Zoek erfgoed gerelateerd aan deze gebeurtenis

Herinventarisatie Berendrecht en Zandvliet (Antwerpen)

inventarisatie

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Berendrecht, Zandvliet
Straat
Locatie Berendrecht, Zandvliet (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Datum 01-06-2015 - 29-01-2016
Resultaat heeft relevante informatie opgeleverd
Links

Beschrijving

Elke Van Severen en Steven Van den Borne van de GUMA NV werkten de fiches voor de herinventarisatie van het bouwkundig erfgoed in de Antwerpse districten Berendrecht en Zandvliet. Het project was een initiatief van de stad Antwerpen, die het project financierde. Het agentschap Onroerend Erfgoed ondersteunde het project en publiceert de gegevens op de inventariswebsite.

Het kapitaal van de dorpen

De stad Antwerpen werkte een structuurschets uit voor de polderdorpen Berendrecht en Zandvliet. Men dacht na over de richting waarin beide dorpen tegen 2040 het best evolueren. Het historisch karakter en het landschap vormen het kapitaal van de dorpen. De polderhuizen, dorpswoningen en hoeves zijn verbonden met de geschiedenis van dit landschap en moeten zo goed mogelijk bewaard worden. Het gebied van de haven viel buiten het opzet van deze studie.

De inventaris van het bouwkundig erfgoed vormt een instrument om het karakter en de eigenheid van Berendrecht en Zandvliet te helpen bewaren. Begin jaren 1990 werden de twee dorpen al geïnventariseerd. De lijst van toen, waarop 103 panden stonden, was aan een grondige update toe. Een deel van het erfgoed verdween ondertussen. Een zestigtal panden dat toen onder de radar bleef, kreeg nu een plaats in de inventaris. Er is daarbij gefocust op dat erfgoed dat de eigenheid van de dorpskernen illustreert en versterkt.

Opdracht toegekend aan GUMA NV, uitgevoerd door onderzoekers Elke Van Severen en Steven Van den Borne.

Stuurgroep: Stéphanie D'hulst (Stad), Jo Braeken en Elise Hooft (agentschap OE).

Eindredactie: Hilde Kennes.

Bron: -

Auteurs: Hooft, Elise

Datum tekst: 2015

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.