Tonen in Google Earth

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen - Oostkwartier (collectief)

Details

Beschrijving

De wijk Zurenborg werd eind 19de eeuw geürbaniseerd vanuit een landelijk gebied aan de rand van de stad. Hiertoe werden twee vennootschappen opgericht. In 1881 riep men de Société Anonyme pour la construction du quartier Est d’Anvers of kortweg de Maatschappij van het Oosten in het leven. In 1886 werd de Société Anonyme pour la construction de maisons bourgeoises gesticht, specifiek gericht op de bouw van burgerhuizen.

De ingebruikname van het goederenstation op de grens van Borgerhout, Berchem en Antwerpen in 1879, maakte de omliggende gronden zeer interessant. Om de exploitatie van de gronden daarrond te optimaliseren, associeerden de grondeigenaars zich in 1881 in de Maatschappij van het Oosten. De families Osy en Cogels bezaten samen bijna het volledige gebied van de huidige wijk Zurenborg en hadden het merendeel van de aandelen in de vennootschap. Bestuurders Eduard Herman en Alponse Van de Put waren de stuwende krachten achter de maatschappij. De bedoeling was expliciet de uitbouw van de terreinen tot industriezone. In 1880 was de aanzet daartoe al gezet, toen de landbouwgronden ten zuiden van het station door de Imperial Continental Gas Association aangekocht werden voor de bouw van een grote gasfabriek.

Vanaf 1882 kwam er echter een kentering in het opzet van de vennootschap: de nadruk verschoof volledig van industrie naar urbanisatie en huizenbouw. De industrie werd zelfs uit de wijk geweerd. Daarom werd in 1886 een tweede vennootschap opgericht, de Société Anonyme pour la construction de maisons bourgeoises. Het doel was om woningen te bouwen in eigen beheer of in opdracht van privé-personen. De projecten die ze in eigen beheer realiseerden, werden ofwel onmiddellijk doorverkocht, ofwel bestemd voor de verhuur.

In 1894 fuseerden de twee vennootschappen onder de tweede naam, die in het Nederlands luidde als Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen, een naam waaraan meestal nog "Oostkwartier" werd toegevoegd, de naam van de wijk in die tijd. De vennootschap leefde verder tot eind 20ste eeuw onder de naam ENGETRIM.

  • POSSEMIERS J. 1991: De voorstad groeit. Antwerpen, Zurenborg, 1900. Een bouwmaatschappij creëert haar wereld. Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, Klasse der Letteren, Brussel, jg. 53, nr. 138.

Ontwerper van

Eenheidsbebouwing in neoclassicistische stijl

Lange Van Ruusbroecstraat 109, Lange Van Ruusbroecstraat 111, Lange Van Ruusbroecstraat 113, Lange Van Ruusbroecstraat 115 (Antwerpen)

Eenheidsbebouwing in neoclassicistische stijl, gebouwd volgens een gevelplan dat we terugvinden in een dossier uit 1895 voor een reeks van vijf woningen. Dit dossier werd opgemaakt in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen.

Meergezinswoning in sobere beaux-artsstijl

Van Notenstraat 76 (Antwerpen)

Meergezinswoning in sobere beaux-artsstijl met accenten in geometrische art deco, gebouwd naar ontwerp van Benoit Dupont uit 1928, namens de Maatschappij (nlze) 'Zurenberg Uitbreiding'.

Eenheidsbebouwing van drie burgerhuizen

Lange Van Ruusbroecstraat 109, Lange Van Ruusbroecstraat 111, Lange Van Ruusbroecstraat 113, Lange Van Ruusbroecstraat 115 (Antwerpen)

Eenheidsbebouwing in neoclassicistische stijl, gebouwd volgens een gevelplan dat we terugvinden in een dossier uit 1895 voor een reeks van vijf woningen. Dit dossier werd opgemaakt in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen.

Van Notenstraat

Van Notenstraat (Antwerpen)

Gelegen in Deurne-Zuid, aan oostelijke zijde van het Te Boelaerpark, verbindt de Van Notenstraat over een lichtjes geknikt noord-zuid tracé de Jozef Verbovenlaan met de Drakenhoflaan.

Meergezinswoning in sobere beaux-artsstijl

Van Notenstraat 76, Antwerpen (Antwerpen)

Meergezinswoning in sobere beaux-artsstijl met accenten in geometrische art deco, gebouwd naar ontwerp van Benoit Dupont uit 1928, namens de Maatschappij (nlze) 'Zurenberg Uitbreiding'.

Eenheidsbebouwing in neoclassicistische stijl

Lange Van Ruusbroecstraat 109-115, Antwerpen (Antwerpen)

Eenheidsbebouwing in neoclassicistische stijl, gebouwd volgens een gevelplan dat we terugvinden in een dossier uit 1895 voor een reeks van vijf woningen. Dit dossier werd opgemaakt in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen.

Uitvoerder van

Burgerhuis in art-nouveaustijl

Haringrodestraat 105 (Antwerpen)

Burgerhuis in gematigde art-nouveaustijl, volgens de bouwaanvraag uit 1906 gebouwd door de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier. Opdrachtgever was de bankier Frédéric Jacobs, die zelf resideerde in een door de architect Joseph Hertogs ontworpen hotel in de Lamorinièrestraat.

Neoclassicistisch ensemble

Nottebohmstraat 27, Nottebohmstraat 29, Nottebohmstraat 31, Nottebohmstraat 35, Nottebohmstraat 37, Nottebohmstraat 39, Nottebohmstraat 41 (Antwerpen)

Neoclassicistisch ensemble van acht woningen, ontworpen in 1884 door architect Emile Wauters in opdracht van baron Nottebohm. De Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier, de motor achter de ontwikkeling van Zurenborg, voerde het project uit.

Burgerhuis

Haringrodestraat 105 (Antwerpen)

Burgerhuis in gematigde art-nouveaustijl, volgens de bouwaanvraag uit 1906 gebouwd door de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier. Opdrachtgever was de bankier Frédéric Jacobs, die zelf resideerde in een door de architect Joseph Hertogs ontworpen hotel in de Lamorinièrestraat.

Neoclassicistisch hoekpand

Dageraadplaats 13 (Antwerpen)

Het neoclassicistische pand op de hoek met de Nottebohmstraat werd in 1884 ontworpen door architect Albert Arnou voor rekening van Louis Beeckmans, wonende in de Venusstraat 27 in Antwerpen.

Neoclassicistisch ensemble

Nottebohmstraat 27-31, 35-41, Antwerpen (Antwerpen)

Neoclassicistisch ensemble van acht woningen, ontworpen in 1884 door architect Emile Wauters in opdracht van baron Nottebohm. De Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier, de motor achter de ontwikkeling van Zurenborg, voerde het project uit.

Neoclassicistisch hoekpand

Dageraadplaats 13, Antwerpen (Antwerpen)

Het neoclassicistische pand op de hoek met de Nottebohmstraat werd in 1884 ontworpen door architect Albert Arnou voor rekening van Louis Beeckmans, wonende in de Venusstraat 27 in Antwerpen.

Burgerhuis in art-nouveaustijl

Haringrodestraat 105, Antwerpen (Antwerpen)

Burgerhuis in gematigde art-nouveaustijl, volgens de bouwaanvraag uit 1906 gebouwd door de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier. Opdrachtgever was de bankier Frédéric Jacobs, die zelf resideerde in een door de architect Joseph Hertogs ontworpen hotel in de Lamorinièrestraat.

Opdrachtgever van

Groep van vier burgerhuizen

Generaal Van Merlenstraat 32, Generaal Van Merlenstraat 34, Generaal Van Merlenstraat 36, Generaal Van Merlenstraat 38 (Antwerpen)

Deze groep van vier burgerhuizen werd ontworpen in 1901 door A. Cols & A. Defever in opdracht van de Naamlooze Bouwmaatschappij voor het bouwen van Burgerhuizen in het Oostkwartier.

Ensemble in art nouveaustijl

Generaal Van Merlenstraat 39, Generaal Van Merlenstraat 41, Generaal Van Merlenstraat 43, Generaal Van Merlenstraat 45, Generaal Van Merlenstraat 47 (Antwerpen)

Vijf enkelhuizen in art nouveau, waarvoor bouwaanvraag van 1898 naar ontwerp van E. Stordiau.

Ensemble in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Generaal Van Merlenstraat 40, Generaal Van Merlenstraat 42, Generaal Van Merlenstraat 44 (Antwerpen)

Ensemble van drie grote burgerwoningen in neo-Vlaamserenaissance-stijl, ontworpen in 1898 door Albert Arnou voor de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van burgerhuizen.

Eclectisch ensemble van drie burgerhuizen

Generaal Van Merlenstraat 49, Generaal Van Merlenstraat 51, Generaal Van Merlenstraat 53 (Antwerpen)

Ensemble van drie grote, eclectische burgerwoningen, ontworpen in 1898 door Michel De Braey voor de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van burgerhuizen.

Neoclassicistisch burgerhuis

Grotebeerstraat 11 (Antwerpen)

Van een eenheidsbebouwing van zeven neoclassicistische woningen (9-21), bleef er slechts één gaaf bewaard en dat is op huisnummer 11. De huizenrij werd in 1886 ontworpen door architect Emile Wauters in opdracht van de Société de l’Est.

Burgerhuis met stal

Grotebeerstraat 26 (Antwerpen)

Architect Albert Arnou diende in 1884 twee bouwdossiers in voor de bouw van een burgerhuis met een achterliggende stal in naam van de Naamlooze Bouwmaatschappij van het Oosten van Antwerpen, de bouwmaatschappij die de ontwikkeling van Zurenborg tot doel had.

Hoekpand ontworpen door Jos Bascourt

Grotebeerstraat 72, Stierstraat 35 (Antwerpen)

Op het smalle hoekperceel van de Grotebeerstraat met de Stierstraat liet de "Société anonyme pour la construction de maisons bourgeoises", opgericht in 1896 om de woningbouw op Zurenborg te organiseren, in 1893 een hoekpand ontwerpen door architect Jos Bascourt.

Gevarieerde huizenrij van Ernest Dieltiëns

Grotebeerstraat 81, Grotebeerstraat 83, Lange Van Ruusbroecstraat 54, Lange Van Ruusbroecstraat 56, Lange Van Ruusbroecstraat 58, Lange Van Ruusbroecstraat 60, Lange Van Ruusbroecstraat 62, Lange Van Ruusbroecstraat 64, Lange Van Ruusbroecstraat 66, Lange Van Ruusbroecstraat 70, Lange Van Ruusbroecstraat 72, Lange Van Ruusbroecstraat 74, Lange Van Ruusbroecstraat 78, Lange Van Ruusbroecstraat 78 (Antwerpen)

Het gedeelte van de Lange Van Ruusbroecstraat tussen de Ram- en de Grotebeerstraat wordt aan de even kant van de straat volledig ingenomen door een gevarieerde rij burgerhuizen die architect Ernest Dieltiëns ontwierp in 1888 in opdracht van de Naamloze Maatschappij voor het bouwen van burgerhuizen.

Drie woningen ontworpen door Ernest Dieltiëns

Grotehondstraat 12, Grotehondstraat 14, Grotehondstraat 16 (Antwerpen)

De drie woningen nummers 12-16 zijn een ontwerp van Ernest Dieltiëns voor de Naamlooze Bouwmaatschappij van Burgerhuizen van het Oosten, uit 1892.

Café du Dôme

Grotehondstraat 2 (Antwerpen)

Het opvallende, rijk uitgewerkte eclectische Café du Dôme werd in 1893 ontworpen door architect Jos Bascourt in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van burgershuizen.

Ensemble van drie neoclassicistische woningen

Grotehondstraat 22, Grotehondstraat 24, Grotehondstraat 26 (Antwerpen)

De drie woningen nummers 22-26 zijn een ontwerp van Ernest Dieltiëns voor de Naamlooze Bouwmaatschappij van Burgerhuizen van het Oosten, uit 1894.

Neoclassicistische huizenrij

Grotehondstraat 29, Grotehondstraat 31, Grotehondstraat 33, Grotehondstraat 35, Grotehondstraat 37, Grotehondstraat 39, Grotehondstraat 41 (Antwerpen)

Ernest Stordiau ontwierp dit ensemble in 1886 in opdracht van de "Société anonyme pour la construction de maisons bourgeoises".

Ensemble van vier statige neoclassicistische huizen

Grotehondstraat 30, Grotehondstraat 32, Grotehondstraat 34, Grotehondstraat 36 (Antwerpen)

Dit neoclassicistische ensemble van vier burgerhuizen werd in 1896 ontworpen door architect Albert Arnou in opdracht van de in 1886 opgerichte Société anonyme pour la construction de maisons bourgeoises.

Burgerhuizen Notus-Zuid, Zephur-West, Eurus-Oost en Boreas-Noord

Grotehondstraat 38, Grotehondstraat 40, Grotehondstraat 46, Grotehondstraat 48 (Antwerpen)

Een van de bekendste en meest tot de verbeelding sprekende huizengroepen in Zurenborg wordt gevormd door deze vier kleurrijke art-nouveauburgerhuizen, die samen met het tussenliggende eclectische kantoorgebouw van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier als imposant compositorisch geheel werden ontworpen in 1901 door A. Cols en A. Defever.

Kantoorgebouw en werkplaats van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen

Grotehondstraat 42, Grotehondstraat 44 (Antwerpen)

Imposant eclectisch kantoorgebouw van de Naamloze Maatschappij van het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier, gebouwd in 1902 naar ontwerp van Cols en Defever.

Ensemble ontworpen door Ernest Stordiau

Grotehondstraat 43, Grotehondstraat 45, Grotehondstraat 47 (Antwerpen)

Dit ensemble van drie burgerhuizen in strenge neorenaissancestijl werd in 1888 ontworpen door architect Ernest Stordiau in opdracht van de "Société Anonyme de construction du Quartier Est", de bouwmaatschappij die als doel had de nieuwe wijk Zurenborg te ontwikkelen.

Zurenborgkapel

Grotehondstraat 44 (Antwerpen)

Binnenplaats met herbouwde voorgevel van de voormalige kapel van Zurenborg van 1883, eertijds gelegen aan de Dageraadplaats (huidige Sint-Norbertuskerk).

Ensemble ontworpen door Ernest Dieltiëns

Grotehondstraat 57, Grotehondstraat 59, Grotehondstraat 61 (Antwerpen)

Op nummer 59 is een rode bakstenen diephuis met een in- en uitzwenkende geveltop aanwezig. Deze woning is een ontwerp van Ernest Dieltiëns uit 1887, die samen met dit huis ook de twee flankerende woningen ontwierp (57, 61) in een contrasterende, eenvoudige neoclassicistische bouwstijl.

Eclectisch hoekensemble

Grotehondstraat 63, Grotehondstraat 65, Kleinehondstraat 20 (Antwerpen)

Dit eclectische ensemble van drie woningen werd in 1890 ontworpen door Bilmeyer en Van Riel namens de "Société anonyme pour la construction de maisons bourgeoises", de bouwmaatschappij die in 1886 werd opgericht om de woningbouw in Zurenborg te organiseren.

Neo-Vlaamserenaissance-winkelhuis

Guldenvliesstraat 60 (Antwerpen)

Heterogeen, eclectisch ensemble met winkelhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl en vier aansluitende woningen in de Guldenvliesstraat 62-66 en de Waterloostraat 65, naar ontwerp van Joseph Baeckelmans.

Ensemble in art nouveau

Guldenvliesstraat 62, Guldenvliesstraat 64, Guldenvliesstraat 66 (Antwerpen)

Dit ensemble in een fantasierijke art nouveau werd samen met de twee aansluitende woningen in de Guldenvliesstraat 60 en de Waterloostraat 65 gerealiseerd als een heterogeen, eclectisch ensemble naar ontwerp van Joseph Baeckelmans.

Gekoppelde burgerhuizen in beaux-artsstijl

Hemelstraat 10, Hemelstraat 8 (Antwerpen)

Geheel van twee gekoppelde burgerhuizen in beaux-artsstijl, gebouwd in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen - Oostkwartier, naar een ontwerp door de architect Jan Vanhoenacker uit 1912.

Twee identieke neoclassicistische rijhuizen

Kleinebeerstraat 11, Kleinebeerstraat 7 (Antwerpen)

De neoclassicistische stadswoningen op nummers 7 en 11 zijn de enige twee bewaarde uit een reeks van vier woningen. Het plan voor de reeks werd getekend in 1891 door architect Ernest Pelgrims in opdracht van de in 1886 opgerichte "Société anonyme pour la construction de maisons bourgeoises".

Reeks stadswoningen

Kleinebeerstraat 35, Kleinebeerstraat 37, Kleinebeerstraat 39, Kleinebeerstraat 41, Kleinebeerstraat 43, Kleinebeerstraat 45, Kleinebeerstraat 47, Kleinebeerstraat 49, Kleinebeerstraat 51, Kleinebeerstraat 53 (Antwerpen)

Deze huizenrij van tien neoclassicistische burgerhuizen werd gerealiseerd rond 1885 in twee verschillende bouwprojecten.

Ensemble ontworpen door Ernest Dieltiëns

Kleinehondstraat 10, Kleinehondstraat 12, Kleinehondstraat 16, Kleinehondstraat 18, Kleinehondstraat 8 (Antwerpen)

Ensemble van zes woningen ontworpen door Ernest Dieltiëns in 1887-1889 voor de Société anonyme pour la construction de maisons bourgeoises.

Neoclassicistische huizenrij

Korte Altaarstraat 10, Korte Altaarstraat 12, Korte Altaarstraat 6, Korte Altaarstraat 8 (Antwerpen)

Deze rij van vier neoclassicistische burgerhuizen werd in 1893 ontworpen door architect Albert Arnou in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Neoclassicistisch ensemble

Korte Altaarstraat 14, Korte Altaarstraat 16, Korte Altaarstraat 18, Korte Altaarstraat 20 (Antwerpen)

Ensemble van vier neoclassicistische burgerhuizen ontworpen in 1891 door architect Emile Wauters voor de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Neoclassicistische burgerhuizen

Lange Altaarstraat 11, Lange Altaarstraat 15 (Antwerpen)

Samen met het tussenliggende huis vormden deze twee identieke neoclassicistische burgerhuizen een ensemble, ontworpen in 1886 door architect E. Horckmans in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen.

Twee burgerhuizen

Lange Altaarstraat 17, Lange Altaarstraat 21 (Antwerpen)

Deze twee totaal anders vormgegeven burgerhuizen, vormden samen met het tussenliggende pand een gevarieerd ensemble, ontworpen door E. Horckmans in 1888 in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen.

Neoclassicistische huizenrij

Lange Van Ruusbroecstraat 101, Lange Van Ruusbroecstraat 103, Lange Van Ruusbroecstraat 105, Lange Van Ruusbroecstraat 107, Lange Van Ruusbroecstraat 99 (Antwerpen)

Evenwichtig opgebouwd, symmetrisch ensemble van vijf neoclassicistische burgerhuizen, opgetrokken rond 1894 in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Hoekensemble in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Lange Van Ruusbroecstraat 31, Rolwagenstraat 79 (Antwerpen)

Op de hoek van de Lange Van Ruusbroec- en de Rolwagenstraat ontwierp architect Edm. Van Waeterschoodt een ensemble van zes woningen in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Neoclassicistisch burgerhuis

Lange Van Ruusbroecstraat 57 (Antwerpen)

Deze neoclassicistische burgerwoning werd net als de twee inmiddels verbouwde, identieke flankerende woningen gebouwd volgens een gevelplan dat we terugvinden in een dossier uit 1895 voor een reeks woningen verder in de Lange Van Ruusbroecstraat.

