Inventaris Bouwkundig Erfgoed

Erfgoed in mijn Straat

In de folder Erfgoed in mijn straat vind je meer uitleg over de Inventaris van het bouwkundig erfgoed. De tekst besteedt veel aandacht aan de juridische erkenning van de inventaris en veelvoorkomende misverstanden rond de rechtsgevolgen ervan. Downloaden of bestellen kan via het bestelloket van de Vlaamse overheid.