Resultaten aanduidingsobjecten

< Terug naar zoekformulier

219 resultaten


ID: 92450 | Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Bergstraat zonder nummer (Berlare)
Wegkapelletje toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw ter Heide. Gelegen op een perceel met twee grote platanen (voor Bergstraat nummer 9), tegenover de scherpe straathoek met Heidekasteeldreef.


ID: 8395 | Beschermd cultuurhistorisch landschap

Blauwhofdreef, Damweg, Kamershoek, Schuitje, Turfputstraat (Berlare)
Het Broek te Berlare is beschermd als landschap.


ID: 53654 | Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Blauwhofdreef 4 (Berlare)
Voormalige buitenplaats "Blauwhof", teruggaand op een omgrachte hoeve. Geïsoleerde site met walgrachten in het zuiden van de wijk Bareldonk, met de schuine zuidoostelijke zijde gelegen naast de Meirebeek.


ID: 8347 | Beschermd cultuurhistorisch landschap

Brielstraat, Donklaan, Nieuwdonk (Berlare)
Het gedeelte van de plassen van Overmere - Donk dat op het moment van de bescherming (1956) eigendom was van “Intercommunale voor de exploitatie van het Donkmeer” is beschermd als landschap.


ID: 74186 | Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Brielstraat 19 (Berlare)
Villa aan de straat afgesloten door ijzeren hekwerk aan bakstenen pijlers en hoge haag. Ingeplant aan een smalle weg parallel aan het Donkmeer, volgens de Poppkaart van rond 1860 teruggaand op een onbebouwde voetwegel gekend als "Brielstraetje" leidende naar Uitbergen.


ID: 91173 | Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Broekstraat 36 (Berlare)
Voormalige melkerij "Sint-Cecilia", later woning en snarenfabriek. Melkerij in 1937 opgericht. Gesloten tijdens de Tweede Wereldoorlog en na de oorlog heropgestart en vergroot tot huidig volume.


ID: 96822 | Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Broekstraat 37 (Berlare)
Voormalige hoeve en geboortehuis van Honoré Coppieters (1874-1947), bisschop van Gent, zie arduinen gedenksteen geplaatst in 1974, rechts naast de deur. Eind-19de-eeuws boerenburgerhuis met dubbelhuisopstand, van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak.


ID: 49764 | Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Broekstraat 61 (Berlare)
Boerenarbeidershuisje, aanvankelijk gebouwd als cijnshuisje door weduwe Pieters en Martinus De Rycke, arbeiders, tussen 1834 en 1852 (zie kadasterarchief). Met oostgevel gebouwd tegen bestaand dienstgebouw waarmee het in 1889 door de nieuwe eigenaars, de familie Pieters, verenigd werd.


ID: 60550 | Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Brugstraat 3 (Berlare)
Ook Daalkapel genoemd, voorheen geïncorporeerd in een aanbouw van café z.g. "Kapelleken". Volgens het kadasterarchief werd het kapelletje op de straathoek samen met het aanpalende huis in 1879 als nieuw gebouwd door het bureel van weldadigheid van Berlare geregistreerd.


ID: 93940 | Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Brugstraat 55 (Berlare)
Voormalig brugwachterhuis aan de Scheldedijk, nu café "'t Oud Brughuis". Gebouwd in 1881-1882 door de gemeente Berlare, naast de in 1871 opgerichte aanvankelijke Scheldebrug.