt dit aspect versterkt door de sterke visuele relatie tussen het bouwkundig erfgoed (kerk, kasteel en hoeves) en de boomgaarden. Deze boomgaard wordt nog begraasd wat verder bijdraagt aan de historische waarde.


ID: 13674 | Vastgesteld landschapsatlasrelict

Vechmaal (Heers)
De grotten van Henisdael vormen een relict van de winning van Maastrichtersteen, tauw en mergel, die vooral tijdens de 15de-16de eeuw plaats vond.


ID: 13675 | Vastgesteld landschapsatlasrelict

Bommershoven (Borgloon)
Relict van een holle weg die van de Romeinse weg juist ten oosten van Bommershoven aftakte als binnenweg naar Terhove die liep over de heuvelrug. Tegenwoordig is het een diep ingesneden ravijnachtige laagte die begroeid is met verschillende bomen en struiken. Op de kabinetskaart van de Ferraris (1771-1778) wordt de weg reeds weergegeven. Op de kaart van Vandermaelen (1854) is duidelijk dat het om een voetpad of smalle landweg gaat die ondergeschikt is aan de Romeinse weg. Tot op de topografische kaart van 1960 is deze weg nog afgebeeld. Waarschijnlijk is ze bij de ruilverkaveling afgeschaft. Het diepst ingesneden gedeelte van de weg, gelegen tegen de Romeinse weg, werd daarbij behouden.


ID: 13680 | Vastgesteld landschapsatlasrelict

Heks (Heers)
De opgeleide Herkebeek leidt naar de watermolen van Heks, opgericht door de cisterciƫnzers van de abdij van Villers. De waterloop is op de valleirand op een hoog niveau gehouden en wordt bij de molen terug in de eigenlijke vallei gestort waardoor een groot verval het rad deed draaien. Op de hoogtekaart is de molenloop duidelijk zichtbaar. De molen was van het bovenslagtype; een ijzeren goot voerde het water aan vanuit de waterloop waarin het water waarschijnlijk kon worden gestuwd. De molen zorgde in latere tijden voor de waterbevoorrading van het hoger gelegen kasteel van Hex.