Neoclassicistische burgerhuizen

Lange Van Ruusbroecstraat 63, Lange Van Ruusbroecstraat 65 (Antwerpen)

Ensemble van twee identieke, gespiegelde neoclassicistische burgerhuizen, gebouwd volgens een dossier uit 1892 opgemaakt door de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen.

Eenheidsbebouwing in neoclassicistische stijl

Lange Van Ruusbroecstraat 67, Lange Van Ruusbroecstraat 69, Lange Van Ruusbroecstraat 71 (Antwerpen)

Eenheidsbebouwing in neoclassicistische stijl naar ontwerp van architect Jules Hofman van 1893 in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Neoclassicistische burgerhuizen

Lange Van Ruusbroecstraat 73, Lange Van Ruusbroecstraat 75 (Antwerpen)

Samenstel van twee neoclassicistische burgerhuizen, oorspronkelijk ook nummer 77 bevattend, als spiegelend evenbeeld van 73. De woningen werden in 1888 getekend door bouwmeester Aloïs Scheepers voor de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oosrkwartier.

Neoclassicistisch ensemble

Lange Van Ruusbroecstraat 85, Lange Van Ruusbroecstraat 87, Lange Van Ruusbroecstraat 89, Lange Van Ruusbroecstraat 91, Raafstraat 18 (Antwerpen)

Op de hoek van de Lange Van Ruusbroec- en de Raafstraat liet de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in 1892 een ensemble van in totaal zeven huizen ontwerpen door architect Albert Arnou.

Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Lange Van Ruusbroecstraat 95 (Antwerpen)

Deze woning met neo-Vlaamserenaissance-topgevel was een ontwerp uit 1894 van architect Edm. Van Waeterschoodt, en werd samen met de belendende nummers 93 en 97 in één bouwdossiers vergund.

Neorenaissance burgerhuis

Lange Van Ruusbroecstraat 97 (Antwerpen)

Deze woning met strakke neorenaissance-lijstgevel was een ontwerp uit 1894 van architect Edm. Van Waeterschoodt, en werd samen met de belendende nummers 95 en 97 in één bouwdossiers vergund.

Ensemble met politiebureel

Nottebohmstraat 15, Nottebohmstraat 17, Nottebohmstraat 19, Nottebohmstraat 21, Walvisstraat 34 (Antwerpen)

In 1896 tekende architect Albert Arnou het ontwerp van dit ensemble in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Vier neoclassicistische burgerhuizen

Nottebohmstraat 3, Walvisstraat 24, Walvisstraat 26, Walvisstraat 28 (Antwerpen)

Deze vier huizen maken deel uit van een project bestaande uit twee identieke ensembles van drie neoclassicistische burgerhuizen, ontworpen in 1895 door architect Albert Arnou voor rekening van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Burgerhuizen in art-nouveaustijl

Plantin en Moretuslei 110, Plantin en Moretuslei 112, Plantin en Moretuslei 114, Plantin en Moretuslei 116 (Antwerpen)

Ensemble van vier burgerhuizen in sobere art-nouveaustijl, naar een ontwerp door de architecten August Cols en Alfried Defever uit 1906. Opdrachtgever was de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Gevarieerde huizenrij

Pretoriastraat 10, Pretoriastraat 4, Pretoriastraat 6, Pretoriastraat 8 (Antwerpen)

Bouwmeester Jan Kockerols ontwierp in 1897 deze gevarieerde rij van vier burgerhuizen in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van burgerhuizen in het Oostkwartier.

Neoclassicistische huizenrij

Pretoriastraat 12, Pretoriastraat 14, Pretoriastraat 16, Pretoriastraat 18 (Antwerpen)

Bouwmeester E. Horckmans ontwierp in 1897 deze gevarieerde rij van vier burgerhuizen in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van burgerhuizen in het Oostkwartier.

Neoclassicistisch burgerhuis

Pretoriastraat 2 (Antwerpen)

De woning werd in 1896 ontworpen als deel van een groot hoekensemble van vier panden door architect Edm. Van Waeterschoodt. De Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier was opdrachtgever van het ensemble.

Groepsbebouwing in art-nouveaustijl

Pretoriastraat 64, Pretoriastraat 66, Pretoriastraat 68, Pretoriastraat 70 (Antwerpen)

De reeks burgerhuizen is een realisatie van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgerhuizen-Oostkwartier. De gebroeders Wauters tekenden in 1911 het ontwerp.

Neoclassicistische eenheidsbebouwing

Raafstraat 10, Raafstraat 12, Raafstraat 14, Raafstraat 16, Raafstraat 8 (Antwerpen)

Deze vijf huizen vormen een gaaf bewaarde, zeer evenwichtige neoclassicistische eenheidsbebouwing, gerealiseerd eind 19de eeuw.

Eclectisch ensemble

Raafstraat 11, Raafstraat 5, Raafstraat 7 (Antwerpen)

Deze drie woningen maken deel uit van een afwisselend, maar evenwichtig eclectisch ensemble dat Ernest Pelgrims in 1894 ontwierp in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Neoclassicistisch ensemble

Ramstraat 10, Ramstraat 12, Ramstraat 14 (Antwerpen)

Architect Albert Delrue, een architect die zelf woont op Zurenborg in de Kleinebeerstraat, ontwerpt in 1890 een klein ensemble van drie neoclassicistische burgerhuizen in opdracht van “Société anonyme pour la construction de maisons bourgeoises".

Ensemble van zeven neoclassicistische woningen

Ramstraat 11, Ramstraat 13, Ramstraat 15, Ramstraat 3, Ramstraat 5, Ramstraat 7, Ramstraat 9 (Antwerpen)

Aan het begin van de straat ontwierp Ernest Dieltiëns in 1888 een ensemble van zeven kleine woningen in opdracht van de Naamlooze Bouwmaatschappij van Burgerhuizen van het Oosten.

Ensemble van drie burgerhuizen

Ramstraat 4, Ramstraat 6, Ramstraat 8 (Antwerpen)

E. Horckmans ontwierp dit ensemble in 1890 in opdracht van de "Société anonyme pour la construction de maisons bourgeoises".

Jongensschool

Rolwagenstraat 73 (Antwerpen)

School gebouwd als jongensschool voor het vrij onderwijs, naar een ontwerp van 1898 van architect Frans Smet-Verhas in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Neoclassicistische eenheidsbebouwing

Schorpioenstraat 10, Schorpioenstraat 12, Schorpioenstraat 14, Schorpioenstraat 16, Schorpioenstraat 18, Schorpioenstraat 20, Schorpioenstraat 6, Schorpioenstraat 8 (Antwerpen)

Dit ensemble van vier neoclassicistische burgerhuizen werd in 1893 ontworpen door bouwmeester E. Horckmans in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Neorococo gevelwand

Schorpioenstraat 11, Schorpioenstraat 13, Schorpioenstraat 15 (Antwerpen)

Monumentaal ensemble van drie neorococo burgerhuizen, in 1905 ontworpen door architect Albert Arnou voor de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen.

Groepsbebouwing van veertien burgerhuizen

Schorpioenstraat 26, Schorpioenstraat 28, Schorpioenstraat 30, Schorpioenstraat 32, Schorpioenstraat 34, Schorpioenstraat 36, Schorpioenstraat 38, Tweelingenstraat 31, Tweelingenstraat 33, Tweelingenstraat 35, Tweelingenstraat 37, Tweelingenstraat 39, Tweelingenstraat 41, Tweelingenstraat 43 (Antwerpen)

Op de hoek van de Schorpioen- en de Tweelingenstraat, tekende architect Ernest Dieltiens in 1894 een monumentaal ensemble van veertien burgerhuizen in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen.

Neoclassicistisch burgerhuis

Steenbokstraat 33 (Antwerpen)

Neoclassicistisch burgerhuis, in 1888 ontworpen door Emile Wauters voor de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier. De woning was de meest rechtse van een eenheidsbebouwing van vijf gelijkaardige woningen; de andere (25-31) zijn afgebroken.

Paardenstal

Steenbokstraat 5 (Antwerpen)

Paardenstal in neo-Vlaamserenaissance-stijl, gebouwd rond 1886 bij het achterliggende neoclassicistisch burgerhuis in de Grotebeerstraat 29.

Eenheidsbebouwing van twee burgerhuizen

Steenbokstraat 7, Steenbokstraat 9 (Antwerpen)

In 1910 laat de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier een fabriek afbreken om deze twee eclectische burgerhuizen te kunnen bouwen.

Ensemble van zes woningen

Stierstraat 10, Stierstraat 12, Stierstraat 14, Stierstraat 16, Stierstraat 6, Stierstraat 8 (Antwerpen)

In de Stierstraat is een opvallend ensemble van zes woningen bewaard, een ontwerp dat bouwmeester Ernest Stordiau in 1896 tekende in opdracht van de van de "Société anonyme pour la construction de maisons bourgeoises", de bouwmaatschappij die in 1886 werd opgericht om de woningbouw in de wijk te organiseren.

Ensemble van twee eclectische burgerhuizen

Transvaalstraat 11, Transvaalstraat 9 (Antwerpen)

Architect Albert Arnou diende in 1884 twee bouwdossiers in voor de bouw van twee burgerhuizen in eclectische stijl in naam van de Naamlooze Bouwmaatschappij van het Oosten van Antwerpen.

Ensemble De Twaalf Apostelen

Transvaalstraat 13, Transvaalstraat 15, Transvaalstraat 17 (Antwerpen)

Dit opvallende, eclectische ensemble, bestaande uit drie grote burgerhuizen, werd in 1906 ontworpen door Frans Van Dijk in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgerhuizen in het Oostkwartier.

Burgerhuis in cottagestijl

Transvaalstraat 14 (Antwerpen)

Deze half vrijstaande burgerwoning in cottagestijl werd in 1926 gebouwd als pendant voor de woning op nummer 12.

Burgerhuis in art nouveau

Transvaalstraat 18 (Antwerpen)

Het ontwerp van deze woning werd in 1914 getekend door architect Alfred Defever, die een bestaande woning voorzag van een nieuwe, eigentijdse voorgevel.

Ensemble van twee eclectische burgerhuizen

Transvaalstraat 19, Transvaalstraat 21 (Antwerpen)

Architect Albert Arnou diende in 1884 twee bouwdossiers in voor de bouw van twee burgerhuizen in eclectische stijl in naam van de Naamlooze Bouwmaatschappij van het Oosten van Antwerpen.

Ensemble van Bilmeyer en Van Riel

Transvaalstraat 20, Transvaalstraat 22 (Antwerpen)

Architectenbureau Bilmeyer en Van Riel ontwierp tussen 1889 en 1895 in de Transvaalstraat vier vrijstaande groepen van twee of drie villa’s in een eclectische bouwstijl.

Monumentaal ensemble in neo-Griekse stijl

Transvaalstraat 23, Transvaalstraat 25, Transvaalstraat 27, Transvaalstraat 29, Transvaalstraat 31, Transvaalstraat 33, Transvaalstraat 35 (Antwerpen)

Dit monumentale ensemble, bestaande uit zeven grote burgerhuizen, werd in 1904 ontworpen door A. Cols & Defever in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgerhuizen in het Oostkwartier.

Ensemble van Bilmeyer en Van Riel

Transvaalstraat 24, Transvaalstraat 26 (Antwerpen)

Architectenbureau Bilmeyer en Van Riel ontwierp tussen 1889 en 1895 in de Transvaalstraat vier vrijstaande groepen van twee of drie villa’s in een eclectische bouwstijl.

Eclectisch burgerhuis

Transvaalstraat 28 (Antwerpen)

Deze eclectische burgerwoning met opvallende hoektoren werd in 1908 ontworpen door bouwmeester Joseph Baeckelmans. Hij ontwierp woningen in fantasierijke bouwstijlen voor de hogere burgerij.

Ensemble van twee eclectische burgerhuizen

Transvaalstraat 37, Transvaalstraat 39 (Antwerpen)

In 1886 tekende Emile Wauters dit ensemble van twee eclectische burgerhuizen voor de Naamlooze Maatschappij van het Oostkwartier.

Eclectisch ensemble van twee burgerhuizen

Transvaalstraat 41, Transvaalstraat 43 (Antwerpen)

Het ensemble van twee burgerhuizen dat de gebroeders L. en H. Blomme in 1892 ontwierpen is een representatief en gaaf bewaard voorbeeld van de bebouwing die vooral de noordelijke helft van de Transvaalstraat kenmerkt.

Ensemble van Bilmeyer en Van Riel

Transvaalstraat 45, Transvaalstraat 47 (Antwerpen)

Architectenbureau Bilmeyer en Van Riel ontwierp tussen 1889 en 1895 in de Transvaalstraat vier vrijstaande groepen van twee of drie villa’s in een eclectische bouwstijl.

Ensemble van Bilmeyer en Van Riel

Transvaalstraat 49, Transvaalstraat 51, Transvaalstraat 53 (Antwerpen)

Architectenbureau Bilmeyer en Van Riel ontwierp tussen 1889 en 1895 in de Transvaalstraat vier vrijstaande groepen van twee of drie villa’s in een eclectische bouwstijl.

Art-nouveau-burgerhuizen Lotus en Papyrus

Transvaalstraat 52, Transvaalstraat 54 (Antwerpen)

Ensemble van twee woningen naar een ontwerp van architect Jos Bascourt uit 1901, in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen der Burgerhuizen in het Oostkwartier.

Eclectisch burgerhuis

Transvaalstraat 55 (Antwerpen)

Deze half vrijstaande eclectische burgerwoning werd in 1896 getekend door architect Louis Hamaide in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen der Burgerhuizen in he Oostkwartier.

Ensemble De Twaalf Duivelkens

Transvaalstraat 59, Transvaalstraat 61 (Antwerpen)

Het ensemble De Twaalf Duivelkens werd in 1896 ontworpen door architect Jules Hofman in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen Oostkwartier.

Burgerhuis De Roos

Transvaalstraat 62 (Antwerpen)

Woning De Roos werd in 1899 ontworpen door architect Jules Hofman in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen Oostkwartier.

Ensemble in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Transvaalstraat 63, Transvaalstraat 65, Transvaalstraat 67, Transvaalstraat 69 (Antwerpen)

In 1897 tekende Emile Wauters dit ensemble van vier burgerhuizen in neo-Vlaamserenaissance-stijl voor de Naamlooze Maatschappij van het Oostkwartier.

Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Transvaalstraat 73 (Antwerpen)

Dit burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl werd samen met het naastgelegen hoekpand met het Tramplein in 1899 als een ensemble ontworpen door architect Edm. Van Waeterschoodt.

Hoekpand in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Transvaalstraat 75 (Antwerpen)

Dit hoekpand met winkel op de begane grond en appartementen op de verdiepingen, werd samen met het naastgelegen pand in de Transvaalstraat in 1899 als een ensemble ontworpen door architect Edm. Van Waeterschoodt.

Eenheidsbebouwing van Albert Arnou

Tweelingenstraat 10, Tweelingenstraat 12, Tweelingenstraat 14, Tweelingenstraat 16, Tweelingenstraat 18, Tweelingenstraat 20, Tweelingenstraat 22, Tweelingenstraat 24, Tweelingenstraat 6, Tweelingenstraat 8 (Antwerpen)

De huizenrij werd in 1895 ontworpen door Albert Arnou in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Eenheidsbebouwing in spiegelbeeld

Tweelingenstraat 11, Tweelingenstraat 13, Tweelingenstraat 15, Tweelingenstraat 17, Tweelingenstraat 19, Tweelingenstraat 9 (Antwerpen)

In 1894 tekende Emile Wauters dit ensemble van in totaal zeven neoclassicistische burgerhuizen voor de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van burgershuizen in het Oostkwartier.

Neoclassicistische stadswoningen

Tweelingenstraat 21, Tweelingenstraat 23, Tweelingenstraat 27, Tweelingenstraat 29 (Antwerpen)

Deze vier woningen maken deel uit van een ensemble van een zestal bijna identieke, in gespiegeld schema gebouwde neoclassicistische stadswoningen dat in 1894 werd ontworpen door architect Henri ThielenS voor de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Neoclassicistische eenheidsbebouwing

Tweelingenstraat 26, Tweelingenstraat 28, Tweelingenstraat 30, Tweelingenstraat 32, Tweelingenstraat 34, Tweelingenstraat 36, Tweelingenstraat 38, Tweelingenstraat 40 (Antwerpen)

In 1895 ontwierp architect Ernest Pelgrims deze neoclassicistische eenheidsbebouwing van acht huizen in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Neoclassicistisch ensemble

Tweelingenstraat 42, Tweelingenstraat 44, Tweelingenstraat 46, Tweelingenstraat 48, Tweelingenstraat 50, Tweelingenstraat 52, Tweelingenstraat 54 (Antwerpen)

Deze neoclassicistische eenheidsbebouwing van zeven burgerhuizen werd ontworpen in 1895 door Henri Thielens voor rekening van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Neoclassicistisch ensemble

Tweelingenstraat 45, Tweelingenstraat 47, Tweelingenstraat 49, Tweelingenstraat 51 (Antwerpen)

Op de hoek van de Tweelingen- met de Schorpioenstraat ontwierp bouwkundige Frans Stuyck in 1897 een ensemble van vijf neoclassicistische burgerhuizen in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Ensemble van vier burgerhuizen

Tweelingenstraat 53, Tweelingenstraat 55, Tweelingenstraat 57, Tweelingenstraat 59 (Antwerpen)

Ensemble van vier woningen in een combinatie van neoclassicisme en neo-Vlaamserenaissance-stijl, in 1898 getekend door E. Horckmans in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Woning De Tweelingen met bijhorende eenheidsbebouwing

Tweelingenstraat 56, Tweelingenstraat 58, Tweelingenstraat 60, Tweelingenstraat 62, Tweelingenstraat 64, Tweelingenstraat 66, Tweelingenstraat 68, Tweelingenstraat 70 (Antwerpen)

Bewaard rechtse deel van oorspronkelijk symmetrische eenheidsbebouwing van 1895 naar ontwerp van J. Bilmeyer en J. Van Riel.

Eclectische eenheidsbebouwing

Tweelingenstraat 61, Tweelingenstraat 63, Tweelingenstraat 65, Tweelingenstraat 67, Tweelingenstraat 69 (Antwerpen)

Eenheidsbebouwing in eclectische stijl, in 1898 getekend door architect Jules Hofman in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Twee neoclassicistische burgerhuizen

Tweelingenstraat 88, Tweelingenstraat 90 (Antwerpen)

Deze twee neoclassicistische burgerhuizen maakten oorspronkelijk deel uit van een ensemble van vier woningen, in 1895 getekend door E. Horckmans in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Ensemble van drie neoclassicistische burgerhuizen

Tweelingenstraat 94, Tweelingenstraat 96, Tweelingenstraat 98 (Antwerpen)

Ensemble van drie neoclassicistische burgerhuizen, gebouwd volgens een bouwaanvraag uit 1904 van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgerhuizen in het Oostkwartier. Een architect wordt niet vermeld.

Eclectisch hoekhuis

Waterloostraat 1 (Antwerpen)

Eclectisch hoekhuis met Transvaalstraat, waarvoor bouwaanvraag van 1900, naar ontwerp van Jules Hofman.

