Resultaten aanduidingsobjecten

< Terug naar zoekformulier

20262 resultaten


ID: 19405 | Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Claes d'Erckenteelplein 1 (Alken)
Moderne kerk, gebouwd in 1960 naar ontwerp van G. Daniëls.


ID: 15458 | Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Doktoorstraat 1 (Alken)
Woning, als rest van een hoevecomplex uit eind 18de - begin 19de eeuw, waarvan de dienstgebouwen zich vóór en rechts van het gebouw bevonden.


ID: 16255 | Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpsstraat 2 (Alken)
Woning op de oorspronkelijke rooilijn. Breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit midden 19de eeuw.


ID: 17257 | Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Grootstraat 102 (Alken)
Het hoevetje is een historisch geëvolueerd complex, met een hoofdvolume dat als woonhuis fungeert en op zijn minst dateert van omstreeks 1840.


ID: 19971 | Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Grootstraat 114 (Alken)
Thans semi-gesloten hoeve, op de plaats van een hoeve met losstaande bestanddelen. De nog resterende vakwerkgedeelten dateren uit de tweede helft van de19de eeuw.


ID: 16692 | Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Grootstraat 133 (Alken)
Gesloten hoeve, waarvan alleen het woonhuis, achteraan het erf dateert uit de eerste helft van de 19de eeuw; in die periode was dit de enige bestaande vleugel.


ID: 19881 | Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Grootstraat 194 (Alken)
Fragmentarische resten van de voorheen langgestrekte hoeve uit de tweede helft van de 18de eeuw of eerste helft van de 19de eeuw.


ID: 17755 | Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Grootstraat 90 (Alken)
Hoeve met losstaande bestanddelen uit de tweede helft van de 19de eeuw, met geheel of gedeeltelijk hergebruikte timmer van 1803 of 1805, zie opschrift ankerbalk noordelijke zijgevel.


ID: 18304 | Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hameestraat 67 (Alken)
Huidig kasteel gebouwd door de familie de Corswarem tussen 1762-65, na de verwoesting door brand van het vorig gebouw in 1761.


ID: 18673 | Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Heiligenbornstraat 47 (Alken)
Langgestrekte hoeve met ordonnantie: stal-dwarsschuur-woonhuis, uit de tweede helft van de 19e eeuw.