Resultaten aanduidingsobjecten

< Terug naar zoekformulier

8209 resultaten


ID: 15160 | Vastgesteld bouwkundig erfgoed

's Gravenvoeren, Moelingen, Sint-Martens-Voeren, Teuven (Voeren)
Gietijzeren grenspalen op de grens tussen de gemeente Voeren en Nederland, geplaatst als gevolg van het traktaat van Maastricht van 8 augustus 1843 waarbij langs heel de Belgisch-Nederlandse grens grenspalen geplaatst werden.


ID: 15161 | Vastgesteld bouwkundig erfgoed

's Gravenvoeren, Moelingen, Sint-Martens-Voeren, Teuven (Voeren)
Hardstenen "tussengrenspalen" op de grens tussen de gemeente Voeren en Nederland geplaatst tussen de gekende gietijzeren grenspalen.


ID: 16391 | Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Genk, Genk (Genk)
André Dumontgedenkteken door Harry Elstrom, 1951. Grondplannen der vroegere kerk in veelkleurige stenen op het plein, voor de huidige kerk; vijf kerken in negen opeenvolgende bouwperioden gebouwd.


ID: 18120 | Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Ellikom (Oudsbergen)
Deze kapel op de hoek met de Hoogmolenweg vervangt een zeer oude kapel, aan de overkant van de straat. De huidige kapel dateert uit het vierde kwart van de 19de of het begin van de 20ste eeuw.


ID: 21071 | Beschermde archeologische site

Schulen (Herk-de-Stad)
Deze bescherming betreft de site Donk - Oud Kerkhof.


ID: 21072 | Beschermde archeologische site

Neerpelt (Pelt)
Deze bescherming betreft de site van het celtic field complex van het Kolisbos.


ID: 97614 | Vastgesteld landschapsatlasrelict

Borgloon, Tongeren (Limburg)
Deze voormalige spoorlijn 23 loopt van Drieslinter naar Tongeren. Het deel tussen Borgloon en Tongeren werd op 10 september 1879 geopend. De spoorlijn werd ook wel de fruitspoorlijn genoemd omdat er veel fruit langs vervoerd werd voor de stroopfabrieken. In 1957 werd het personenverkeer stopgezet. Vanaf 1958 tot 1980 werd de spoorweg definitief gesloten en werden de sporen opgebroken. Het grootste deel van de voormalige lijn 23 is nu aangelegd als fietspad.


ID: 97616 | Vastgesteld landschapsatlasrelict

Borgloon, Kerniel (Borgloon)
De abdij van Kolen, vroeger het Kruisherenklooster van Colen of abdij Mariënlof genoemd, is gelegen aan de rand van Droog Haspengouw. De abdij ligt op een hoge uitloper van het plateau en is beeldbepalend voor de omgeving. De vallei van de Kleine Herk is diep ingesneden, via een historisch voetpad is er via de vallei een verbinding met de dorpskern van Kerniel. De spoorlijn Tongeren-Borgloon doorsnijdt het landschap ten zuiden van de abdij. Het is voornamelijk een agrarisch landschap.


ID: 97617 | Vastgesteld landschapsatlasrelict

Bommershoven, Jesseren (Borgloon), Overrepen, Piringen, Tongeren (Tongeren)
Het gebied ligt op de overgang tussen vochtig en droog Haspengouw. Plaatselijk zijn er door versnijding van de beken relatief grote hoogteverschillen en verschillen in landschapstypen aanwezig. De valleien zelf hebben een asymetrische vorm en kenmerken zich in landgebruik door de aanwezigheid van wei- en hooilanden, tegenwoordig vaak in natuurgebruik. In de valleien komt kalktuf voor. De burcht van Kolmont gaat terug tot de 11de eeuw als burcht van de graven van Loon. Tegenwoordig is het een ruine waarvan de donjon nog vrij gaaf bewaard is, omgeven door een historisch boscomplex. Het voormalige fruitspoor tussen Drieslinter en Tongeren doorsnijdt het gebied en werkt sterk structurerend.


ID: 97622 | Vastgesteld landschapsatlasrelict

Gors-Opleeuw, Kerniel (Borgloon), Guigoven, Kortessem, Vliermaal, Wintershoven (Kortessem)
Dit 706 ha grote gebied op de overgang tussen droog en vochtig Haspengouw wordt gekenmerkt door zijn zacht glooiend reliëf, een oude boskern op de steilrand (Bellevuebos) en een voor Haspengouw typisch kasteeldorp (Gorsopleeuw). Vier kastelen, waarvan twee met wortels in het laat-middeleeuwse feodale verleden, bepalen mee de aanblik van het dorp. De aanwezigheid van grote hoeves wijst op de vroegere agrarische rijkdom van Haspengouw. Het Bellevuebos is met zijn 128 ha één van de grotere boscomplexen in het voor het overige traditioneel bosarm Haspengouw. Buiten het bos kwamen open akkers en in mindere mate boomgaarden voor.