Ensemble De Pauw

Waterloostraat 10, Waterloostraat 12, Waterloostraat 8 (Antwerpen)

Het ensemble, bestaande uit drie art-nouveauwoningen, werd ontworpen in 1900 door architecten August Cols en Alfried Defever.

Woning De Slag van Waterloo

Waterloostraat 11 (Antwerpen)

Woning met werkplaats in hybride art nouveau, waarvoor bouwaanvraag van 1905 naar ontwerp van F. Smet-Verhas met verschillende elementen ontleend aan J. Bascourt.

Ensemble in art nouveau

Waterloostraat 14, Waterloostraat 16, Waterloostraat 18 (Antwerpen)

Groepsbebouwing in art nouveau, waarvoor bouwaanvraag van 1901, naar ontwerp van Frans Smet-Verhas.

Hoekhuis De Margriet

Waterloostraat 2 (Antwerpen)

Voor woning De Margriet, het hoekhuis met de Transvaalstraat, werd een bouwaanvraag ingediend in 1900 naar ontwerp van architect Jules Hofman.

Eclectisch ensemble

Waterloostraat 20, Waterloostraat 22, Waterloostraat 24 (Antwerpen)

Groepsbebouwing in eclecticisme, waarvoor bouwaanvraag van 1901, naar ontwerp van Frans Smet-Verhas.

Eclectisch ensemble

Waterloostraat 3, Waterloostraat 5, Waterloostraat 7, Waterloostraat 9 (Antwerpen)

Symmetrisch uitgewerkte groep van vier eclectische burgerhuizen, ontworpen in 1898 door Guillaume van Oenen in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van burgershuizen in het Oostkwartier.

Eclectisch ensemble

Waterloostraat 4, Waterloostraat 6 (Antwerpen)

Ensemble van twee woningen van 1900 in eclectische stijl, waarin neo-Vlaamserenaissance-elementen gecombineerd zijn met aspecten uit de cottagestijl. Architect J. Kockerols tekende de plannen.

Eclectisch burgerhuis

Waterloostraat 42 (Antwerpen)

Deze eclectische burgerwoning is het resultaat van een grondige verbouwing in 1906 van een woning die in 1903 werd gebouwd.

Ensemble De Morgend, Den Dag, Den Tijd, De Nacht en Den Avond

Waterloostraat 55, Waterloostraat 57, Waterloostraat 59, Waterloostraat 61, Waterloostraat 63 (Antwerpen)

Het art-nouveau-ensemble is een symmetrisch uitgewerkte groepsbebouwing van vijf burgerhuizen, waarvoor bouwaanvraag van 1903, naar ontwerp van August Cols en Alfried Defever.

Eclectisch burgerhuis van Joseph Baeckelmans

Waterloostraat 65 (Antwerpen)

Deze eclectische burgerwoning werd samen met de vier aansluitende woningen gerealiseerd als een heterogeen, eclectisch ensemble naar ontwerp van Joseph Baeckelmans. Hij maakte het bouwdossier op in 1903.

Ensemble van drie burgerhuizen

Wolfstraat 10, Wolfstraat 12, Wolfstraat 14 (Antwerpen)

Dit ensemble van drie burgerhuizen werd in 1890 getekend door architect Eugène Geefs in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Ensemble van drie burgerhuizen

Wolfstraat 16, Wolfstraat 18, Wolfstraat 20 (Antwerpen)

Dit ensemble van drie burgerwoningen werd in 1889 ontworpen door architecten Bilmeyer en Van Riel in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Ensemble uit 1889

Wolfstraat 22, Wolfstraat 24, Wolfstraat 26 (Antwerpen)

Dit ensemble van drie burgerwoningen werd in 1889 ontworpen door architect Eug. Geefs in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Neoclassicistisch burgerhuis

Wolfstraat 3 (Antwerpen)

Deze neoclassicistische burgerwoning van drie traveeën en twee bouwlagen onder leien mansardedak, registreren we door de sterke stijlovereenkomsten met andere ontwerpen, als een ontwerp van Ernest Dieltiëns.

Groepen villa's

Transvaalstraat 20, Transvaalstraat 22, Transvaalstraat 24, Transvaalstraat 26, Transvaalstraat 45, Transvaalstraat 47, Transvaalstraat 49, Transvaalstraat 51, Transvaalstraat 53 (Antwerpen)

Vrijstaande groepen van twee of drie villa's, 1889-95, naar ontwerp van J. Bilmeyer en J. Van Riel.

Neoclassicistisch burgerhuis

Grotebeerstraat 11 (Antwerpen)

Van een eenheidsbebouwing van zeven neoclassicistische woningen (9-21), bleef er slechts één gaaf bewaard en dat is op huisnummer 11. De huizenrij werd in 1886 ontworpen door architect Emile Wauters in opdracht van de Société de l’Est.

Neorococo gevelwand

Schorpioenstraat 11, Schorpioenstraat 13, Schorpioenstraat 15 (Antwerpen)

Monumentaal ensemble van drie neorococo burgerhuizen, in 1905 ontworpen door architect Albert Arnou voor de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen.

Neorenaissance burgerhuizen

Lange Van Ruusbroecstraat 58, Lange Van Ruusbroecstraat 66, Lange Van Ruusbroecstraat 74 (Antwerpen)

Deze woningen maken deel uit van een gevarieerde rij burgerhuizen die architect Ernest Dieltiëns ontwierp in 1888 in opdracht van de "Naamloze Maatschappij voor het bouwen van burgerhuizen".

Vier burgerhuizen

Schorpioenstraat 10, Schorpioenstraat 12, Schorpioenstraat 14, Schorpioenstraat 16, Schorpioenstraat 18, Schorpioenstraat 20, Schorpioenstraat 6, Schorpioenstraat 8 (Antwerpen)

Dit ensemble van vier neoclassicistische burgerhuizen werd in 1893 ontworpen door bouwmeester E. Horckmans in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Neogotisch hoekhuis met Tweelingenstraat

Dolfijnstraat 36, Dolfijnstraat 38, Tweelingenstraat 2, Tweelingenstraat 4 (Antwerpen)

Op de hoek van de Dolfijn- met de Tweelingenstraat ontwierp architect Edm. Van Waeterschoodt in 1897 een gevarieerd ensemble van een hoek- en drie rijhuizen in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Neoclassicistisch ensemble

Ramstraat 10, Ramstraat 12, Ramstraat 14 (Antwerpen)

Architect Albert Delrue, een architect die zelf woont op Zurenborg in de Kleinebeerstraat, ontwerpt in 1890 een klein ensemble van drie neoclassicistische burgerhuizen in opdracht van “Société anonyme pour la construction de maisons bourgeoises".

Vier rijhuizen in eenheidsbebouwing

Transvaalstraat 63, Transvaalstraat 65, Transvaalstraat 67, Transvaalstraat 69 (Antwerpen)

In 1897 tekende Emile Wauters dit ensemble van vier burgerhuizen in neo-Vlaamserenaissance-stijl voor de Naamlooze Maatschappij van het Oostkwartier.

Burgerhuis in neorenaissancestijl

Lange Altaarstraat 17, Lange Altaarstraat 21 (Antwerpen)

Deze twee totaal anders vormgegeven burgerhuizen, vormden samen met het tussenliggende pand een gevarieerd ensemble, ontworpen door E. Horckmans in 1888 in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen.

Ensemble van burgerhuizen in eclectische stijl

Grotebeerstraat 55, Grotebeerstraat 57, Grotebeerstraat 59, Grotebeerstraat 61, Grotebeerstraat 63, Grotebeerstraat 65, Grotebeerstraat 67, Grotebeerstraat 69, Grotebeerstraat 71, Grotebeerstraat 73, Grotebeerstraat 75, Grotebeerstraat 77, Grotebeerstraat 79, Grotebeerstraat 81 (Antwerpen)

De oneven zijde van de Grotebeerstraat wordt getypeerd door een eclectisch ensemble van dertien woningen dat architect Ernest Dieltiens ontwierp in 1889 in opdracht van de "Naamloze Maatschappij voor het bouwen van burgerhuizen".

Art nouveau villa De Roos

Transvaalstraat 62 (Antwerpen)

Woning De Roos werd in 1899 ontworpen door architect Jules Hofman in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen Oostkwartier.

Burgerhuizen Notus-Zuid, Zephur-West, Eurus-Oost en Boreas-Noord

Grotehondstraat 38, Grotehondstraat 40, Grotehondstraat 46, Grotehondstraat 48 (Antwerpen)

Een van de bekendste en meest tot de verbeelding sprekende huizengroepen in Zurenborg wordt gevormd door deze vier kleurrijke art-nouveauburgerhuizen, die samen met het tussenliggende eclectische kantoorgebouw van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier als imposant compositorisch geheel werden ontworpen in 1901 door A. Cols en A. Defever.

Ensemble ontworpen door Ernest Dieltiëns

Kleinehondstraat 10, Kleinehondstraat 12, Kleinehondstraat 16, Kleinehondstraat 18, Kleinehondstraat 8 (Antwerpen)

Ensemble van zes woningen ontworpen door Ernest Dieltiëns in 1887-1889 voor de "Société anonyme pour la construction de maisons bourgeoises".

Hoekhuizen, Herfst, Winter, Zomer en Lente

Generaal Van Merlenstraat 27, Generaal Van Merlenstraat 28, Generaal Van Merlenstraat 29, Generaal Van Merlenstraat 30 (Antwerpen)

Stedebouwkundig project, bestaande uit vier, sterk op elkaar gelijkende hoekhuizen, waarvoor bouwaanvraag van 1899, naar ontwerp van Jos. Bascourt.

Eenheidsbebouwing van burgerhuizen in eclectische stijl

Tweelingenstraat 56, Tweelingenstraat 58, Tweelingenstraat 60, Tweelingenstraat 62, Tweelingenstraat 64, Tweelingenstraat 66, Tweelingenstraat 68, Tweelingenstraat 70 (Antwerpen)

Bewaard rechtse deel van oorspronkelijk symmetrische eenheidsbebouwing van 1895 naar ontwerp van J. Bilmeyer en J. Van Riel.

Burgerhuis Apolloon

Cogels-Osylei 19, Cogels-Osylei 21, Cogels-Osylei 23 (Antwerpen)

Het monumentale ensemble Apolloon werd in 1894 ontworpen door Ernest Stordiau in opdracht van de de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van burgershuizen in het Oostkwartier.

Groep van drie burgerhuizen

Generaal Van Merlenstraat 49, Generaal Van Merlenstraat 51, Generaal Van Merlenstraat 53 (Antwerpen)

Ensemble van drie grote, eclectische burgerwoningen, ontworpen in 1898 door Michel De Braey voor de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van burgerhuizen.

Burgerhuizen

Cogels-Osylei 45, Cogels-Osylei 47, Cogels-Osylei 49, Cogels-Osylei 51 (Antwerpen)

Vrijstaande groep van vier burgerhuizen, samengevoegd tot een symmetrisch uitgewerkt complex, waarvoor bouwaanvraag van 1899 naar ontwerp van Frans Van Dijk.

Eclectisch hoekensemble

Grotehondstraat 63, Grotehondstraat 65, Kleinehondstraat 20 (Antwerpen)

Dit eclectische ensemble van drie woningen werd in 1890 ontworpen door Bilmeyer en Van Riel namens de "Société anonyme pour la construction de maisons bourgeoises", de bouwmaatschappij die in 1886 werd opgericht om de woningbouw in Zurenborg te organiseren.

Burgerhuizen De Morgend, Den Dag, Den Tijd, De Nacht en Den Avond

Waterloostraat 55, Waterloostraat 57, Waterloostraat 59, Waterloostraat 61, Waterloostraat 63 (Antwerpen)

Het art-nouveau-ensemble is een symmetrisch uitgewerkte groepsbebouwing van vijf burgerhuizen, waarvoor bouwaanvraag van 1903, naar ontwerp van August Cols en Alfried Defever.

Vier burgerhuizen

Waterloostraat 3, Waterloostraat 5, Waterloostraat 7, Waterloostraat 9 (Antwerpen)

Symmetrisch uitgewerkte groep van vier eclectische burgerhuizen, ontworpen in 1898 door Guillaume van Oenen in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van burgershuizen in het Oostkwartier.

Drie burgerhuizen Den Overvloed en Den Ooievaar

Cogels-Osylei 3, Cogels-Osylei 5, Cogels-Osylei 7 (Antwerpen)

Dit ensemble van drie eclectische burgerhuizen werd in 1896 ontworpen door Frans Smet-Verhas in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Gespiegelde burgerhuizen

Dolfijnstraat 55, Dolfijnstraat 59 (Antwerpen)

In spiegelbeeld opgetrokken woningen van elk twee traveeën en drie bouwlagen onder plat dak in eclectische stijl met neo-Moorse en art-nouveau-reminiscenties.

Eenheidsbebouwing in neoclassicistische stijl

Lange Van Ruusbroecstraat 67, Lange Van Ruusbroecstraat 69, Lange Van Ruusbroecstraat 71 (Antwerpen)

Eenheidsbebouwing in neoclassicistische stijl naar ontwerp van architect Jules Hofman van 1893 in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Eenheidsbebouwing van twee burgerhuizen

Steenbokstraat 7, Steenbokstraat 9 (Antwerpen)

In 1910 laat de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier een fabriek afbreken om deze twee eclectische burgerhuizen te kunnen bouwen.

Burgerhuis

Dolfijnstraat 57 (Antwerpen)

Deze art-nouveau-burgerwoning maakt deel uit van een ensemble van drie woningen dat in 1905 werd ontworpen door bouwmeester Joseph Baeckelmans in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen.

Ensemble ontworpen door Ernest Dieltiëns

Grotehondstraat 57, Grotehondstraat 59, Grotehondstraat 61 (Antwerpen)

Op nummer 59 is een rode bakstenen diephuis met een in- en uitzwenkende geveltop aanwezig. Deze woning is een ontwerp van Ernest Dieltiëns uit 1887, die samen met dit huis ook de twee flankerende woningen ontwierp (57, 61) in een contrasterende, eenvoudige neoclassicistische bouwstijl.

Groepsbebouwing

Pretoriastraat 64, Pretoriastraat 66, Pretoriastraat 68, Pretoriastraat 70 (Antwerpen)

De reeks burgerhuizen is een realisatie van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgerhuizen-Oostkwartier. De gebroeders Wauters tekenden in 1911 het ontwerp.

Eclectisch hoekhuis

Waterloostraat 1 (Antwerpen)

Eclectisch hoekhuis met Transvaalstraat, waarvoor bouwaanvraag van 1900, naar ontwerp van Jules Hofman.

Eenheidsbebouwing Uitbreidingstraat en Leemputstraat

Leemputstraat 23-73, Leemputstraat 44-50, Uitbreidingstraat 472-508 (Antwerpen)

Concentratie van een vijftigtal "sociale woningen", opgetrokken door de "Naamlooze Bouwmaatschappij van Burgershuizen van het Oosten" ten behoeve van kleine bedienden en beter gesitueerde arbeiders.

Woon- en winkelhuis van 1913

Transvaalstraat 75 (Antwerpen)

Dit hoekpand met winkel op de begane grond en appartementen op de verdiepingen, werd samen met het naastgelegen pand in de Transvaalstraat in 1899 als een ensemble ontworpen door architect Edm. Van Waeterschoodt.

Eenheidsbebouwing

Bosduifstraat 16, Bosduifstraat 18, Bosduifstraat 20 (Antwerpen)

Dit kleurrijke ensemble van drie woningen in art-nouveaustijl is de opvallendste bebouwing in de Bosduifstraat, waar de meeste huizen een eerder klassieke gevel kregen in neoclassicistische of neo-Vlaamserenaissance-stijl.

Twee identieke neoclassicistische stadswoningen

Wolfstraat 22, Wolfstraat 26 (Antwerpen)

Deze twee identieke neoclassicistische burgerhuizen maken deel uit van een ensemble van drie burgerwoningen dat in 1889 werd ontworpen door architect Eug. Geefs in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Ensemble van zeven neoclassicistische woningen

Ramstraat 11, Ramstraat 13, Ramstraat 15, Ramstraat 3, Ramstraat 5, Ramstraat 7, Ramstraat 9 (Antwerpen)

Aan het begin van de straat ontwierp Ernest Dieltiëns in 1888 een ensemble van zeven kleine woningen in opdracht van de Naamlooze Bouwmaatschappij van Burgerhuizen van het Oosten.

Ensemble van drie neoclassicistische woningen

Grotehondstraat 22, Grotehondstraat 24, Grotehondstraat 26 (Antwerpen)

De drie woningen nummers 22-26 zijn een ontwerp van Ernest Dieltiëns voor de "Naamlooze Bouwmaatschappij van Burgerhuizen van het Oosten", uit 1894.

Groepsbebouwing van zeven burgerhuizen

Schorpioenstraat 26, Schorpioenstraat 28, Schorpioenstraat 30, Schorpioenstraat 32, Schorpioenstraat 34, Schorpioenstraat 36, Schorpioenstraat 38 (Antwerpen)

Groepsbebouwing naar ontwerp van E. Dieltiens, van 1894; afwisseling van lijst- en topgevels, de ene met plastisch uitgewerkt neoclassicistisch decor, de andere met neo-Vlaamserenaissance-karakter.

Hoekpand Den Wolf

Door Verstraeteplaats 4 (Antwerpen)

Het opvallende hoekpand op het smalle perceel tussen de Wolf- en de Bosduifstraat werd samen met de aansluitende, symmetrisch opgebouwde huizenrijen in beide straten ontworpen in 1893 door architecten L. en H. Blomme.

Groepsbebouwing, onder andere De Valk en De Heerlyckeid van Suerenborgh

Cogels-Osylei 20, Cogels-Osylei 22, Cogels-Osylei 24, Cogels-Osylei 26 (Antwerpen)

Groepsbebouwing van vier burgerhuizen, volgens de literatuur in 1905 ontworpen door bouwmeester Edward Van Not.

Woon- en winkelhuis

Door Verstraeteplaats 6, Lange Altaarstraat 1, Lange Altaarstraat 3, Schorpioenstraat 2, Schorpioenstraat 4 (Antwerpen)

Op het hoekperceel op de Door Verstraeteplaats, gevormd door de Schorpioenstraat en de Lange Altaarstraat, liet de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in 1892 een eclectisch ensemble ontwerpen door Jules Hofman.

Twee burgerhuizen in spiegelbeeld

Hemelstraat 10, Hemelstraat 8 (Antwerpen)

Geheel van twee gekoppelde burgerhuizen in beaux-artsstijl, gebouwd in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen - Oostkwartier, naar een ontwerp door de architect Jan Vanhoenacker uit 1912.

Hoekhuis De Margriet

Waterloostraat 2 (Antwerpen)

Voor woning De Margriet, het hoekhuis met de Transvaalstraat, werd een bouwaanvraag ingediend in 1900 naar ontwerp van architect Jules Hofman.

Twee burgerhuizen

Waterloostraat 4, Waterloostraat 6 (Antwerpen)

Ensemble van twee woningen van 1900 in eclectische stijl, waarin neo-Vlaamserenaissance-elementen gecombineerd zijn met aspecten uit de cottagestijl. Architect J. Kockerols tekende de plannen.

Neoclassicistische huizenrij

Grotehondstraat 29, Grotehondstraat 31, Grotehondstraat 33, Grotehondstraat 35, Grotehondstraat 37, Grotehondstraat 39, Grotehondstraat 41 (Antwerpen)

Ernest Stordiau ontwierp dit ensemble in 1886 in opdracht van de "Société anonyme pour la construction de maisons bourgeoises".

