Beschermde of vastgestelde objecten

Je zoekopdracht leverde 99 resultaten.

Vorige [ 1 2 3 4 5 ] Volgende

Holle weg

Bommershoven (Borgloon)

Relict van een holle weg die van de Romeinse weg juist ten oosten van Bommershoven aftakte als binnenweg naar Terhove die liep over de heuvelrug. Tegenwoordig is het een diep ingesneden ravijnachtige laagte die begroeid is met verschillende bomen en struiken. Op de kabinetskaart van de Ferraris (1771-1778) wordt de weg reeds weergegeven. Op de kaart van Vandermaelen (1854) is duidelijk dat het om een voetpad of smalle landweg gaat die ondergeschikt is aan de Romeinse weg. Tot op de topografische kaart van 1960 is deze weg nog afgebeeld. Waarschijnlijk is ze bij de ruilverkaveling afgeschaft. Het diepst ingesneden gedeelte van de weg, gelegen tegen de Romeinse weg, werd daarbij behouden.

ID: 13675

Vastgesteld landschapsatlasrelict

van 23-12-2016 tot heden

Romeinse weg van Widooie tot Sint-Truiden

Bommershoven, Borgloon, Hendrieken, Hoepertingen, Rijkel, Voort (Borgloon), Brustem (Sint-Truiden), Piringen (Tongeren)

In de Romeinse periode werd er een uitgebreid wegennetwerk uitgebouwd om de steden met elkaar te verbinden en de agrarische gebieden te ontsluiten. Van dit netwerk bleven verschillende delen bewaard waaronder het vermoedelijke tracé van de voormalige Romeinse weg of heirbaan die een verbinding vormde tussen Bavai (hoofdstad van de Nerviërs), Tongeren (hoofdstad van de Tungri) en Keulen. Deze weg, ook Romeinse kassei of Oude kassei genoemd, is voor het grootste gedeelte nog als weg bruikbaar en is elders overgeleverd als perceelsgrens. Op kaart gezien vormt de Romeinse weg een zeer rechtlijnig traject van oost naar west. Het doorsnijdt verschillende heuvelruggen en -toppen waardoor het op vele plaatsen ingesneden is en een holle ligging kent met hoge bermen met houtkanten. Vanaf de weg zijn vele vergezichten naar de omgeving mogelijk.

ID: 13681

Vastgesteld landschapsatlasrelict

van 23-12-2016 tot heden

Trambedding lijn Borgloon-Oreye

Bommershoven (Borgloon), Heks, Vechmaal (Heers)

De tramlijn Hasselt-Borgloon-Oreye werd aangelegd in 1899-1900. De lijn gaf een economische impuls aan het gebied. Aangezien er veel suikerbieten mee werden vervoerd, werd de lijn ook wel de suikertram genoemd, in Oreye was er namelijk een suikerraffinaderij. In het landschap zijn nog verschillende relicten van deze spoorlijn, onder andere als dijk of insnijding, en op veel plaatsen is de spoorlijn nog in gebruik als voetpad of perceelsscheiding.

ID: 13682

Vastgesteld landschapsatlasrelict

van 23-12-2016 tot heden

Valleien van Mombeek en Fonteinbeek met burcht en bos van Kolmont

Bommershoven, Jesseren (Borgloon), Overrepen, Piringen, Tongeren (Tongeren)

Het gebied ligt op de overgang tussen vochtig en droog Haspengouw. Plaatselijk zijn er door versnijding van de beken relatief grote hoogteverschillen en verschillen in landschapstypen aanwezig. De valleien zelf hebben een asymetrische vorm en kenmerken zich in landgebruik door de aanwezigheid van wei- en hooilanden, tegenwoordig vaak in natuurgebruik. In de valleien komt kalktuf voor. De burcht van Kolmont gaat terug tot de 11de eeuw als burcht van de graven van Loon. Tegenwoordig is het een ruine waarvan de donjon nog vrij gaaf bewaard is, omgeven door een historisch boscomplex. Het voormalige fruitspoor tussen Drieslinter en Tongeren doorsnijdt het gebied en werkt sterk structurerend.

