De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Een persoon zoeken

Zoeken
Knoppen

Personen in de inventaris

In de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed zijn ook personen opgenomen die een bepaalde relatie hebben met een of meer relicten. Dit zijn de ontwerper, de uitvoerder, de opdrachtgever en de bewoner.

Ook in de oude structuur van de databank waren reeds personen zoals architecten en bouwmeesters opgenomen. Dankzij het vernieuwde datamodel kunnen we nu echter biografische gegevens zoals geboorte- en sterfdatum, woonplaats, beroep of opleiding toekennen en zijn of haar rol beter definiëren. Bovendien is het mogelijk om relaties te leggen tussen bijvoorbeeld architecten en hun oeuvre in de inventaris.

Momenteel zijn enkel de namen van ontwerpers opgenomen in de databank, voorlopig nog zonder veel extra informatie. Het doel is om deze informatie de komende jaren verder uit te bouwen.

Een beetje uitleg bij het zoeken

  • Naam: hiermee doorzoek je de velden naam, voornaam, doopnaam en alternatieve naam
  • Plaats: hiermee doorzoek je de velden geboorteplaats, plaats van overlijden, en vestigingsplaats

Persoon of collectief?

Niet alleen natuurlijke personen zijn opgenomen ook samenwerkingen tussen personen werden opgenomen. Dit noemen we een collectief, kort samengevat is het een groepering van mensen op professioneel of stilistisch vlak. Dit zijn architectenbureaus, maar bijvoorbeeld ook stromingen of een bepaalde stijl.

  • 85.283 relicten bouwkundig erfgoed
  • 650 bouwkundige gehelen
  • 728 landschapsatlasrelicten
  • 138 archeologische zones
  • 822 tuinen en parken
  • 3.407 bomen en struiken
  • 134 vaartuigen
  • 266 orgels
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.