Drie burgerhuizen

Cogels-Osylei 14, Cogels-Osylei 16, Cogels-Osylei 18 (Antwerpen)

De gebroeders Henri en Léonard Blomme tekenden in 1895 het ontwerp voor deze vrijstaande groep van drie eclectische burgerhuizen.

Hoekpand met Dolfijnstraat

Lange Altaarstraat 29 (Antwerpen)

Het ensemble werd in 1892 getekend door architect Ernest Dieltiëns in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen.

Café du Dôme

Grotehondstraat 2 (Antwerpen)

Het opvallende, rijk uitgewerkte eclectische Café du Dôme werd in 1893 ontworpen door architect Jos Bascourt in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van burgershuizen.

Villa in art-nouveaustijl

Generaal Van Merlenstraat 26 (Antwerpen)

In 1901 ontwerpt Ernest Stordiau deze half vrijstaande burgerwoning in art-nouveaustijl in opdracht van de Société Anonyme pour la construction de Maisons Bourgeoises, sinds eind 19de eeuw de motor achter de ontwikkeling van de wijk Zurenborg.

Villa's De Twaalf Apostelen

Transvaalstraat 13, Transvaalstraat 15, Transvaalstraat 17 (Antwerpen)

Dit opvallende, eclectische ensemble, bestaande uit drie grote burgerhuizen, werd in 1906 ontworpen door Frans Van Dijk in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgerhuizen in het Oostkwartier.

Burgerhuis Villa Marie-Thérèse

Cogels-Osylei 66 (Antwerpen)

Het burgerhuis is een bescheiden enkelhuis in strakke art nouveau, dat in 1903 werd ontworpen door architect Jos Bascourt.

Neoclassicistisch hoekensemble

Filomenastraat 17, Filomenastraat 23, Filomenastraat 25, Grotehondstraat 51, Grotehondstraat 53 (Antwerpen)

Op de hoek van de Filomena- met de Grotehondstraat zorgde architect Ernest Dieltiëns voor een hoekoplossing die typisch is voor Zurenborg.

Politiebureel

Nottebohmstraat 15, Nottebohmstraat 17, Nottebohmstraat 19, Nottebohmstraat 21, Walvisstraat 34 (Antwerpen)

In 1896 tekende architect Albert Arnou het ontwerp van dit ensemble in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Burgerhuis gedateerd 1893

Tweelingenstraat 41 (Antwerpen)

Deze woning maakt deel uit van een groepsbebouwing op de hoek van de Schorpioen- en de Tweelingenstraat, getekend in 1894 door architect Ernest Dieltiens in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen.

Kantoorgebouw en werkplaats van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen

Grotehondstraat 42, Grotehondstraat 44 (Antwerpen)

De bescherming omvat het kantoorgebouw in neo-François I-stijl dat aan beide zijden geflankeerd wordt door twee art nouveau burgerhuizen eveneens naar ontwerp van Cols-Defever en ook gebouwd werd in 1902.

Eenheidsbebouwing van stadswoningen

Tweelingenstraat 10, Tweelingenstraat 12, Tweelingenstraat 14, Tweelingenstraat 16, Tweelingenstraat 18, Tweelingenstraat 20, Tweelingenstraat 22, Tweelingenstraat 24, Tweelingenstraat 6, Tweelingenstraat 8 (Antwerpen)

De huizenrij werd in 1895 ontworpen door Albert Arnou in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Hoekhuis met Dolfijnstraat

Dolfijnstraat 40, Dolfijnstraat 42, Dolfijnstraat 44, Tweelingenstraat 1 (Antwerpen)

In 1894 kreeg Bascourt de opdracht om voor de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen een ensemble van vier huizen te bouwen op de hoek van de Tweelingen- en de Dolfijnstraat.

Eclectisch burgerhuis

Waterloostraat 42 (Antwerpen)

Deze eclectische burgerwoning is het resultaat van een grondige verbouwing in 1906 van een woning die in 1903 werd gebouwd.

Hoekpand in neotraditionele stijl

Lange Van Ruusbroecstraat 31, Rolwagenstraat 79 (Antwerpen)

Op de hoek van de Lange Van Ruusbroec- en de Rolwagenstraat ontwierp architect Edm. Van Waeterschoodt een ensemble van zes woningen in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Groepsbebouwing burgerhuizen

Cogels-Osylei 2, Cogels-Osylei 4, Tramplein 3 (Antwerpen)

Eclectische groepsbebouwing van drie burgerhuizen met een geïntegreerd winkelpand op de hoek met het Tramplein. Het ontwerp werd getekend door Frans Van Dijk in 1901.

Tweegezinswoning De Biekens

Cogels-Osylei 70, Cogels-Osylei 72 (Antwerpen)

In spiegelbeeld uitgewerkte tweegezinswoning, waarvoor bouwaanvraag van 1901, naar ontwerp van architect Frans Van Dijk.

Art nouveau groepsbebouwing De Pauw

Waterloostraat 10, Waterloostraat 12, Waterloostraat 8 (Antwerpen)

Het ensemble, bestaande uit drie art-nouveauwoningen, werd ontworpen in 1900 door architecten August Cols en Alfried Defever.

Neorenaissance burgerhuis

Lange Van Ruusbroecstraat 97 (Antwerpen)

Deze woning met strakke neorenaissance-lijstgevel was een ontwerp uit 1894 van architect Edm. Van Waeterschoodt, en werd samen met de belendende nummers 95 en 97 in één bouwdossiers vergund.

Eenheidsbebouwing van stadswoningen

Tweelingenstraat 61, Tweelingenstraat 63, Tweelingenstraat 65, Tweelingenstraat 67, Tweelingenstraat 69 (Antwerpen)

Eenheidsbebouwing in eclectische stijl, in 1898 getekend door architect Jules Hofman in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Burgerhuizen Luba en 't Lelieke

Cogels-Osylei 28, Cogels-Osylei 30 (Antwerpen)

Eclectisch ensemble van twee burgerhuizen Luba en ’t Lelieke, naar een ontwerp van 1897 van Frans Van Dijk.

Eenheidsbebouwing

Raafstraat 10, Raafstraat 12, Raafstraat 14, Raafstraat 16, Raafstraat 8 (Antwerpen)

Deze vijf huizen vormen een gaaf bewaarde, zeer evenwichtige neoclassicistische eenheidsbebouwing, gerealiseerd eind 19de eeuw.

Drie woningen ontworpen door Ernest Dieltiëns

Grotehondstraat 12, Grotehondstraat 14, Grotehondstraat 16 (Antwerpen)

De drie woningen nummers 12-16 zijn een ontwerp van Ernest Dieltiëns voor de "Naamlooze Bouwmaatschappij van Burgerhuizen van het Oosten", uit 1892.

Neoclassicistische stadswoning

Dolfijnstraat 46, Dolfijnstraat 48, Dolfijnstraat 50, Dolfijnstraat 52, Dolfijnstraat 54, Dolfijnstraat 56, Dolfijnstraat 58, Dolfijnstraat 60, Dolfijnstraat 62, Dolfijnstraat 64 (Antwerpen)

Deze rij van tien bescheiden burgerhuizen werd in 1892 als één geheel ontworpen door J.P. Bilmeyer en J. Van Riel in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Huizengroep Scaldis

Cogels-Osylei 65, Cogels-Osylei 67, Cogels-Osylei 69, Cogels-Osylei 71 (Antwerpen)

Het opvallende eclectische ensemble is een vierdelige vrijstaande huizengroep, waarvoor bouwaanvraag van 1903 naar ontwerp van Frans Van Dijk.

Burgerhuis

Dolfijnstraat 11 (Antwerpen)

Neo-Vlaamserenaissance-burgerhuis, deel uitmakend van een groot ensemble van elf woningen op de hoek met de Dolfijnstraat, ontworpen in 1892 door Ernest Dieltiëns in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen.

Burgerhuizen

Generaal Van Merlenstraat 40, Generaal Van Merlenstraat 42, Generaal Van Merlenstraat 44 (Antwerpen)

Ensemble van drie grote burgerwoningen in neo-Vlaamserenaissance-stijl, ontworpen in 1898 door Albert Arnou voor de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van burgerhuizen.

Eenheidsbebouwing van acht burgerhuizen

Filomenastraat 10, Filomenastraat 12, Filomenastraat 14, Filomenastraat 16, Filomenastraat 18, Filomenastraat 20, Filomenastraat 22, Filomenastraat 8 (Antwerpen)

Deze symmetrisch opgebouwde neoclassicistische eenheidsbebouwing van acht burgerhuizen werd in 1886 getekend door architect Albert Arnou voor rekening van de "Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van burgershuizen".

Reeks stadswoningen

Kleinebeerstraat 35, Kleinebeerstraat 37, Kleinebeerstraat 39, Kleinebeerstraat 41, Kleinebeerstraat 43, Kleinebeerstraat 45, Kleinebeerstraat 47, Kleinebeerstraat 49, Kleinebeerstraat 51, Kleinebeerstraat 53 (Antwerpen)

Deze huizenrij van tien neoclassicistische burgerhuizen werd gerealiseerd rond 1885 in twee verschillende bouwprojecten.

Ensemble van vier statige neoclassicistische huizen

Grotehondstraat 30, Grotehondstraat 32, Grotehondstraat 34, Grotehondstraat 36 (Antwerpen)

Dit neoclassicistische ensemble van vier burgerhuizen werd in 1896 ontworpen door architect Albert Arnou in opdracht van de in 1886 opgerichte "Société anonyme pour la construction de maisons bourgeoises".

Ensemble ontworpen door Ernest Stordiau

Filomenastraat 24, Filomenastraat 26, Grotehondstraat 49 (Antwerpen)

Het bouwdossier voor de drie woningen werd opgemaakt in 1889 door Ernest Stordiau in opdracht van de "Société anonyme pour la construction de maisons bourgeoises".

Neo-Vlaamse renaissance burgerhuis

Wolfstraat 16, Wolfstraat 18, Wolfstraat 20 (Antwerpen)

Dit ensemble van drie burgerwoningen werd in 1889 ontworpen door architecten Bilmeyer en Van Riel in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Neoclassicistisch burgerhuis

Arendstraat 62 (Antwerpen)

Albert Arnou, een van de meest productieve architecten in Zurenborg, bouwde deze neoclassicistische woning met magazijn omtrent 1884 voor rekening van de "Naamlooze Bouwmaatschappij van het Oosten van Antwerpen", de maatschappij die opgericht was ter ontwikkeling van Zurenborg.

Ensemble van zes woningen

Stierstraat 10, Stierstraat 12, Stierstraat 14, Stierstraat 16, Stierstraat 6, Stierstraat 8 (Antwerpen)

In de Stierstraat is een opvallend ensemble van zes woningen bewaard, een ontwerp dat bouwmeester Ernest Stordiau in 1896 tekende in opdracht van de van de "Société anonyme pour la construction de maisons bourgeoises", de bouwmaatschappij die in 1886 werd opgericht om de woningbouw in de wijk te organiseren.

Huizen 't Molentje, Minerva of Athena, De Zevensterre of Grote Beer

Cogels-Osylei 11, Cogels-Osylei 13, Cogels-Osylei 15, Cogels-Osylei 17, Cogels-Osylei 9 (Antwerpen)

Eclectisch ensemble van vijf burgerhuizen, in 1896 ontworpen door bouwmeester Jos Bascourt.

Groep burgerhuizen

Cogels-Osylei 32, Cogels-Osylei 33, Cogels-Osylei 34, Cogels-Osylei 35, Cogels-Osylei 36, Cogels-Osylei 37, Cogels-Osylei 38, Cogels-Osylei 39, Cogels-Osylei 40, Cogels-Osylei 41, Cogels-Osylei 43, Generaal Van Merlenstraat 46 (Antwerpen)

De monumentale gebogen gevelwanden, die het ronde plein omsluiten, zijn samengesteld uit vier huizengroepen naar ontwerp van Ernest Dieltiens uit 1897-99.

Postkantoor met postmeesterswoning

Arendstraat 52 (Antwerpen)

In 1891 diende Louis Luyckx, dagelijks directeur van de "Société anonyme pour la construction de maisons bourgeoises" een bouwaanvraag in voor het bouwen van een postkantoor met woning voor de postmeester.

Hoekpand ontworpen door Jos Bascourt

Grotebeerstraat 72, Stierstraat 35 (Antwerpen)

Op het smalle hoekperceel van de Grotebeerstraat met de Stierstraat liet de "Société anonyme pour la construction de maisons bourgeoises", opgericht in 1896 om de woningbouw op Zurenborg te organiseren, in 1893 een hoekpand ontwerpen door architect Jos Bascourt.

Villa's

Transvaalstraat 41, Transvaalstraat 43 (Antwerpen)

Het ensemble van twee burgerhuizen dat de gebroeders L. en H. Blomme in 1892 ontwierpen is een representatief en gaaf bewaard voorbeeld van de bebouwing die vooral de noordelijke helft van de Transvaalstraat kenmerkt.

Twee burgerhuizen uit een eclectisch ensemble

Filomenastraat 11, Filomenastraat 15 (Antwerpen)

Tussen de nummers 11 en 15 in stond een rode bakstenen puntgevel in neo-Vlaamse renaissancestijl. De drie woningen werden in 1887 als samenstel ontworpen door Ernest Dieltiëns voor de "Société anonyme pour la construction de maisons bourgeoises".

Reeks burgerhuizen

Plantin en Moretuslei 110, Plantin en Moretuslei 112, Plantin en Moretuslei 114, Plantin en Moretuslei 116 (Antwerpen)

Ensemble van vier burgerhuizen in sobere art-nouveaustijl, naar een ontwerp door de architecten August Cols en Alfried Defever uit 1906. Opdrachtgever was de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Hoekcomplex De Aarde

Generaal Capiaumontstraat 15, Generaal Capiaumontstraat 17, Velodroomstraat 17, Velodroomstraat 19 (Antwerpen)

Dit ensemble van vier burgerhuizen werd opgetrokken in 1912, naar een ontwerp van architect Jos Bascourt in een vrije neo-Vlaamserenaissance-stijl.

Art nouveau burgerhuizen Lotus en Papyrus

Transvaalstraat 52, Transvaalstraat 54 (Antwerpen)

Ensemble van twee woningen naar een ontwerp van architect Jos Bascourt uit 1901, in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen der Burgerhuizen in het Oostkwartier.

Vier art-nouveauhuizen

Generaal Van Merlenstraat 39, Generaal Van Merlenstraat 41, Generaal Van Merlenstraat 43, Generaal Van Merlenstraat 45, Generaal Van Merlenstraat 47 (Antwerpen)

Vijf enkelhuizen in art nouveau, waarvoor bouwaanvraag van 1898 naar ontwerp van E. Stordiau.

Burgerhuizen in groepsbebouwing

Dolfijnstraat 66, Dolfijnstraat 68, Dolfijnstraat 70 (Antwerpen)

Deze drie neoclassicistische burgerhuizen werden in 1897 ontworpen door architect Jos. Bascourt voor de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Groepsbebouwing van art nouveau burgerhuizen

Waterloostraat 14, Waterloostraat 16, Waterloostraat 18 (Antwerpen)

Groepsbebouwing in art nouveau, waarvoor bouwaanvraag van 1901, naar ontwerp van Frans Smet-Verhas.

Neogotisch herenhuis Sint-Jozef

Cogels-Osylei 68 (Antwerpen)

Het neogotische burgerhuis van 1903 werd volgens de literatuur ontworpen door architect Edw. Van Not.

Burgerhuizen

Generaal Van Merlenstraat 31, Generaal Van Merlenstraat 33, Generaal Van Merlenstraat 35, Generaal Van Merlenstraat 37 (Antwerpen)

Groepsbebouwing van vier gelijkaardige burgerhuizen in neorococostijl, ontworpen in 1901 door Dieltiëns in opdracht van de Naamlooze Bouwmaatschappij van Burgerhuizen van het Oosten.

Reeks burgerhuizen Carolus Magnus

Cogels-Osylei 10, Cogels-Osylei 12, Cogels-Osylei 6, Cogels-Osylei 8 (Antwerpen)

Het opvallende eclectische ensemble Carolus Magnus werd ontworpen in 1897 door J. Bilmeyer en J. Van Riel.

Burgerhuis in neo-Vlaamse renaissancestijl

Lange Van Ruusbroecstraat 95 (Antwerpen)

Deze woning met neo-Vlaamserenaissance-topgevel was een ontwerp uit 1894 van architect Edm. Van Waeterschoodt, en werd samen met de belendende nummers 93 en 97 in één bouwdossiers vergund.

Villa De Waterlelies

Cogels-Osylei 42 (Antwerpen)

Villa De Waterlelies is een art-nouveau-ontwerp van architecten A. Cols & A. Defever uit 1900, in opdracht van de de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van burgershuizen in het Oostkwartier.

Eenheidsbebouwing in spiegelbeeld

Tweelingenstraat 11, Tweelingenstraat 13, Tweelingenstraat 15, Tweelingenstraat 17, Tweelingenstraat 19, Tweelingenstraat 9 (Antwerpen)

In 1894 tekende Emile Wauters dit ensemble van in totaal zeven neoclassicistische burgerhuizen voor de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van burgershuizen in het Oostkwartier.

Ensemble van drie burgerhuizen

Ramstraat 4, Ramstraat 6, Ramstraat 8 (Antwerpen)

E. Horckmans ontwierp dit ensemble in 1890 in opdracht van de "Société anonyme pour la construction de maisons bourgeoises".

De Schorpioen

Dolfijnstraat 45, Dolfijnstraat 47, Dolfijnstraat 49, Schorpioenstraat 22, Schorpioenstraat 24 (Antwerpen)

Het opvallende ensemble is een ontwerp uit 1892 van Albert Delrue, dat hij tekende in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen.

Sint-Edmonduscollege

Rolwagenstraat 73 (Antwerpen)

School gebouwd als jongensschool voor het vrij onderwijs, naar een ontwerp van 1898 van architect Frans Smet-Verhas in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Eenheidsbebouwing van drie burgerhuizen

Bosduifstraat 17, Bosduifstraat 19, Bosduifstraat 21 (Antwerpen)

Dit ensemble van drie enkelhuizen in neoclassicistische stijl werd in 1895 ontworpen door bouwmeester Frans Smet-Verhas in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Burgerhuis gedateerd Anno 1889

Wolfstraat 24 (Antwerpen)

Dit ensemble van drie burgerwoningen werd in 1889 ontworpen door architect Eug. Geefs in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Herenhuis Brabo

Cogels-Osylei 1 (Antwerpen)

Het herenhuis Brabo werd in 1896 als een ensemble ontworpen door architect Edm. Van Waeterschoodt; het bijhorende hoekpand met café op de begane grond, werd afgebroken en vervangen door nieuwbouw.

Neorenaissance ensemble

Grotehondstraat 43, Grotehondstraat 45, Grotehondstraat 47 (Antwerpen)

Dit ensemble van drie burgerhuizen in strenge neorenaissancestijl werd in 1888 ontworpen door architect Ernest Stordiau in opdracht van de "Société Anonyme de construction du Quartier Est", de bouwmaatschappij die als doel had de nieuwe wijk Zurenborg te ontwikkelen.

De Twaalf Duivelkens, twee burgerhuizen in spiegelbeeld

Transvaalstraat 59, Transvaalstraat 61 (Antwerpen)

Het ensemble De Twaalf Duivelkens werd in 1896 ontworpen door architect Jules Hofman in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen Oostkwartier.