ID: 97617

Vastgesteld landschapsatlasrelict

van 25-09-2018 tot heden

De abdij van Kolen en de Kolenberg

Borgloon, Kerniel (Borgloon)

De abdij van Kolen, vroeger het Kruisherenklooster van Colen of abdij Mariënlof genoemd, is gelegen aan de rand van Droog Haspengouw. De abdij ligt op een hoge uitloper van het plateau en is beeldbepalend voor de omgeving. De vallei van de Kleine Herk is diep ingesneden, via een historisch voetpad is er via de vallei een verbinding met de dorpskern van Kerniel. De spoorlijn Tongeren-Borgloon doorsnijdt het landschap ten zuiden van de abdij. Het is voornamelijk een agrarisch landschap.

ID: 97616

Vastgesteld landschapsatlasrelict

van 25-09-2018 tot heden

Bellevuebos en kastelen van Gors-Opleeuw

Gors-Opleeuw, Kerniel (Borgloon), Guigoven, Kortessem, Vliermaal, Wintershoven (Kortessem)

Dit 706 ha grote gebied op de overgang tussen droog en vochtig Haspengouw wordt gekenmerkt door zijn zacht glooiend reliëf, een oude boskern op de steilrand (Bellevuebos) en een voor Haspengouw typisch kasteeldorp (Gorsopleeuw). Vier kastelen, waarvan twee met wortels in het laat-middeleeuwse feodale verleden, bepalen mee de aanblik van het dorp. De aanwezigheid van grote hoeves wijst op de vroegere agrarische rijkdom van Haspengouw. Het Bellevuebos is met zijn 128 ha één van de grotere boscomplexen in het voor het overige traditioneel bosarm Haspengouw. Buiten het bos kwamen open akkers en in mindere mate boomgaarden voor.

ID: 97622

Vastgesteld landschapsatlasrelict

van 25-09-2018 tot heden

Grens middeleeuwse enclave Grootloon

Groot-Loon (Borgloon)

Grootloon vormde in de middeleeuwen een enclave binnen het Graafschap Loon. Dit landschapsrelict bestaat uit perceelsgrenzen en (holle) wegen die de grens van deze middeleeuwse enclave markeert en landschappelijk leesbaar houdt.

ID: 13957

Vastgesteld landschapsatlasrelict

van 23-12-2016 tot heden

Wegennetwerk rond Romeinse weg

Romeinse Kassei (Borgloon)

De Romeinse weg van Tongeren naar Sint-Truiden doorsnijdt hier de heuvelrug die het interfluvium vormt tussen de vallei van de Herk en de vallei van de Mombeek. Op deze plek is de Romeinse weg wisselend ingesneden als holle weg en aan weerszijden takken verschillende andere wegen en paden hierop aan en doorkruisen ze de Romeinse weg. Het ontstaan van deze holle wegen hangt samen met de fysische gesteldheid van het terrein (erosiegevoeligheid en aanwezige relief) en de invloed van de mens. Langs weerszijden zijn meestal steile wanden te zien die spontaan begroeiden of beplant werden met bomen en struiken (vaak hakhout).

ID: 13699

Vastgesteld landschapsatlasrelict

van 23-12-2016 tot heden

Bedijkte molenloop Sassenbroek

Sassenbroekstraat (Borgloon)

De bedijkte molenloop bij de Sassenbroekmolen werd aangelegd in functie van een bovenslagmolen. Het bovenslagrad gaat steeds gepaard met een grotere waterbouwkundige ingreep in het landschap, welke mettertijd werd gerealiseerd. De waterloop (Herkeloop) werd tussen twee dijkjes afgeleid en opgestuwd tot aan de molen waar het het gewenste verval gekregen had. De dijkenstructuur is nog duidelijk zichtbaar in het landschap.

