Zoek erfgoed gerelateerd aan deze gebeurtenis

Herinventarisatie bouwkundig erfgoed Genk

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Genk
Deelgemeente Genk
Straat
Locatie Genk (Genk)

Administratieve gegevens

Datum 01-01-2016 - 31-05-2017
Resultaat heeft relevante informatie opgeleverd
Links

Beschrijving

Deze herinventarisatie is een initiatief van de stad Genk, in samenwerking met de Universiteit Hasselt, het agentschap Onroerend Erfgoed en studiebureau C&C Fexer.

De Universiteit Hasselt (Rob Cuyvers en Vlad Ionescu) maakte in opdracht van de Stad Genk al in 2015 een exhaustief overzicht van het bouwkundig erfgoed in Genk. Basiscriterium van de selectie was de factor beeldbepalendheid. Daarenboven werd enkel het niet-mijngerelateerd erfgoed bekeken. In totaal zijn zo'n 500 adressen opgenomen in een lijst, die in vier categorieën werden opgedeeld naar gelang hun beeldbepalendheid. Door de bepalende factor van de beeldbepalendheid bleven een aantal relicten onder de radar, die door lokale participatie, onder meer de erfgoedraad, aan de lijst werden toegevoegd.

Een expertenpanel begeleidt de vertaling van de Universiteit Hasselt naar een lokaal erfgoedbeleid. Francis Strauven en Luc Verpoest zetelen daarin als externe experts. Elise Hooft en Vicky Wuyts vertegenwoordigen het agentschap.

Voor de vertaling naar een lokaal erfgoedbeleid, wil men een selectie opnemen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed. Daarvoor moet het criterium beeldbepalendheid getoetst worden aan de waarden en criteria die de erfgoedwaarde bepalen. Deze toets wordt uitgevoerd door het inventaristeam van het agentschap, en telkens teruggekoppeld met de lokale vertegenwoordigers in het panel. Het onderzoek en het verwerken in een tekst voor de inventariswebsite is uitbesteed aan onderzoeksbureau C&C Fexer. Als eerste output van dit project werden in totaal 32 fiches aan de inventaris toegevoegd in 2016-2017: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten?tekst=&rechtsgevolgen=&type=&provincie=&gemeente=&deelgemeente=&straat_naam=&typologie=&context=&materiaal=&soort=&tag=&datering=&stijl=&persoon_naam=&gebeurtenis=deo_gebeurtenis.1227&is_actief=&in_gis=&heeft_foto=&status=&aangemaakt_door=&bewerkt_door=&zoeken=zoeken Hiermee is dit project niet afgesloten. In de toekomst wordt de inventaris van het bouwkundig erfgoed verder aangevuld met fiches uit dit project.

Deze eerste selectie is de neerslag van de conclusie van het expertenpanel in december 2016 om prioritair in te zetten op het selectie en uitwerking van het oeuvre van een aantal interessante naoorlogse architecten, de landelijke architectuur in het gehucht Langerlo, het modernisme en op de aanvullingen die het participatietraject opleverde.

Bron: -

Auteurs: Hooft, Elise

Datum tekst: 2017

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.