Zeven burgerhuizen

Transvaalstraat 23, Transvaalstraat 25, Transvaalstraat 27, Transvaalstraat 29, Transvaalstraat 31, Transvaalstraat 33, Transvaalstraat 35 (Antwerpen)

Dit monumentale ensemble, bestaande uit zeven grote burgerhuizen, werd in 1904 ontworpen door A. Cols & Defever in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgerhuizen in het Oostkwartier.

Burgerhuis van 1908

Transvaalstraat 28 (Antwerpen)

Deze eclectische burgerwoning met opvallende hoektoren werd in 1908 ontworpen door bouwmeester Joseph Baeckelmans. Hij ontwierp woningen in fantasierijke bouwstijlen voor de hogere burgerij.

Twee woningen uit een eclectisch ensemble

Draakstraat 17, Draakstraat 23 (Antwerpen)

De woningen op nummers 17 en 23 maken deel uit van een eclectisch ensemble van zes burgerhuizen (13-23) dat in 1890 door architect Albert Arnou werd ontworpen in opdracht van de "Société anonyme pour la construction des maisons bourgeoises".

Reeks neoclassicistische burgerhuizen

Lange Van Ruusbroecstraat 54, Lange Van Ruusbroecstraat 56, Lange Van Ruusbroecstraat 60, Lange Van Ruusbroecstraat 62, Lange Van Ruusbroecstraat 64, Lange Van Ruusbroecstraat 70, Lange Van Ruusbroecstraat 72, Lange Van Ruusbroecstraat 78 (Antwerpen)

Het gedeelte van de Lange Van Ruusbroecstraat tussen de Ram- en de Grotebeerstraat wordt aan de even kant van de straat volledig ingenomen door een gevarieerde rij burgerhuizen die architect Ernest Dieltiëns ontwierp in 1888 in opdracht van de "Naamloze Maatschappij voor het bouwen van burgerhuizen".

Neoclassicistisch burgerhuis met magazijn

Arendstraat 42 (Antwerpen)

Albert Arnou, een van de meest productieve architecten in Zurenborg, bouwde deze neoclassicistische woning met magazijn omtrent 1884 voor rekening van de "Naamlooze Bouwmaatschappij van het Oosten van Antwerpen", de maatschappij die opgericht was ter ontwikkeling van Zurenborg.

Neo-Vlaamse renaissance stadswoning

Tweelingenstraat 33 (Antwerpen)

Deze woning maakt deel uit van een groepsbebouwing op de hoek van de Schorpioen- en de Tweelingenstraat, getekend in 1894 door architect Ernest Dieltiens in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen.

Kantoorgebouw in neo-François I-stijl en Zurenborgkapel

Grotehondstraat 42, Grotehondstraat 44 (Antwerpen)

Imposant eclectisch kantoorgebouw van de Naamloze Maatschappij van het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier, gebouwd in 1902 naar ontwerp van Cols en Defever.

Neorenaissance burgerhuis van 1899

Transvaalstraat 73 (Antwerpen)

Dit burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl werd samen met het naastgelegen hoekpand met het Tramplein in 1899 als een ensemble ontworpen door architect Edm. Van Waeterschoodt.

In de Sterre, de Sonne en de Mane

Cogels-Osylei 25, Cogels-Osylei 27, Cogels-Osylei 29 (Antwerpen)

Ensemble van drie eclectische burgerhuizen. Het vrijstaand geheel van drie lusthuizen werd gebouwd naar een bouwaanvraag van 1894, opgemaakt door architect Jos Bascourt.

Burgerhuis met werkplaats De Slag van Waterloo

Waterloostraat 11 (Antwerpen)

Woning met werkplaats in hybride art nouveau, waarvoor bouwaanvraag van 1905 naar ontwerp van F. Smet-Verhas met verschillende elementen ontleend aan J. Bascourt.

Groep van vier burgerhuizen

Generaal Van Merlenstraat 32, Generaal Van Merlenstraat 34, Generaal Van Merlenstraat 36, Generaal Van Merlenstraat 38 (Antwerpen)

Deze groep van vier burgerhuizen werd ontworpen in 1901 door A. Cols & A. Defever in opdracht van de Naamlooze Bouwmaatschappij voor het bouwen van Burgerhuizen in het Oostkwartier.

Identieke stadswoningen

Tweelingenstraat 37, Tweelingenstraat 39 (Antwerpen)

Deze woningen maken deel uit van een groepsbebouwing op de hoek van de Schorpioen- en de Tweelingenstraat, getekend in 1894 door architect Ernest Dieltiens in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen.

Drie woningen uit een eclectisch ensemble

Draakstraat 25, Draakstraat 29, Draakstraat 31 (Antwerpen)

In 1891 tekent architect Albert Arnou een ensemble van vijf woningen voor de "Naamlooze Maartschappij voor het bouwen van Burgerhuizen".

Burgerhuis met stal

Grotebeerstraat 26 (Antwerpen)

Architect Albert Arnou diende in 1884 twee bouwdossiers in voor de bouw van een burgerhuis met een achterliggende stal in naam van de "Naamlooze Bouwmaatschappij van het Oosten van Antwerpen", de bouwmaatschappij die de ontwikkeling van Zurenborg tot doel had.

Eclectisch burgerhuis

Dolfijnstraat 31, Dolfijnstraat 33 (Antwerpen)

Deze twee burgerwoningen werden samen met de ondertussen verbouwde woning op nummer 35 in 1891 ontworpen door architect Guillaume Van Oenen in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen der Burgershuizen in het Oostkwartier.

Burgerhuis in neo-Lodewijk XVI

Cogels-Osylei 64 (Antwerpen)

Burgerhuis in beaux-artsstijl, waarvoor bouwaanvraag van 1904 naar ontwerp van architect Ernest Stordiau.

Neoclassicistisch burgerhuis

Dolfijnstraat 3 (Antwerpen)

Maakt deel uit van een groot ensemble van elf woningen op de hoek met de Dolfijnstraat, ontworpen in 1892 door Ernest Dieltiëns in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen.

Eenheidsbebouwing Uitbreidingstraat en Leemputstraat

Leemputstraat 23-73, Leemputstraat 44-50, Uitbreidingstraat 472-508 (Antwerpen)

Concentratie van een vijftigtal "sociale woningen", opgetrokken door de "Naamlooze Bouwmaatschappij van Burgershuizen van het Oosten" ten behoeve van kleine bedienden en beter gesitueerde arbeiders.

Ensemble ontworpen door Ernest Stordiau

Filomenastraat 24, Filomenastraat 26, Grotehondstraat 49 (Antwerpen)

Het bouwdossier voor de woningen werd opgemaakt in 1889 door Ernest Stordiau in opdracht van de "Société anonyme pour la construction de maisons bourgeoises".

Ensemble van burgerhuizen in eclectische stijl

Grotebeerstraat 55, Grotebeerstraat 57, Grotebeerstraat 59, Grotebeerstraat 61, Grotebeerstraat 63, Grotebeerstraat 65, Grotebeerstraat 67, Grotebeerstraat 69, Grotebeerstraat 71, Grotebeerstraat 73, Grotebeerstraat 75, Grotebeerstraat 77, Grotebeerstraat 79, Grotebeerstraat 81 (Antwerpen)

De oneven zijde van de Grotebeerstraat wordt getypeerd door een eclectisch ensemble van dertien woningen dat architect Ernest Dieltiens ontwierp in 1889 in opdracht van de Naamloze Maatschappij voor het bouwen van burgerhuizen.

Neoclassicistisch burgerhuis met magazijn

Arendstraat 42 (Antwerpen)

Albert Arnou, een van de meest productieve architecten in Zurenborg, bouwde deze neoclassicistische woning met magazijn omtrent 1884 voor rekening van de "Naamlooze Bouwmaatschappij van het Oosten van Antwerpen", de maatschappij die opgericht was ter ontwikkeling van Zurenborg.

Postkantoor met postmeesterswoning

Arendstraat 52 (Antwerpen)

In 1891 diende Louis Luyckx, dagelijks directeur van de Société anonyme pour la construction de maisons bourgeoises een bouwaanvraag in voor het bouwen van een postkantoor met woning voor de postmeester.

Neoclassicistisch burgerhuis

Arendstraat 62 (Antwerpen)

Albert Arnou, een van de meest productieve architecten in Zurenborg, bouwde deze neoclassicistische woning met magazijn omtrent 1884 voor rekening van de "Naamlooze Bouwmaatschappij van het Oosten van Antwerpen", de maatschappij die opgericht was ter ontwikkeling van Zurenborg.

Ensemble rond hoekpand Den Wolf

Bosduifstraat 1, Bosduifstraat 3, Bosduifstraat 5, Bosduifstraat 7, Door Verstraeteplaats 4, Wolfstraat 2, Wolfstraat 4, Wolfstraat 6, Wolfstraat 8 (Antwerpen)

Het opvallende hoekpand op het smalle perceel tussen de Wolf- en de Bosduifstraat werd samen met de aansluitende, symmetrisch opgebouwde huizenrijen in beide straten ontworpen in 1893 door architecten L. en H. Blomme.

Neoclassicistische huizenrij

Bosduifstraat 11, Bosduifstraat 13, Bosduifstraat 15, Bosduifstraat 9 (Antwerpen)

Deze huizenrij van vier neoclassicistische burgerhuizen werd in 1894 ontworpen door architect en landmeter E. Horckmans, die woonde in Zurenborg in de Arendstraat.

Kleurrijk ensemble in art nouveau

Bosduifstraat 16, Bosduifstraat 18, Bosduifstraat 20 (Antwerpen)

Dit kleurrijke ensemble van drie woningen in art-nouveaustijl is de opvallendste bebouwing in de Bosduifstraat, waar de meeste huizen een eerder klassieke gevel kregen in neoclassicistische of neo-Vlaamserenaissance-stijl.

Neoclassicistisch ensemble

Bosduifstraat 17, Bosduifstraat 19, Bosduifstraat 21 (Antwerpen)

Dit ensemble van drie enkelhuizen in neoclassicistische stijl werd in 1895 ontworpen door bouwmeester Frans Smet-Verhas in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Neoclassicistisch burgerhuis

Bosduifstraat 25 (Antwerpen)

Deze eenvoudige neoclassicistische burgerwoning werd in 1900 getekend door architect Emile Wauters in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Neoclassicistisch ensemble

Bosduifstraat 27, Bosduifstraat 29 (Antwerpen)

Ensemble van twee neoclassicistische burgerhuizen, in 1900 getekend door architect Ernest Pelgrims in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Burgerhuis Brabo

Cogels-Osylei 1 (Antwerpen)

Het herenhuis Brabo werd in 1896 als een ensemble ontworpen door architect Edm. Van Waeterschoodt; het bijhorende hoekpand met café op de begane grond, werd afgebroken en vervangen door nieuwbouw.

Groepsbebouwing Carolus Magnus

Cogels-Osylei 10, Cogels-Osylei 12, Cogels-Osylei 6, Cogels-Osylei 8 (Antwerpen)

Het opvallende eclectische ensemble Carolus Magnus werd ontworpen in 1897 door J. Bilmeyer en J. Van Riel.

Ensemble met 't Molentje, Minerva of Athena, De Zevensterre of Grote Beer

Cogels-Osylei 11, Cogels-Osylei 13, Cogels-Osylei 15, Cogels-Osylei 17, Cogels-Osylei 9 (Antwerpen)

Eclectisch ensemble van vijf burgerhuizen, in 1896 ontworpen door bouwmeester Jos Bascourt.

Eclectisch ensemble van drie burgerhuizen

Cogels-Osylei 14, Cogels-Osylei 16, Cogels-Osylei 18 (Antwerpen)

De gebroeders Henri en Léonard Blomme tekenden in 1895 het ontwerp voor deze vrijstaande groep van drie eclectische burgerhuizen.

Burgerhuis Apolloon

Cogels-Osylei 19, Cogels-Osylei 21, Cogels-Osylei 23 (Antwerpen)

Het monumentale ensemble Apolloon werd in 1894 ontworpen door Ernest Stordiau in opdracht van de de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van burgershuizen in het Oostkwartier.

Groepsbebouwing van drie burgerhuizen

Cogels-Osylei 2, Cogels-Osylei 4, Tramplein 3 (Antwerpen)

Eclectische groepsbebouwing van drie burgerhuizen met een geïntegreerd winkelpand op de hoek met het Tramplein. Het ontwerp werd getekend door Frans Van Dijk in 1901.

Groepsbebouwing van burgerhuizen

Cogels-Osylei 20, Cogels-Osylei 22, Cogels-Osylei 24, Cogels-Osylei 26 (Antwerpen)

Groepsbebouwing van vier burgerhuizen, volgens de literatuur in 1905 ontworpen door bouwmeester Edward Van Not.

Drie burgerhuizen In de Sterre, de Sonne en de Mane

Cogels-Osylei 25, Cogels-Osylei 27, Cogels-Osylei 29 (Antwerpen)

Ensemble van drie eclectische burgerhuizen. Het vrijstaand geheel van drie lusthuizen werd gebouwd naar een bouwaanvraag van 1894, opgemaakt door architect Jos Bascourt.

Burgerhuizen Luba en 't Lelieke

Cogels-Osylei 28, Cogels-Osylei 30 (Antwerpen)

Eclectisch ensemble van twee burgerhuizen Luba en ’t Lelieke, naar een ontwerp van 1897 van Frans Van Dijk.

Drie burgerhuizen waaronder Den Overvloed en Den Ooievaar

Cogels-Osylei 3, Cogels-Osylei 5, Cogels-Osylei 7 (Antwerpen)

Dit ensemble van drie eclectische burgerhuizen werd in 1896 ontworpen door Frans Smet-Verhas in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Groepsbebouwing op de rotonde

Cogels-Osylei 32, Cogels-Osylei 33, Cogels-Osylei 34, Cogels-Osylei 35, Cogels-Osylei 36, Cogels-Osylei 37, Cogels-Osylei 38, Cogels-Osylei 39, Cogels-Osylei 40, Cogels-Osylei 41, Cogels-Osylei 43, Generaal Van Merlenstraat 46 (Antwerpen)

De monumentale gebogen gevelwanden, die het ronde plein omsluiten, zijn samengesteld uit vier huizengroepen naar ontwerp van Ernest Dieltiens uit 1897-99.

Villa De Waterlelies

Cogels-Osylei 42 (Antwerpen)

Villa De Waterlelies is een art-nouveau-ontwerp van architecten A. Cols & A. Defever uit 1900, in opdracht van de de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van burgershuizen in het Oostkwartier.

Huizengroep Boudewijn met den IJzeren Arm

Cogels-Osylei 45, Cogels-Osylei 47, Cogels-Osylei 49, Cogels-Osylei 51 (Antwerpen)

Vrijstaande groep van vier burgerhuizen, samengevoegd tot een symmetrisch uitgewerkt complex, waarvoor bouwaanvraag van 1899 naar ontwerp van Frans Van Dijk.

Burgerhuis in beaux-artsstijl

Cogels-Osylei 64 (Antwerpen)

Burgerhuis in beaux-artsstijl, waarvoor bouwaanvraag van 1904 naar ontwerp van architect Ernest Stordiau.

Huizengroep Scaldis

Cogels-Osylei 65, Cogels-Osylei 67, Cogels-Osylei 69, Cogels-Osylei 71 (Antwerpen)

Het opvallende eclectische ensemble is een vierdelige vrijstaande huizengroep, waarvoor bouwaanvraag van 1903 naar ontwerp van Frans Van Dijk.

Burgerhuis Villa Marie-Thérèse

Cogels-Osylei 66 (Antwerpen)

Het burgerhuis is een bescheiden enkelhuis in strakke art nouveau, dat in 1903 werd ontworpen door architect Jos Bascourt.

Neogotisch burgerhuis Sint-Jozef

Cogels-Osylei 68 (Antwerpen)

Het neogotische burgerhuis van 1903 werd volgens de literatuur ontworpen door architect Edw. Van Not.

Ensemble De Biekens

Cogels-Osylei 70, Cogels-Osylei 72 (Antwerpen)

In spiegelbeeld uitgewerkte tweegezinswoning, waarvoor bouwaanvraag van 1901, naar ontwerp van architect Frans Van Dijk.

Neoclassicistische gevelwand

Dageraadplaats 1, Dageraadplaats 2, Dageraadplaats 3 (Antwerpen)

Deze gevelwand van drie neoclassicistische huizen op de hoek van de Dageraadplaats met de Draakstraat maakt deel uit van een complete gevelwand die architect Albert Arnou in 1883 tekende in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Ensemble met imposant hoekhuis

Dolfijnstraat 1, Dolfijnstraat 11, Dolfijnstraat 13, Dolfijnstraat 15, Dolfijnstraat 17, Dolfijnstraat 3, Dolfijnstraat 5, Dolfijnstraat 7, Dolfijnstraat 9, Lange Altaarstraat 29 (Antwerpen)

Het ensemble werd in 1892 getekend door architect Ernest Dieltiëns in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen.

Neoclassicistische eenheidsbebouwing

Dolfijnstraat 10, Dolfijnstraat 12, Dolfijnstraat 14, Dolfijnstraat 16, Dolfijnstraat 18, Dolfijnstraat 20, Dolfijnstraat 6, Dolfijnstraat 8 (Antwerpen)

Neoclassicistische eenheidsbebouwing van acht burgerhuizen, in 1897 ontworpen door bouwmeester Ernest Dieltiëns voor de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier, vertegenwoordigd door L.J. Luyckx.

Neoclassicistisch ensemble met achteruitgang tramloods

Dolfijnstraat 22, Dolfijnstraat 24, Dolfijnstraat 26, Dolfijnstraat 28, Dolfijnstraat 30, Dolfijnstraat 32, Dolfijnstraat 34 (Antwerpen)

Neoclassicistische eenheidsbebouwing van acht burgerhuizen, in 1898 ontworpen door bouwmeester Ernest Dieltiëns voor de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier. De grote poort die tussen de nummers 30-32 geïntegreerd is in de huizenrij, is de achteruitgang van de tramloods op de Draakplaats.

Neoclassicistisch burgerhuis

Dolfijnstraat 23 (Antwerpen)

Afgaande op de feilloze aansluiting bij de rest van de bebouwing in de Dolfijnstraat, is deze neoclassicistische woning gebouwd in het laatste decennium van de 19de eeuw in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Neoclassicistisch ensemble

Dolfijnstraat 27, Dolfijnstraat 29 (Antwerpen)

Samen met het aangepaste huis op nummer 25 vormen deze twee neoclassicistische burgerhuizen een ensemble dat architect Albert Delrue in 1891 ontwierp voor de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Ensemble van twee burgerhuizen

Dolfijnstraat 31, Dolfijnstraat 33 (Antwerpen)

Deze twee burgerwoningen werden samen met de ondertussen verbouwde woning op nummer 35 in 1891 ontworpen door architect Guillaume Van Oenen in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen der Burgershuizen in het Oostkwartier.

Ensemble met neogotisch hoekhuis

Dolfijnstraat 36, Dolfijnstraat 38, Tweelingenstraat 2, Tweelingenstraat 4 (Antwerpen)

Op de hoek van de Dolfijn- met de Tweelingenstraat ontwierp architect Edm. Van Waeterschoodt in 1897 een gevarieerd ensemble van een hoek- en drie rijhuizen in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Ensemble van drie burgerhuizen

Dolfijnstraat 39, Dolfijnstraat 41, Dolfijnstraat 43 (Antwerpen)

Dit ensemble van drie burgerhuizen werd samen met het ondertussen verbouwde nummer 37 in 1893 ontworpen door architect Ernest Pelgrims in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen der Burgershuizen in het Oostkwartier.