ID: 13672

Vastgesteld landschapsatlasrelict

van 23-12-2016 tot heden

Holle weg

Sassenbroekstraat (Borgloon)

Onverharde holle weg gelegen tussen Sassenbroek en Borgloon. Deze weg (Sassenbroekstraat) vormde de kern van het oude gehucht Sassenbroek. De weg staat afgebeeld op de verschillende historische kaarten uit de 18de en 19de eeuw. Er is een aftakking van de weg naar het oosten. De omringende wegen zijn bij de ruilverkaveling veelal heraangelegd, maar deze weg behield zijn onverharde en holle karakter. Langs de weerszijden zijn houtkanten met daarin opgaande bomen.

ID: 13679

Vastgesteld landschapsatlasrelict

van 23-12-2016 tot heden

Polder en kasteeldomein van Hingene

Bornem, Hingene (Bornem)

De polder en kasteeldomein van Hingene is vastgesteld in de landschapsatlas.

ID: 10263

Vastgesteld landschapsatlasrelict

van 25-07-2008 tot heden

Zwalmvallei tussen Nederbrakel en Nederzwalm

Elst, Michelbeke, Nederbrakel (Brakel), Elene, Sint-Goriks-Oudenhove, Sint-Maria-Oudenhove, Strijpen, Velzeke-Ruddershove (Zottegem), Hundelgem, Munkzwalm, Nederzwalm-Hermelgem, Paulatem, Roborst, Rozebeke, Sint-Maria-Latem (Zwalm)

De Zwalmvallei tussen Nederbrakel en Nederzwalm is vastgesteld in de landschapsatlas.

ID: 10411

Vastgesteld landschapsatlasrelict

van 26-02-2014 tot heden

Domein Oude Gracht

Brasschaat (Brasschaat), Kapellen (Kapellen)

Het Domein Oude Gracht is vastgesteld in de landschapsatlas.

ID: 10229

Vastgesteld landschapsatlasrelict

van 13-09-2011 tot heden

Peerdsbos en Park van Brasschaat

Brasschaat (Brasschaat), Schoten (Schoten)

Het Peerdsbos en Park van Brasschaat is vastgesteld in de landschapsatlas.

ID: 10268

Vastgesteld landschapsatlasrelict

van 29-07-2008 tot heden

Groot Schietveld

Brasschaat (Brasschaat), Brecht (Brecht), Loenhout, Wuustwezel (Wuustwezel)

Het Groot Schietveld is vastgesteld in de landschapsatlas.

ID: 10279

Vastgesteld landschapsatlasrelict

van 09-02-2011 tot heden

Militair erfgoed op de overgang van Scheldepolders naar Kempen

Brasschaat (Brasschaat), Kalmthout (Kalmthout), Kapellen (Kapellen), Stabroek (Stabroek)

Het Militair erfgoed op de overgang van Scheldepolders naar de Kempen is vastgesteld in de landschapsatlas.

ID: 10289

Vastgesteld landschapsatlasrelict

van 29-04-2015 tot heden

Abdij van Westmalle

Brecht (Brecht), Westmalle (Malle), Schilde (Schilde), Zoersel (Zoersel)

De Abdij van Westmalle is vastgesteld in de landschapsatlas.

ID: 10261

Vastgesteld landschapsatlasrelict

van 20-11-2007 tot heden

Brechtse Heide

Brecht, Sint-Job-in-'t Goor, Sint-Lenaarts (Brecht), Westmalle (Malle), Schilde (Schilde)

De Brechtse Heide is vastgesteld in de landschapsatlas.

ID: 10269

Vastgesteld landschapsatlasrelict

van 24-12-2008 tot heden

Maleveld en kasteeldomein van Male

Sint-Kruis (Brugge), Sijsele (Damme)

Het Maleveld en kasteeldomein van Male is vastgesteld in de landschapsatlas.

ID: 10431

Vastgesteld landschapsatlasrelict

van 08-02-2012 tot heden

Je zoekopdracht leverde 99 resultaten.

Vorige [ 1 2 3 4 5 ] Volgende
Download als CSV-bestand
Tonen in Google Earth
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.