Hoekensemble van Jos Bascourt

Dolfijnstraat 40, Dolfijnstraat 42, Dolfijnstraat 44, Tweelingenstraat 1 (Antwerpen)

In 1894 kreeg Bascourt de opdracht om voor de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen een ensemble van vier huizen te bouwen op de hoek van de Tweelingen- en de Dolfijnstraat.

Ensemble De Schorpioen

Dolfijnstraat 45, Dolfijnstraat 47, Dolfijnstraat 49, Schorpioenstraat 22, Schorpioenstraat 24 (Antwerpen)

Het opvallende ensemble is een ontwerp uit 1892 van Albert Delrue, dat hij tekende in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen.

Eenheidsbebouwing van Bilmeyer en Van Riel

Dolfijnstraat 46, Dolfijnstraat 48, Dolfijnstraat 50, Dolfijnstraat 52, Dolfijnstraat 54, Dolfijnstraat 56, Dolfijnstraat 58, Dolfijnstraat 60, Dolfijnstraat 62, Dolfijnstraat 64 (Antwerpen)

Deze rij van tien bescheiden burgerhuizen werd in 1892 als één geheel ontworpen door J.P. Bilmeyer en J. Van Riel in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Ensemble in art nouveau

Dolfijnstraat 55, Dolfijnstraat 57, Dolfijnstraat 59 (Antwerpen)

Dit ensemble in art nouveau werd ontworpen in 1905 door Joseph Baeckelmans voor de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Ensemble van drie eclectische burgerhuizen

Dolfijnstraat 61, Dolfijnstraat 63, Dolfijnstraat 65 (Antwerpen)

Dit ensemble in een eclectische stijl werd ontworpen in 1909 door Joseph Baeckelmans voor de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Burgerhuizen in groepsbebouwing

Dolfijnstraat 66, Dolfijnstraat 68, Dolfijnstraat 70 (Antwerpen)

Deze drie neoclassicistische burgerhuizen werden in 1897 ontworpen door architect Jos. Bascourt voor de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Ensemble van zes burgerhuizen

Dolfijnstraat 72, Dolfijnstraat 74, Dolfijnstraat 76, Dolfijnstraat 78, Dolfijnstraat 80, Dolfijnstraat 82 (Antwerpen)

Symmetrisch ensemble van zes burgerhuizen dat ontegensprekelijk een eind-19de-eeuwse realisatie is van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Ensemble van drie neoclassicistische burgerhuizen

Dolfijnstraat 75, Dolfijnstraat 77, Dolfijnstraat 79 (Antwerpen)

Met deze vormgeving sloot bouwmaatschappij Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier in 1906 naadloos aan bij de bebouwing waarmee ze in het laatste decennium van de 19de eeuw de rest van de straat had volgebouwd.

Ensemble van zes burgerhuizen

Dolfijnstraat 84, Dolfijnstraat 86, Dolfijnstraat 88, Dolfijnstraat 90, Dolfijnstraat 92, Dolfijnstraat 94 (Antwerpen)

Symmetrisch ensemble van zes burgerhuizen, ontworpen in 1898 door bouwmeester Jan Kockerols, voor de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Eclectisch hoekensemble

Door Verstraeteplaats 6, Lange Altaarstraat 1, Lange Altaarstraat 3, Schorpioenstraat 2, Schorpioenstraat 4 (Antwerpen)

Op het hoekperceel op de Door Verstraeteplaats, gevormd door de Schorpioenstraat en de Lange Altaarstraat, liet de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in 1892 een eclectisch ensemble ontwerpen door Jules Hofman.

Twee woningen uit een eclectisch ensemble

Draakstraat 17, Draakstraat 23 (Antwerpen)

De woningen op nummers 17 en 23 maken deel uit van een eclectisch ensemble van zes burgerhuizen (13-23) dat in 1890 door architect Albert Arnou werd ontworpen in opdracht van de "Société anonyme pour la construction des maisons bourgeoises".

Drie woningen uit een eclectisch ensemble

Draakstraat 25, Draakstraat 29, Draakstraat 31 (Antwerpen)

In 1891 tekent architect Albert Arnou een ensemble van vijf woningen voor de "Naamlooze Maartschappij voor het bouwen van Burgerhuizen".

Eenheidsbebouwing van acht burgerhuizen

Filomenastraat 10, Filomenastraat 12, Filomenastraat 14, Filomenastraat 16, Filomenastraat 18, Filomenastraat 20, Filomenastraat 22, Filomenastraat 8 (Antwerpen)

Deze symmetrisch opgebouwde neoclassicistische eenheidsbebouwing van acht burgerhuizen werd in 1886 getekend door architect Albert Arnou voor rekening van de "Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van burgershuizen".

Twee burgerhuizen uit een eclectisch ensemble

Filomenastraat 11, Filomenastraat 15 (Antwerpen)

Tussen de nummers 11 en 15 in stond een rode bakstenen puntgevel in neo-Vlaamserenaissance-stijl. De drie woningen werden in 1887 als samenstel ontworpen door Ernest Dieltiëns voor de Société anonyme pour la construction de maisons bourgeoises.

Neoclassicistisch hoekensemble

Filomenastraat 17, Filomenastraat 23, Filomenastraat 25, Grotehondstraat 51, Grotehondstraat 53 (Antwerpen)

Op de hoek van de Filomena- met de Grotehondstraat zorgde architect Ernest Dieltiëns voor een hoekoplossing die typisch is voor Zurenborg.

Eclectisch ensemble

Generaal Capiaumontstraat 10, Generaal Capiaumontstraat 8 (Antwerpen)

Louis Luyckx, bestuurder van de Maatschappij voor het bouwen van burgerhuizen op het Oostkwartier, diende in 1912 een aanvraag in voor de bouw van twee eclectische woningen.

Hoekcomplex De Aarde

Generaal Capiaumontstraat 15, Generaal Capiaumontstraat 17, Velodroomstraat 17, Velodroomstraat 19 (Antwerpen)

Dit ensemble van vier burgerhuizen werd opgetrokken in 1912, naar een ontwerp van architect Jos Bascourt in een vrije neo-Vlaamserenaissance-stijl.

Ensemble Het Water

Generaal Capiaumontstraat 22, Velodroomstraat 13 (Antwerpen)

Van het ensemble Het Water, een ontwerp van Cols en Defever uit 1911, werden de twee monumentale hoekpanden gesloopt in 1966. De twee woningen in de zijstraten zijn bewaard.

Burgerhuis in beaux-artsstijl

Generaal Van Merlenstraat 24 (Antwerpen)

In 1901 ontwerpt Ernest Stordiau deze woning in beaux-artsstijl in opdracht van de Société Anonyme pour la construction de Maisons Bourgeoises, sinds eind 19de eeuw de motor achter de ontwikkeling van de wijk Zurenborg.

Burgerhuis in art-nouveaustijl

Generaal Van Merlenstraat 26 (Antwerpen)

In 1901 ontwerpt Ernest Stordiau deze half vrijstaande burgerwoning in art-nouveaustijl in opdracht van de Société Anonyme pour la construction de Maisons Bourgeoises, sinds eind 19de eeuw de motor achter de ontwikkeling van de wijk Zurenborg.

Ensemble van vier hoekhuizen Herfst, Winter, Zomer en Lente

Generaal Van Merlenstraat 27, Generaal Van Merlenstraat 28, Generaal Van Merlenstraat 29, Generaal Van Merlenstraat 30 (Antwerpen)

Stedebouwkundig project, bestaande uit vier, sterk op elkaar gelijkende hoekhuizen, waarvoor bouwaanvraag van 1899, naar ontwerp van Jos. Bascourt.

Vier burgerhuizen in neorococo

Generaal Van Merlenstraat 31, Generaal Van Merlenstraat 33, Generaal Van Merlenstraat 35, Generaal Van Merlenstraat 37 (Antwerpen)

Groepsbebouwing van vier gelijkaardige burgerhuizen in neorococostijl, ontworpen in 1901 door Dieltiëns in opdracht van de Naamlooze Bouwmaatschappij van Burgerhuizen van het Oosten.

Eenheidsbebouwing Uitbreidingstraat en Leemputstraat

Leemputstraat 23-73, Leemputstraat 44-50, Uitbreidingstraat 472-508 (Antwerpen)

Concentratie van een vijftigtal "sociale woningen", opgetrokken door de "Naamlooze Bouwmaatschappij van Burgershuizen van het Oosten" ten behoeve van kleine bedienden en beter gesitueerde arbeiders.

Cogels-Osylei

Cogels-Osylei (Antwerpen)

De Cogels-Osylei is de centrale as en het statussymbool van het Berchemse deel van de wijk Zurenborg, begrensd door Uitbreidingstraat en Tramplaats, en in het midden verbreed tot cirkelvormig plein.

Dageraadplaats

Dageraadplaats (Antwerpen)

De Dageraadplaats is een rechthoekig plein dat de kern vormt van het Antwerpse deel van de wijk Zurenborg die circa 1883 ten oosten van het stadscentrum werd aangelegd door de maatschappij van het Oosten van Antwerpen.

Lange Altaarstraat

Lange Altaarstraat (Antwerpen)

Gelegen op de wijk Zurenborg, tussen Door Verstraete- en Draakplaats, naamgeving naar een sterrenbeeld in 1883.

Raafstraat

Raafstraat (Antwerpen)

De Raafstraat is een korte, rechte straat die de Lange Van Ruusbroecstraat met de Plantin en Moretuslei verbindt.

Burgerhuis Brabo

Cogels-Osylei 1, Antwerpen (Antwerpen)

Het herenhuis Brabo werd in 1896 als een ensemble ontworpen door architect Edm. Van Waeterschoodt; het bijhorende hoekpand met café op de begane grond, werd afgebroken en vervangen door nieuwbouw.

Drie burgerhuizen waaronder Den Overvloed en Den Ooievaar

Cogels-Osylei 3-7, Antwerpen (Antwerpen)

Dit ensemble van drie eclectische burgerhuizen werd in 1896 ontworpen door Frans Smet-Verhas in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Ensemble met 't Molentje, Minerva of Athena, De Zevensterre of Grote Beer

Cogels-Osylei 9-17, Antwerpen (Antwerpen)

Eclectisch ensemble van vijf burgerhuizen, in 1896 ontworpen door bouwmeester Jos Bascourt.

Burgerhuis Apolloon

Cogels-Osylei 19-23, Antwerpen (Antwerpen)

Het monumentale ensemble Apolloon werd in 1894 ontworpen door Ernest Stordiau in opdracht van de de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van burgershuizen in het Oostkwartier.

Drie burgerhuizen In de Sterre, de Sonne en de Mane

Cogels-Osylei 25-29, Antwerpen (Antwerpen)

Ensemble van drie eclectische burgerhuizen. Het vrijstaand geheel van drie lusthuizen werd gebouwd naar een bouwaanvraag van 1894, opgemaakt door architect Jos Bascourt.

Groepsbebouwing op de rotonde

Cogels-Osylei 32-40, 33-43, Generaal Van Merlenstraat 46, Antwerpen (Antwerpen)

De monumentale gebogen gevelwanden, die het ronde plein omsluiten, zijn samengesteld uit vier huizengroepen naar ontwerp van Ernest Dieltiens uit 1897-99.

Huizengroep Boudewijn met den IJzeren Arm

Cogels-Osylei 45-51, Antwerpen (Antwerpen)

Vrijstaande groep van vier burgerhuizen, samengevoegd tot een symmetrisch uitgewerkt complex, waarvoor bouwaanvraag van 1899 naar ontwerp van Frans Van Dijk.

Huizengroep Scaldis

Cogels-Osylei 65-71, Antwerpen (Antwerpen)

Het opvallende eclectische ensemble is een vierdelige vrijstaande huizengroep, waarvoor bouwaanvraag van 1903 naar ontwerp van Frans Van Dijk.

Groepsbebouwing van drie burgerhuizen

Cogels-Osylei 2-4, Tramplein 3, Antwerpen (Antwerpen)

Eclectische groepsbebouwing van drie burgerhuizen met een geïntegreerd winkelpand op de hoek met het Tramplein. Het ontwerp werd getekend door Frans Van Dijk in 1901.

Groepsbebouwing Carolus Magnus

Cogels-Osylei 6-12, Antwerpen (Antwerpen)

Het opvallende eclectische ensemble Carolus Magnus werd ontworpen in 1897 door J. Bilmeyer en J. Van Riel.

Eclectisch ensemble van drie burgerhuizen

Cogels-Osylei 14-18, Antwerpen (Antwerpen)

De gebroeders Henri en Léonard Blomme tekenden in 1895 het ontwerp voor deze vrijstaande groep van drie eclectische burgerhuizen.

Groepsbebouwing van burgerhuizen

Cogels-Osylei 20-26, Antwerpen (Antwerpen)

Groepsbebouwing van vier burgerhuizen, volgens de literatuur in 1905 ontworpen door bouwmeester Edward Van Not.

Burgerhuizen Luba en 't Lelieke

Cogels-Osylei 28-30, Antwerpen (Antwerpen)

Eclectisch ensemble van twee burgerhuizen Luba en ’t Lelieke, naar een ontwerp van 1897 van Frans Van Dijk.

Villa De Waterlelies

Cogels-Osylei 42, Antwerpen (Antwerpen)

Villa De Waterlelies is een art-nouveau-ontwerp van architecten A. Cols & A. Defever uit 1900, in opdracht van de de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van burgershuizen in het Oostkwartier.

Burgerhuis in beaux-artsstijl

Cogels-Osylei 64, Antwerpen (Antwerpen)

Burgerhuis in beaux-artsstijl, waarvoor bouwaanvraag van 1904 naar ontwerp van architect Ernest Stordiau.

Burgerhuis Villa Marie-Thérèse

Cogels-Osylei 66, Antwerpen (Antwerpen)

Het burgerhuis is een bescheiden enkelhuis in strakke art nouveau, dat in 1903 werd ontworpen door architect Jos Bascourt.

Neogotisch burgerhuis Sint-Jozef

Cogels-Osylei 68, Antwerpen (Antwerpen)

Het neogotische burgerhuis van 1903 werd volgens de literatuur ontworpen door architect Edw. Van Not.

Ensemble De Biekens

Cogels-Osylei 70-72, Antwerpen (Antwerpen)

In spiegelbeeld uitgewerkte tweegezinswoning, waarvoor bouwaanvraag van 1901, naar ontwerp van architect Frans Van Dijk.

Hoekcomplex De Aarde

Generaal Capiaumontstraat 15-17, Velodroomstraat 17-19, Antwerpen (Antwerpen)

Dit ensemble van vier burgerhuizen werd opgetrokken in 1912, naar een ontwerp van architect Jos Bascourt in een vrije neo-Vlaamserenaissance-stijl.

Ensemble van vier hoekhuizen Herfst, Winter, Zomer en Lente

Generaal Van Merlenstraat 27-29, 28-30, Antwerpen (Antwerpen)

Stedebouwkundig project, bestaande uit vier, sterk op elkaar gelijkende hoekhuizen, waarvoor bouwaanvraag van 1899, naar ontwerp van Jos. Bascourt.

Vier burgerhuizen in neorococo

Generaal Van Merlenstraat 31-37, Antwerpen (Antwerpen)

Groepsbebouwing van vier gelijkaardige burgerhuizen in neorococostijl, ontworpen in 1901 door Dieltiëns in opdracht van de Naamlooze Bouwmaatschappij van Burgerhuizen van het Oosten.

Ensemble in art nouveaustijl

Generaal Van Merlenstraat 39-47, Antwerpen (Antwerpen)

Vijf enkelhuizen in art nouveau, waarvoor bouwaanvraag van 1898 naar ontwerp van E. Stordiau.

Eclectisch ensemble van drie burgerhuizen

Generaal Van Merlenstraat 49-53, Antwerpen (Antwerpen)

Ensemble van drie grote, eclectische burgerwoningen, ontworpen in 1898 door Michel De Braey voor de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van burgerhuizen.

Burgerhuis in art-nouveaustijl

Generaal Van Merlenstraat 26, Antwerpen (Antwerpen)

In 1901 ontwerpt Ernest Stordiau deze half vrijstaande burgerwoning in art-nouveaustijl in opdracht van de Société Anonyme pour la construction de Maisons Bourgeoises, sinds eind 19de eeuw de motor achter de ontwikkeling van de wijk Zurenborg.

Groep van vier burgerhuizen

Generaal Van Merlenstraat 32-38, Antwerpen (Antwerpen)

Deze groep van vier burgerhuizen werd ontworpen in 1901 door A. Cols & A. Defever in opdracht van de Naamlooze Bouwmaatschappij voor het bouwen van Burgerhuizen in het Oostkwartier.

Ensemble in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Generaal Van Merlenstraat 40-44, Antwerpen (Antwerpen)

Ensemble van drie grote burgerwoningen in neo-Vlaamserenaissance-stijl, ontworpen in 1898 door Albert Arnou voor de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van burgerhuizen.

Groepsbebouwing in art-nouveaustijl

Pretoriastraat 64-70, Antwerpen (Antwerpen)

De reeks burgerhuizen is een realisatie van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgerhuizen-Oostkwartier. De gebroeders Wauters tekenden in 1911 het ontwerp.

Ensemble De Twaalf Apostelen

Transvaalstraat 13-17, Antwerpen (Antwerpen)

Dit opvallende, eclectische ensemble, bestaande uit drie grote burgerhuizen, werd in 1906 ontworpen door Frans Van Dijk in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgerhuizen in het Oostkwartier.

Monumentaal ensemble in neo-Griekse stijl

Transvaalstraat 23-35, Antwerpen (Antwerpen)

Dit monumentale ensemble, bestaande uit zeven grote burgerhuizen, werd in 1904 ontworpen door A. Cols & Defever in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgerhuizen in het Oostkwartier.

Eclectisch ensemble van twee burgerhuizen

Transvaalstraat 41-43, Antwerpen (Antwerpen)

Het ensemble van twee burgerhuizen dat de gebroeders L. en H. Blomme in 1892 ontwierpen is een representatief en gaaf bewaard voorbeeld van de bebouwing die vooral de noordelijke helft van de Transvaalstraat kenmerkt.

Ensemble De Twaalf Duivelkens

Transvaalstraat 59-61, Antwerpen (Antwerpen)

Het ensemble De Twaalf Duivelkens werd in 1896 ontworpen door architect Jules Hofman in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen Oostkwartier.

Ensemble in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Transvaalstraat 63-69, Antwerpen (Antwerpen)

In 1897 tekende Emile Wauters dit ensemble van vier burgerhuizen in neo-Vlaamserenaissance-stijl voor de Naamlooze Maatschappij van het Oostkwartier.

Art-nouveau-burgerhuizen Lotus en Papyrus

Transvaalstraat 52-54, Antwerpen (Antwerpen)

Ensemble van twee woningen naar een ontwerp van architect Jos Bascourt uit 1901, in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen der Burgerhuizen in het Oostkwartier.

Burgerhuis De Roos

Transvaalstraat 62, Antwerpen (Antwerpen)

Woning De Roos werd in 1899 ontworpen door architect Jules Hofman in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen Oostkwartier.

Eclectisch hoekhuis

Waterloostraat 1, Antwerpen (Antwerpen)

Eclectisch hoekhuis met Transvaalstraat, waarvoor bouwaanvraag van 1900, naar ontwerp van Jules Hofman.

Eclectisch ensemble

Waterloostraat 3-9, Antwerpen (Antwerpen)

Symmetrisch uitgewerkte groep van vier eclectische burgerhuizen, ontworpen in 1898 door Guillaume van Oenen in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van burgershuizen in het Oostkwartier.

Woning De Slag van Waterloo

Waterloostraat 11, Antwerpen (Antwerpen)

Woning met werkplaats in hybride art nouveau, waarvoor bouwaanvraag van 1905 naar ontwerp van F. Smet-Verhas met verschillende elementen ontleend aan J. Bascourt.

Ensemble De Morgend, Den Dag, Den Tijd, De Nacht en Den Avond

Waterloostraat 55-63, Antwerpen (Antwerpen)

Het art-nouveau-ensemble is een symmetrisch uitgewerkte groepsbebouwing van vijf burgerhuizen, waarvoor bouwaanvraag van 1903, naar ontwerp van August Cols en Alfried Defever.

Hoekhuis De Margriet

Waterloostraat 2, Antwerpen (Antwerpen)

Voor woning De Margriet, het hoekhuis met de Transvaalstraat, werd een bouwaanvraag ingediend in 1900 naar ontwerp van architect Jules Hofman.

Eclectisch ensemble

Waterloostraat 4-6, Antwerpen (Antwerpen)

Ensemble van twee woningen van 1900 in eclectische stijl, waarin neo-Vlaamserenaissance-elementen gecombineerd zijn met aspecten uit de cottagestijl. Architect J. Kockerols tekende de plannen.

Ensemble De Pauw

Waterloostraat 8-12, Antwerpen (Antwerpen)

Het ensemble, bestaande uit drie art-nouveauwoningen, werd ontworpen in 1900 door architecten August Cols en Alfried Defever.

Ensemble in art nouveau

Waterloostraat 14-18, Antwerpen (Antwerpen)

Groepsbebouwing in art nouveau, waarvoor bouwaanvraag van 1901, naar ontwerp van Frans Smet-Verhas.

Eclectisch burgerhuis

Waterloostraat 42, Antwerpen (Antwerpen)

Deze eclectische burgerwoning is het resultaat van een grondige verbouwing in 1906 van een woning die in 1903 werd gebouwd.

Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Transvaalstraat 73, Antwerpen (Antwerpen)

Dit burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl werd samen met het naastgelegen hoekpand met het Tramplein in 1899 als een ensemble ontworpen door architect Edm. Van Waeterschoodt.

Hoekpand in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Transvaalstraat 75, Antwerpen (Antwerpen)

Dit hoekpand met winkel op de begane grond en appartementen op de verdiepingen, werd samen met het naastgelegen pand in de Transvaalstraat in 1899 als een ensemble ontworpen door architect Edm. Van Waeterschoodt.

Eclectisch burgerhuis

Transvaalstraat 28, Antwerpen (Antwerpen)

Deze eclectische burgerwoning met opvallende hoektoren werd in 1908 ontworpen door bouwmeester Joseph Baeckelmans. Hij ontwierp woningen in fantasierijke bouwstijlen voor de hogere burgerij.

Hoekpand ontworpen door Jos Bascourt

Grotebeerstraat 72, Stierstraat 35, Antwerpen (Antwerpen)

Op het smalle hoekperceel van de Grotebeerstraat met de Stierstraat liet de "Société anonyme pour la construction de maisons bourgeoises", opgericht in 1896 om de woningbouw op Zurenborg te organiseren, in 1893 een hoekpand ontwerpen door architect Jos Bascourt.

Neoclassicistisch burgerhuis

Grotebeerstraat 11, Antwerpen (Antwerpen)

Van een eenheidsbebouwing van zeven neoclassicistische woningen (9-21), bleef er slechts één gaaf bewaard en dat is op huisnummer 11. De huizenrij werd in 1886 ontworpen door architect Emile Wauters in opdracht van de Société de l’Est.

Neoclassicistisch burgerhuis

Arendstraat 62, Antwerpen (Antwerpen)

Albert Arnou, een van de meest productieve architecten in Zurenborg, bouwde deze neoclassicistische woning met magazijn omtrent 1884 voor rekening van de "Naamlooze Bouwmaatschappij van het Oosten van Antwerpen", de maatschappij die opgericht was ter ontwikkeling van Zurenborg.

Neoclassicistisch burgerhuis met magazijn

Arendstraat 42, Antwerpen (Antwerpen)

Albert Arnou, een van de meest productieve architecten in Zurenborg, bouwde deze neoclassicistische woning met magazijn omtrent 1884 voor rekening van de "Naamlooze Bouwmaatschappij van het Oosten van Antwerpen", de maatschappij die opgericht was ter ontwikkeling van Zurenborg.

Twee woningen uit een eclectisch ensemble

Draakstraat 17, 23, Antwerpen (Antwerpen)

De woningen op nummers 17 en 23 maken deel uit van een eclectisch ensemble van zes burgerhuizen (13-23) dat in 1890 door architect Albert Arnou werd ontworpen in opdracht van de "Société anonyme pour la construction des maisons bourgeoises".

Eclectisch hoekensemble

Grotehondstraat 63-65, Kleinehondstraat 20, Antwerpen (Antwerpen)

Dit eclectische ensemble van drie woningen werd in 1890 ontworpen door Bilmeyer en Van Riel namens de "Société anonyme pour la construction de maisons bourgeoises", de bouwmaatschappij die in 1886 werd opgericht om de woningbouw in Zurenborg te organiseren.

Neoclassicistisch hoekensemble

Filomenastraat 17, 23-25, Grotehondstraat 51-53, Antwerpen (Antwerpen)

Op de hoek van de Filomena- met de Grotehondstraat zorgde architect Ernest Dieltiëns voor een hoekoplossing die typisch is voor Zurenborg.

Burgerhuis met stal

Grotebeerstraat 26, Antwerpen (Antwerpen)

Architect Albert Arnou diende in 1884 twee bouwdossiers in voor de bouw van een burgerhuis met een achterliggende stal in naam van de Naamlooze Bouwmaatschappij van het Oosten van Antwerpen, de bouwmaatschappij die de ontwikkeling van Zurenborg tot doel had.

Twee identieke neoclassicistische rijhuizen

Kleinebeerstraat 7, 11, Antwerpen (Antwerpen)

De neoclassicistische stadswoningen op nummers 7 en 11 zijn de enige twee bewaarde uit een reeks van vier woningen. Het plan voor de reeks werd getekend in 1891 door architect Ernest Pelgrims in opdracht van de in 1886 opgerichte "Société anonyme pour la construction de maisons bourgeoises".

Neoclassicistische huizenrij

Grotehondstraat 29-41, Antwerpen (Antwerpen)

Ernest Stordiau ontwierp dit ensemble in 1886 in opdracht van de "Société anonyme pour la construction de maisons bourgeoises".

Drie woningen uit een eclectisch ensemble

Draakstraat 25, 29-31, Antwerpen (Antwerpen)

In 1891 tekent architect Albert Arnou een ensemble van vijf woningen voor de "Naamlooze Maartschappij voor het bouwen van Burgerhuizen".

Ensemble van zeven neoclassicistische woningen

Ramstraat 3-15, Antwerpen (Antwerpen)

Aan het begin van de straat ontwierp Ernest Dieltiëns in 1888 een ensemble van zeven kleine woningen in opdracht van de Naamlooze Bouwmaatschappij van Burgerhuizen van het Oosten.

Twee burgerhuizen uit een eclectisch ensemble

Filomenastraat 11, 15, Antwerpen (Antwerpen)

Tussen de nummers 11 en 15 in stond een rode bakstenen puntgevel in neo-Vlaamserenaissance-stijl. De drie woningen werden in 1887 als samenstel ontworpen door Ernest Dieltiëns voor de Société anonyme pour la construction de maisons bourgeoises.

Drie woningen ontworpen door Ernest Dieltiëns

Grotehondstraat 12-16, Antwerpen (Antwerpen)

De drie woningen nummers 12-16 zijn een ontwerp van Ernest Dieltiëns voor de Naamlooze Bouwmaatschappij van Burgerhuizen van het Oosten, uit 1892.

Ensemble van drie neoclassicistische woningen

Grotehondstraat 22-26, Antwerpen (Antwerpen)

De drie woningen nummers 22-26 zijn een ontwerp van Ernest Dieltiëns voor de Naamlooze Bouwmaatschappij van Burgerhuizen van het Oosten, uit 1894.

Ensemble van vier statige neoclassicistische huizen

Grotehondstraat 30-36, Antwerpen (Antwerpen)

Dit neoclassicistische ensemble van vier burgerhuizen werd in 1896 ontworpen door architect Albert Arnou in opdracht van de in 1886 opgerichte Société anonyme pour la construction de maisons bourgeoises.

Zurenborgkapel

Grotehondstraat 44, Antwerpen (Antwerpen)

Binnenplaats met herbouwde voorgevel van de voormalige kapel van Zurenborg van 1883, eertijds gelegen aan de Dageraadplaats (huidige Sint-Norbertuskerk).

Ensemble Het Water

Generaal Capiaumontstraat 22, Velodroomstraat 13, Antwerpen (Antwerpen)

Van het ensemble Het Water, een ontwerp van Cols en Defever uit 1911, werden de twee monumentale hoekpanden gesloopt in 1966. De twee woningen in de zijstraten zijn bewaard.

Eclectisch ensemble

Generaal Capiaumontstraat 8-10, Antwerpen (Antwerpen)

Louis Luyckx, bestuurder van de Maatschappij voor het bouwen van burgerhuizen op het Oostkwartier, diende in 1912 een aanvraag in voor de bouw van twee eclectische woningen.

Burgerhuis in beaux-artsstijl

Generaal Van Merlenstraat 24, Antwerpen (Antwerpen)

In 1901 ontwerpt Ernest Stordiau deze woning in beaux-artsstijl in opdracht van de Société Anonyme pour la construction de Maisons Bourgeoises, sinds eind 19de eeuw de motor achter de ontwikkeling van de wijk Zurenborg.

Neo-Vlaamserenaissance-winkelhuis

Guldenvliesstraat 60, Antwerpen (Antwerpen)

Heterogeen, eclectisch ensemble met winkelhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl en vier aansluitende woningen in de Guldenvliesstraat 62-66 en de Waterloostraat 65, naar ontwerp van Joseph Baeckelmans.

Ensemble in art nouveau

Guldenvliesstraat 62-66, Antwerpen (Antwerpen)

Dit ensemble in een fantasierijke art nouveau werd samen met de twee aansluitende woningen in de Guldenvliesstraat 60 en de Waterloostraat 65 gerealiseerd als een heterogeen, eclectisch ensemble naar ontwerp van Joseph Baeckelmans.

Neoclassicistisch burgerhuis

Pretoriastraat 2, Antwerpen (Antwerpen)

De woning werd in 1896 ontworpen als deel van een groot hoekensemble van vier panden door architect Edm. Van Waeterschoodt. De Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier was opdrachtgever van het ensemble.

Gevarieerde huizenrij

Pretoriastraat 4-10, Antwerpen (Antwerpen)

Bouwmeester Jan Kockerols ontwierp in 1897 deze gevarieerde rij van vier burgerhuizen in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van burgerhuizen in het Oostkwartier.

Neoclassicistische huizenrij

Pretoriastraat 12-18, Antwerpen (Antwerpen)

Bouwmeester E. Horckmans ontwierp in 1897 deze gevarieerde rij van vier burgerhuizen in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van burgerhuizen in het Oostkwartier.

Burgerhuis in cottagestijl

Transvaalstraat 14, Antwerpen (Antwerpen)

Deze half vrijstaande burgerwoning in cottagestijl werd in 1926 gebouwd als pendant voor de woning op nummer 12.

Burgerhuis in art nouveau

Transvaalstraat 18, Antwerpen (Antwerpen)

Het ontwerp van deze woning werd in 1914 getekend door architect Alfred Defever, die een bestaande woning voorzag van een nieuwe, eigentijdse voorgevel.

Geen afbeelding beschikbaar

Eclectisch burgerhuis

Transvaalstraat 55, Antwerpen (Antwerpen)

Deze half vrijstaande eclectische burgerwoning werd in 1896 getekend door architect Louis Hamaide in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen der Burgerhuizen in he Oostkwartier.

Eclectisch ensemble

Waterloostraat 20-24, Antwerpen (Antwerpen)

Groepsbebouwing in eclecticisme, waarvoor bouwaanvraag van 1901, naar ontwerp van Frans Smet-Verhas.

Eclectisch burgerhuis van Joseph Baeckelmans

Waterloostraat 65, Antwerpen (Antwerpen)

Deze eclectische burgerwoning werd samen met de vier aansluitende woningen gerealiseerd als een heterogeen, eclectisch ensemble naar ontwerp van Joseph Baeckelmans. Hij maakte het bouwdossier op in 1903.

Neoclassicistische huizenrij

Bosduifstraat 9-15, Antwerpen (Antwerpen)

Deze huizenrij van vier neoclassicistische burgerhuizen werd in 1894 ontworpen door architect en landmeter E. Horckmans, die woonde in Zurenborg in de Arendstraat.

Neoclassicistisch burgerhuis

Bosduifstraat 25, Antwerpen (Antwerpen)

Deze eenvoudige neoclassicistische burgerwoning werd in 1900 getekend door architect Emile Wauters in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Neoclassicistisch ensemble

Bosduifstraat 27-29, Antwerpen (Antwerpen)

Ensemble van twee neoclassicistische burgerhuizen, in 1900 getekend door architect Ernest Pelgrims in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Ensemble van twee eclectische burgerhuizen

Transvaalstraat 9-11, Antwerpen (Antwerpen)

Architect Albert Arnou diende in 1884 twee bouwdossiers in voor de bouw van twee burgerhuizen in eclectische stijl in naam van de Naamlooze Bouwmaatschappij van het Oosten van Antwerpen.

Ensemble van twee eclectische burgerhuizen

Transvaalstraat 19-21, Antwerpen (Antwerpen)

Architect Albert Arnou diende in 1884 twee bouwdossiers in voor de bouw van twee burgerhuizen in eclectische stijl in naam van de Naamlooze Bouwmaatschappij van het Oosten van Antwerpen.

Geen afbeelding beschikbaar

Ensemble van twee eclectische burgerhuizen

Transvaalstraat 37-39, Antwerpen (Antwerpen)

In 1886 tekende Emile Wauters dit ensemble van twee eclectische burgerhuizen voor de Naamlooze Maatschappij van het Oostkwartier.

Ensemble van Bilmeyer en Van Riel

Transvaalstraat 20-22, Antwerpen (Antwerpen)

Architectenbureau Bilmeyer en Van Riel ontwierp tussen 1889 en 1895 in de Transvaalstraat vier vrijstaande groepen van twee of drie villa’s in een eclectische bouwstijl.

Ensemble van Bilmeyer en Van Riel

Transvaalstraat 24-26, Antwerpen (Antwerpen)

Architectenbureau Bilmeyer en Van Riel ontwierp tussen 1889 en 1895 in de Transvaalstraat vier vrijstaande groepen van twee of drie villa’s in een eclectische bouwstijl.

Ensemble van Bilmeyer en Van Riel

Transvaalstraat 45-47, Antwerpen (Antwerpen)

Architectenbureau Bilmeyer en Van Riel ontwierp tussen 1889 en 1895 in de Transvaalstraat vier vrijstaande groepen van twee of drie villa’s in een eclectische bouwstijl.

Ensemble van Bilmeyer en Van Riel

Transvaalstraat 49-53, Antwerpen (Antwerpen)

Architectenbureau Bilmeyer en Van Riel ontwierp tussen 1889 en 1895 in de Transvaalstraat vier vrijstaande groepen van twee of drie villa’s in een eclectische bouwstijl.

Ensemble van drie burgerhuizen

Wolfstraat 10-14, Antwerpen (Antwerpen)

Dit ensemble van drie burgerhuizen werd in 1890 getekend door architect Eugène Geefs in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Neoclassicistisch burgerhuis

Wolfstraat 3, Antwerpen (Antwerpen)

Deze neoclassicistische burgerwoning van drie traveeën en twee bouwlagen onder leien mansardedak, registreren we door de sterke stijlovereenkomsten met andere ontwerpen, als een ontwerp van Ernest Dieltiëns.

Vier neoclassicistische burgerhuizen

Walvisstraat 24-28, Nottebohmstraat 3, Antwerpen (Antwerpen)

Deze vier huizen maken deel uit van een project bestaande uit twee identieke ensembles van drie neoclassicistische burgerhuizen, ontworpen in 1895 door architect Albert Arnou voor rekening van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Neoclassicistisch ensemble

Tweelingenstraat 45-51, Antwerpen (Antwerpen)

Op de hoek van de Tweelingen- met de Schorpioenstraat ontwierp bouwkundige Frans Stuyck in 1897 een ensemble van vijf neoclassicistische burgerhuizen in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Neoclassicistische stadswoningen

Tweelingenstraat 21-23, 27-29, Antwerpen (Antwerpen)

Deze vier woningen maken deel uit van een ensemble van een zestal bijna identieke, in gespiegeld schema gebouwde neoclassicistische stadswoningen dat in 1894 werd ontworpen door architect Henri ThielenS voor de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Neoclassicistische eenheidsbebouwing

Tweelingenstraat 26-40, Antwerpen (Antwerpen)

In 1895 ontwierp architect Ernest Pelgrims deze neoclassicistische eenheidsbebouwing van acht huizen in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Ensemble van drie neoclassicistische burgerhuizen

Dolfijnstraat 75-79, Antwerpen (Antwerpen)

Met deze vormgeving sloot bouwmaatschappij Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier in 1906 naadloos aan bij de bebouwing waarmee ze in het laatste decennium van de 19de eeuw de rest van de straat had volgebouwd.

Ensemble van drie eclectische burgerhuizen

Dolfijnstraat 61-65, Antwerpen (Antwerpen)

Dit ensemble in een eclectische stijl werd ontworpen in 1909 door Joseph Baeckelmans voor de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Ensemble van drie burgerhuizen

Dolfijnstraat 39-43, Antwerpen (Antwerpen)

Dit ensemble van drie burgerhuizen werd samen met het ondertussen verbouwde nummer 37 in 1893 ontworpen door architect Ernest Pelgrims in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen der Burgershuizen in het Oostkwartier.

Neoclassicistisch ensemble

Dolfijnstraat 27-29, Antwerpen (Antwerpen)

Samen met het aangepaste huis op nummer 25 vormen deze twee neoclassicistische burgerhuizen een ensemble dat architect Albert Delrue in 1891 ontwierp voor de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Neoclassicistische eenheidsbebouwing

Dolfijnstraat 6-20, Antwerpen (Antwerpen)

Neoclassicistische eenheidsbebouwing van acht burgerhuizen, in 1897 ontworpen door bouwmeester Ernest Dieltiëns voor de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier, vertegenwoordigd door L.J. Luyckx.

Ensemble van zes burgerhuizen

Dolfijnstraat 84-94, Antwerpen (Antwerpen)

Symmetrisch ensemble van zes burgerhuizen, ontworpen in 1898 door bouwmeester Jan Kockerols, voor de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Neoclassicistisch ensemble met achteruitgang tramloods

Dolfijnstraat 22-34, Antwerpen (Antwerpen)

Neoclassicistische eenheidsbebouwing van acht burgerhuizen, in 1898 ontworpen door bouwmeester Ernest Dieltiëns voor de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier. De grote poort die tussen de nummers 30-32 geïntegreerd is in de huizenrij, is de achteruitgang van de tramloods op de Draakplaats.

Neoclassicistisch burgerhuis

Dolfijnstraat 23, Antwerpen (Antwerpen)

Afgaande op de feilloze aansluiting bij de rest van de bebouwing in de Dolfijnstraat, is deze neoclassicistische woning gebouwd in het laatste decennium van de 19de eeuw in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Eclectisch ensemble

Raafstraat 5-7, 11, Antwerpen (Antwerpen)

Deze drie woningen maken deel uit van een afwisselend, maar evenwichtig eclectisch ensemble dat Ernest Pelgrims in 1894 ontwierp in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Neoclassicistisch ensemble

Korte Altaarstraat 14-20, Antwerpen (Antwerpen)

Ensemble van vier neoclassicistische burgerhuizen ontworpen in 1891 door architect Emile Wauters voor de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Neoclassicistische burgerhuizen

Lange Altaarstraat 11, 15, Antwerpen (Antwerpen)

Samen met het tussenliggende huis vormden deze twee identieke neoclassicistische burgerhuizen een ensemble, ontworpen in 1886 door architect E. Horckmans in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen.

Neoclassicistische burgerhuizen

Lange Van Ruusbroecstraat 73-75, Antwerpen (Antwerpen)

Samenstel van twee neoclassicistische burgerhuizen, oorspronkelijk ook nummer 77 bevattend, als spiegelend evenbeeld van 73. De woningen werden in 1888 getekend door bouwmeester Aloïs Scheepers voor de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oosrkwartier.

Neoclassicistisch ensemble

Lange Van Ruusbroecstraat 85-91, Raafstraat 18, Antwerpen (Antwerpen)

Op de hoek van de Lange Van Ruusbroec- en de Raafstraat liet de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in 1892 een ensemble van in totaal zeven huizen ontwerpen door architect Albert Arnou.

Neoclassicistische huizenrij

Lange Van Ruusbroecstraat 99-107, Antwerpen (Antwerpen)

Evenwichtig opgebouwd, symmetrisch ensemble van vijf neoclassicistische burgerhuizen, opgetrokken rond 1894 in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Neoclassicistische burgerhuizen

Lange Van Ruusbroecstraat 63-65, Antwerpen (Antwerpen)

Ensemble van twee identieke, gespiegelde neoclassicistische burgerhuizen, gebouwd volgens een dossier uit 1892 opgemaakt door de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen.

Neoclassicistisch burgerhuis

Lange Van Ruusbroecstraat 57, Antwerpen (Antwerpen)

Deze neoclassicistische burgerwoning werd net als de twee inmiddels verbouwde, identieke flankerende woningen gebouwd volgens een gevelplan dat we terugvinden in een dossier uit 1895 voor een reeks woningen verder in de Lange Van Ruusbroecstraat.

Neoclassicistische huizenrij

Korte Altaarstraat 6-12, Antwerpen (Antwerpen)

Deze rij van vier neoclassicistische burgerhuizen werd in 1893 ontworpen door architect Albert Arnou in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Ensemble van zes burgerhuizen

Dolfijnstraat 72-82, Antwerpen (Antwerpen)

Symmetrisch ensemble van zes burgerhuizen dat ontegensprekelijk een eind-19de-eeuwse realisatie is van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Neoclassicistisch ensemble

Tweelingenstraat 42-54, Antwerpen (Antwerpen)

Deze neoclassicistische eenheidsbebouwing van zeven burgerhuizen werd ontworpen in 1895 door Henri Thielens voor rekening van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Ensemble van vier burgerhuizen

Tweelingenstraat 53-59, Antwerpen (Antwerpen)

Ensemble van vier woningen in een combinatie van neoclassicisme en neo-Vlaamserenaissance-stijl, in 1898 getekend door E. Horckmans in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Twee neoclassicistische burgerhuizen

Tweelingenstraat 88-90, Antwerpen (Antwerpen)

Deze twee neoclassicistische burgerhuizen maakten oorspronkelijk deel uit van een ensemble van vier woningen, in 1895 getekend door E. Horckmans in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Ensemble van drie neoclassicistische burgerhuizen

Tweelingenstraat 94-98, Antwerpen (Antwerpen)

Ensemble van drie neoclassicistische burgerhuizen, gebouwd volgens een bouwaanvraag uit 1904 van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgerhuizen in het Oostkwartier. Een architect wordt niet vermeld.

Neoclassicistisch burgerhuis

Steenbokstraat 33, Antwerpen (Antwerpen)

Neoclassicistisch burgerhuis, in 1888 ontworpen door Emile Wauters voor de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier. De woning was de meest rechtse van een eenheidsbebouwing van vijf gelijkaardige woningen; de andere (25-31) zijn afgebroken.

Paardenstal

Steenbokstraat 5, Antwerpen (Antwerpen)

Paardenstal in neo-Vlaamserenaissance-stijl, gebouwd rond 1886 bij het achterliggende neoclassicistisch burgerhuis in de Grotebeerstraat 29.

Neoclassicistische gevelwand

Dageraadplaats 1-3, 2, Antwerpen (Antwerpen)

Deze gevelwand van drie neoclassicistische huizen op de hoek van de Dageraadplaats met de Draakstraat maakt deel uit van een complete gevelwand die architect Albert Arnou in 1883 tekende in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Postkantoor met postmeesterswoning

Arendstraat 52, Antwerpen (Antwerpen)

In 1891 diende Louis Luyckx, dagelijks directeur van de Société anonyme pour la construction de maisons bourgeoises een bouwaanvraag in voor het bouwen van een postkantoor met woning voor de postmeester.

Neoclassicistisch ensemble

Bosduifstraat 17-21, Antwerpen (Antwerpen)

Dit ensemble van drie enkelhuizen in neoclassicistische stijl werd in 1895 ontworpen door bouwmeester Frans Smet-Verhas in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Kleurrijk ensemble in art nouveau

Bosduifstraat 16-20, Antwerpen (Antwerpen)

Dit kleurrijke ensemble van drie woningen in art-nouveaustijl is de opvallendste bebouwing in de Bosduifstraat, waar de meeste huizen een eerder klassieke gevel kregen in neoclassicistische of neo-Vlaamserenaissance-stijl.

Ensemble van twee burgerhuizen

Dolfijnstraat 31-33, Antwerpen (Antwerpen)

Deze twee burgerwoningen werden samen met de ondertussen verbouwde woning op nummer 35 in 1891 ontworpen door architect Guillaume Van Oenen in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen der Burgershuizen in het Oostkwartier.

Ensemble De Schorpioen

Dolfijnstraat 45-49, Schorpioenstraat 22-24, Antwerpen (Antwerpen)

Het opvallende ensemble is een ontwerp uit 1892 van Albert Delrue, dat hij tekende in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen.

Burgerhuizen in groepsbebouwing

Dolfijnstraat 66-70, Antwerpen (Antwerpen)

Deze drie neoclassicistische burgerhuizen werden in 1897 ontworpen door architect Jos. Bascourt voor de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Ensemble in art nouveau

Dolfijnstraat 55-59, Antwerpen (Antwerpen)

Dit ensemble in art nouveau werd ontworpen in 1905 door Joseph Baeckelmans voor de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Ensemble met neogotisch hoekhuis

Dolfijnstraat 36-38, Tweelingenstraat 2-4, Antwerpen (Antwerpen)

Op de hoek van de Dolfijn- met de Tweelingenstraat ontwierp architect Edm. Van Waeterschoodt in 1897 een gevarieerd ensemble van een hoek- en drie rijhuizen in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Eenheidsbebouwing van Bilmeyer en Van Riel

Dolfijnstraat 46-64, Antwerpen (Antwerpen)

Deze rij van tien bescheiden burgerhuizen werd in 1892 als één geheel ontworpen door J.P. Bilmeyer en J. Van Riel in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Ensemble rond hoekpand Den Wolf

Door Verstraeteplaats 4, Wolfstraat 2-8, Bosduifstraat 1-7, Antwerpen (Antwerpen)

Het opvallende hoekpand op het smalle perceel tussen de Wolf- en de Bosduifstraat werd samen met de aansluitende, symmetrisch opgebouwde huizenrijen in beide straten ontworpen in 1893 door architecten L. en H. Blomme.

Eclectisch hoekensemble

Door Verstraeteplaats 6, Schorpioenstraat 2-4, Lange Altaarstraat 1-3, Antwerpen (Antwerpen)

Op het hoekperceel op de Door Verstraeteplaats, gevormd door de Schorpioenstraat en de Lange Altaarstraat, liet de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in 1892 een eclectisch ensemble ontwerpen door Jules Hofman.

Eenheidsbebouwing van acht burgerhuizen

Filomenastraat 8-22, Antwerpen (Antwerpen)

Deze symmetrisch opgebouwde neoclassicistische eenheidsbebouwing van acht burgerhuizen werd in 1886 getekend door architect Albert Arnou voor rekening van de "Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van burgershuizen".

Ensemble ontworpen door Ernest Stordiau

Filomenastraat 24-26, Grotehondstraat 49, Antwerpen (Antwerpen)

Het bouwdossier voor de drie woningen werd opgemaakt in 1889 door Ernest Stordiau in opdracht van de "Société anonyme pour la construction de maisons bourgeoises".

Ensemble van burgerhuizen in eclectische stijl

Grotebeerstraat 55-81, Antwerpen (Antwerpen)

De oneven zijde van de Grotebeerstraat wordt getypeerd door een eclectisch ensemble van dertien woningen dat architect Ernest Dieltiens ontwierp in 1889 in opdracht van de Naamloze Maatschappij voor het bouwen van burgerhuizen.

Ensemble ontworpen door Ernest Stordiau

Grotehondstraat 43-47, Antwerpen (Antwerpen)

Dit ensemble van drie burgerhuizen in strenge neorenaissancestijl werd in 1888 ontworpen door architect Ernest Stordiau in opdracht van de "Société Anonyme de construction du Quartier Est", de bouwmaatschappij die als doel had de nieuwe wijk Zurenborg te ontwikkelen.

Ensemble ontworpen door Ernest Dieltiëns

Grotehondstraat 57-61, Antwerpen (Antwerpen)

Op nummer 59 is een rode bakstenen diephuis met een in- en uitzwenkende geveltop aanwezig. Deze woning is een ontwerp van Ernest Dieltiëns uit 1887, die samen met dit huis ook de twee flankerende woningen ontwierp (57, 61) in een contrasterende, eenvoudige neoclassicistische bouwstijl.

Café du Dôme

Grotehondstraat 2, Antwerpen (Antwerpen)

Het opvallende, rijk uitgewerkte eclectische Café du Dôme werd in 1893 ontworpen door architect Jos Bascourt in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van burgershuizen.

Burgerhuizen Notus-Zuid, Zephur-West, Eurus-Oost en Boreas-Noord

Grotehondstraat 38-40, 46-48, Antwerpen (Antwerpen)

Een van de bekendste en meest tot de verbeelding sprekende huizengroepen in Zurenborg wordt gevormd door deze vier kleurrijke art-nouveauburgerhuizen, die samen met het tussenliggende eclectische kantoorgebouw van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier als imposant compositorisch geheel werden ontworpen in 1901 door A. Cols en A. Defever.

Kantoorgebouw en werkplaats van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen

Grotehondstraat 42-44, Antwerpen (Antwerpen)

Imposant eclectisch kantoorgebouw van de Naamloze Maatschappij van het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier, gebouwd in 1902 naar ontwerp van Cols en Defever.

Gekoppelde burgerhuizen in beaux-artsstijl

Hemelstraat 8-10, Antwerpen (Antwerpen)

Geheel van twee gekoppelde burgerhuizen in beaux-artsstijl, gebouwd in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen - Oostkwartier, naar een ontwerp door de architect Jan Vanhoenacker uit 1912.

Reeks stadswoningen

Kleinebeerstraat 35-53, Antwerpen (Antwerpen)

Deze huizenrij van tien neoclassicistische burgerhuizen werd gerealiseerd rond 1885 in twee verschillende bouwprojecten.

Ensemble ontworpen door Ernest Dieltiëns

Kleinehondstraat 8-12, 16-18, Antwerpen (Antwerpen)

Ensemble van zes woningen ontworpen door Ernest Dieltiëns in 1887-1889 voor de Société anonyme pour la construction de maisons bourgeoises.

Twee burgerhuizen

Lange Altaarstraat 17, 21, Antwerpen (Antwerpen)

Deze twee totaal anders vormgegeven burgerhuizen, vormden samen met het tussenliggende pand een gevarieerd ensemble, ontworpen door E. Horckmans in 1888 in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen.

Ensemble met imposant hoekhuis

Lange Altaarstraat 29, Dolfijnstraat 1-17, Antwerpen (Antwerpen)

Het ensemble werd in 1892 getekend door architect Ernest Dieltiëns in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen.

Hoekensemble in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Lange Van Ruusbroecstraat 31, Rolwagenstraat 79, Antwerpen (Antwerpen)

Op de hoek van de Lange Van Ruusbroec- en de Rolwagenstraat ontwierp architect Edm. Van Waeterschoodt een ensemble van zes woningen in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Eenheidsbebouwing in neoclassicistische stijl, architectenwoning Jules Hofman

Lange Van Ruusbroecstraat 67-71, Antwerpen (Antwerpen)

Eenheidsbebouwing in neoclassicistische stijl naar ontwerp van architect Jules Hofman van 1893 in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Lange Van Ruusbroecstraat 95, Antwerpen (Antwerpen)

Deze woning met neo-Vlaamserenaissance-topgevel was een ontwerp uit 1894 van architect Edm. Van Waeterschoodt, en werd samen met de belendende nummers 93 en 97 in één bouwdossiers vergund.

Neorenaissance burgerhuis

Lange Van Ruusbroecstraat 97, Antwerpen (Antwerpen)

Deze woning met strakke neorenaissance-lijstgevel was een ontwerp uit 1894 van architect Edm. Van Waeterschoodt, en werd samen met de belendende nummers 95 en 97 in één bouwdossiers vergund.

Gevarieerde huizenrij van Ernest Dieltiëns

Lange Van Ruusbroecstraat 54-66, 70-74, 78, Grotebeerstraat 81-83, Antwerpen (Antwerpen)

Het gedeelte van de Lange Van Ruusbroecstraat tussen de Ram- en de Grotebeerstraat wordt aan de even kant van de straat volledig ingenomen door een gevarieerde rij burgerhuizen die architect Ernest Dieltiëns ontwierp in 1888 in opdracht van de Naamloze Maatschappij voor het bouwen van burgerhuizen.

Burgerhuizen in art-nouveaustijl

Plantin en Moretuslei 110-116, Antwerpen (Antwerpen)

Ensemble van vier burgerhuizen in sobere art-nouveaustijl, naar een ontwerp door de architecten August Cols en Alfried Defever uit 1906. Opdrachtgever was de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Neoclassicistische eenheidsbebouwing

Raafstraat 8-16, Antwerpen (Antwerpen)

Deze vijf huizen vormen een gaaf bewaarde, zeer evenwichtige neoclassicistische eenheidsbebouwing, gerealiseerd eind 19de eeuw.

Ensemble van drie burgerhuizen

Ramstraat 4-8, Antwerpen (Antwerpen)

E. Horckmans ontwierp dit ensemble in 1890 in opdracht van de "Société anonyme pour la construction de maisons bourgeoises".

Neoclassicistisch ensemble

Ramstraat 10-14, Antwerpen (Antwerpen)

Architect Albert Delrue, een architect die zelf woont op Zurenborg in de Kleinebeerstraat, ontwerpt in 1890 een klein ensemble van drie neoclassicistische burgerhuizen in opdracht van “Société anonyme pour la construction de maisons bourgeoises".

Jongensschool

Rolwagenstraat 73, Antwerpen (Antwerpen)

School gebouwd als jongensschool voor het vrij onderwijs, naar een ontwerp van 1898 van architect Frans Smet-Verhas in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Neorococo gevelwand

Schorpioenstraat 11-15, Antwerpen (Antwerpen)

Monumentaal ensemble van drie neorococo burgerhuizen, in 1905 ontworpen door architect Albert Arnou voor de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen.

Neoclassicistische eenheidsbebouwing

Schorpioenstraat 6-20, Antwerpen (Antwerpen)

Dit ensemble van vier neoclassicistische burgerhuizen werd in 1893 ontworpen door bouwmeester E. Horckmans in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Groepsbebouwing van veertien burgerhuizen

Schorpioenstraat 26-38, Tweelingenstraat 31-43, Antwerpen (Antwerpen)

Op de hoek van de Schorpioen- en de Tweelingenstraat, tekende architect Ernest Dieltiens in 1894 een monumentaal ensemble van veertien burgerhuizen in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen.

Eenheidsbebouwing van twee burgerhuizen

Steenbokstraat 7-9, Antwerpen (Antwerpen)

In 1910 laat de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier een fabriek afbreken om deze twee eclectische burgerhuizen te kunnen bouwen.

Ensemble van zes woningen

Stierstraat 6-16, Antwerpen (Antwerpen)

In de Stierstraat is een opvallend ensemble van zes woningen bewaard, een ontwerp dat bouwmeester Ernest Stordiau in 1896 tekende in opdracht van de van de "Société anonyme pour la construction de maisons bourgeoises", de bouwmaatschappij die in 1886 werd opgericht om de woningbouw in de wijk te organiseren.

Hoekensemble van Jos Bascourt

Tweelingenstraat 1, Dolfijnstraat 40-44, Antwerpen (Antwerpen)

In 1894 kreeg Bascourt de opdracht om voor de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen een ensemble van vier huizen te bouwen op de hoek van de Tweelingen- en de Dolfijnstraat.

Eenheidsbebouwing in spiegelbeeld

Tweelingenstraat 9-19, Antwerpen (Antwerpen)

In 1894 tekende Emile Wauters dit ensemble van in totaal zeven neoclassicistische burgerhuizen voor de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van burgershuizen in het Oostkwartier.

Eclectische eenheidsbebouwing

Tweelingenstraat 61-69, Antwerpen (Antwerpen)

Eenheidsbebouwing in eclectische stijl, in 1898 getekend door architect Jules Hofman in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Eenheidsbebouwing van Albert Arnou

Tweelingenstraat 6-24, Antwerpen (Antwerpen)

De huizenrij werd in 1895 ontworpen door Albert Arnou in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Woning De Tweelingen met bijhorende eenheidsbebouwing

Tweelingenstraat 56-70, Antwerpen (Antwerpen)

Bewaard rechtse deel van oorspronkelijk symmetrische eenheidsbebouwing van 1895 naar ontwerp van J. Bilmeyer en J. Van Riel.

Ensemble met politiebureel

Walvisstraat 34, Nottebohmstraat 15-21, Antwerpen (Antwerpen)

In 1896 tekende architect Albert Arnou het ontwerp van dit ensemble in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Ensemble van drie burgerhuizen

Wolfstraat 16-20, Antwerpen (Antwerpen)

Dit ensemble van drie burgerwoningen werd in 1889 ontworpen door architecten Bilmeyer en Van Riel in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Ensemble uit 1889

Wolfstraat 22-26, Antwerpen (Antwerpen)

Dit ensemble van drie burgerwoningen werd in 1889 ontworpen door architect Eug. Geefs in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.