Tonen in Google Earth

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

D'Hondt, Michel

Details

Ontwerper van

Belfort-Hal

Markt 7, Oude Burg 2A-2F, Wollestraat 2 (Brugge)

Het Belfort en de Lakenhal van Brugge zijn beschermd als monument.

Stadhuis van Brugge

Burg 12 (Brugge)

Het stadhuis van Brugge is beschermd als monument.

Poortersloge: gevels en bedaking

Academiestraat 18 (Brugge)

De gevels en bedaking van de Poortersloge, ten tijde van de bescherming behorende tot het rijksarchief te Brugge, zijn beschermd als monument.

Belfort-Hal

Markt 7, Oude Burg 2A-2F, Wollestraat 2 (Brugge)

Het belfort en de hallen van Brugge zijn erkend als werelderfgoed.

Geen afbeelding beschikbaar

Stadhuis van Brugge

Burg 12 (Brugge)

Vanaf circa 1280 vergaderen de schepenen in het hier gelegen zogenaamde "Ghyselhuus", waarin ook de grafelijke gevangenis is ondergebracht. In het vierde kwart van de 14de eeuw gebeurt de afbraak van het vervallen gebouw.

Geen afbeelding beschikbaar

Sint-Janshospitaal - Broederklooster

Mariastraat 44 (Brugge)

Voormalig broederklooster. Samenstel van verschillende gebouwen, aan oostzijde gelegen aan de Mariastraat, aan westzijde aan het binnenplein en tegenover de 19de-eeuwse ziekenzalen.

Geen afbeelding beschikbaar

Poortersloge

Academiestraat 18 (Brugge)

Vergaderplaats van de Brugse poorters opgetrokken in begin 15de eeuw als een grosso modo vrijstaand hoekpand in laatgotische stijl met typerende beeldnissen cf. het eerder ontworpen stadhuis, begrensd door de Kraanrei ten zuiden en het huidige Jan van Eyckplein ten oosten Van 1417 tot 1715, ook zetel van "Het Genootschap van de Witte Beer", een ridderlijke steekspelvereniging, zie beer in linker beeldnis van de voorgevel.

Geen afbeelding beschikbaar

Gentpoort

Gentpoortstraat zonder nummer (Brugge)

Vrijstaande, middeleeuwse stadspoort, gesitueerd ten oosten van Gentpoortstraat, ten zuiden van Boninvest en ten noorden van de Gentpoortvest; aan oostkant toegankelijk via de Gentpoortbrug. Voormalige verbinding naar Gent.

Geen afbeelding beschikbaar

Ambachtshuis van de korendragers

Braambergstraat 7 (Brugge)

Nr. 7. Voormalig ambachtshuis van de korendragers cf. gevelstenen door M. D'Hondt (XX a). Diephuis van twee/ één trav. en twee bouwl. onder zadeldak. Gerestaureerd in 1892. Verankerde, bakstenen trapgevel (6 tr. + topstuk), gebouwd i.pl.v. houten gevel, op een barokgetinte cartouche van natuursteen gedateerd "1637". Gebruik van natuursteen voor de meeste vernieuwde elementen als drielicht

Geen afbeelding beschikbaar

Samenstel van twee burgerhuizen

Katelijnestraat 66 (Brugge)

Samenstel van twee diephuizen van samen vijf + zeven traveeën en twee bouwlagen onder twee // zadeldaken (leien), met XVIII-kern cf. balklagen en dakconstructie bestaande uit schaargebinten en koningsstijl. Verankerde bakstenen trapgevels 7tr. + topstuk), resultaat van "Kunstige Herstelling" van 1901 n.o.v. architect C. Dewulf (Brugge); ze vervangen twee soortgelijke gevels gedateerd "1726

Geen afbeelding beschikbaar

Hoekhuis

Langerei 2 (Brugge)

Hoekhuis van vier + vier traveeën en twee bouwlagen onder kruisende zadeldaken (mechanische pannen).

Geen afbeelding beschikbaar

Belfort-Hal

Markt 7, Oude Burg 2A, Oude Burg 2B, Oude Burg 2C, Oude Burg 2D, Oude Burg 2F, Wollestraat 2 (Brugge)

Oorspronkelijk commercieel en bestuurlijk complex aan de zuidelijke Marktzijde, ingesloten door de Wollestraat ten oosten, de Oude Burg ten zuiden en de Hallestraat ten westen. Het weerspiegelt het toenmalige belang van Brugge en zijn lakennijverheid, en getuigt tevens van het monumentale en grootschalige karakter van de openbare burgerlijke architectuur in de Middeleeuwen en het omgaan met een dergelijk monument door de eeuwen heen.

Geen afbeelding beschikbaar

Godshuis Goderickx Convent met kapelletje

Moerstraat 11, Moerstraat 13, Moerstraat 15, Moerstraat 17, Moerstraat 7, Moerstraat 9 (Brugge)

Voormalig Godshuis "Goderickx Convent". Gesticht in de Geerwijnstraat in 1383 door M. Rym en in 1587-1588

Geen afbeelding beschikbaar

Bogen en neobaroknis met Sint-Amand-beeld door M. D'Hondt

Steenstraat zonder nummer (Brugge)

Bogen over de Kleine Sint-Amandsstraat gebouwd in 1928 ter vervanging van schoorpalen die beide huizen ondersteunden omwille van instortingsgevaar; aan de straatkant, bekronende neobaroknis met buste van Sint-Amand door beeldhouwer M. D'Hondt (Brugge).

Poortersloge

Academiestraat 18, Brugge (West-Vlaanderen)

Vergaderplaats van de Brugse poorters opgetrokken in begin 15de eeuw als een grosso modo vrijstaand hoekpand in laatgotische stijl met typerende beeldnissen cf. het eerder ontworpen stadhuis, begrensd door de Kraanrei ten zuiden en het huidige Jan van Eyckplein ten oosten Van 1417 tot 1715, ook zetel van "Het Genootschap van de Witte Beer", een ridderlijke steekspelvereniging, zie beer in linker beeldnis van de voorgevel.

Stadhuis van Brugge

Burg 12, Blinde-Ezelstraat 1, Brugge (West-Vlaanderen)

Vanaf circa 1280 vergaderen de schepenen in het hier gelegen zogenaamde "Ghyselhuus", waarin ook de grafelijke gevangenis is ondergebracht. In het vierde kwart van de 14de eeuw gebeurt de afbraak van het vervallen gebouw.

Belfort-Hal

Markt 7, Wollestraat 2, Oude Burg 2A-D, 2F, Brugge (West-Vlaanderen)

Oorspronkelijk commercieel en bestuurlijk complex aan de zuidelijke Marktzijde, ingesloten door de Wollestraat ten oosten, de Oude Burg ten zuiden en de Hallestraat ten westen. Het weerspiegelt het toenmalige belang van Brugge en zijn lakennijverheid, en getuigt tevens van het monumentale en grootschalige karakter van de openbare burgerlijke architectuur in de Middeleeuwen en het omgaan met een dergelijk monument door de eeuwen heen.

Godshuis Goderickx Convent met kapelletje

Moerstraat 7-9, Brugge (West-Vlaanderen)

Voormalig Godshuis "Goderickx Convent". Gesticht in de Geerwijnstraat in 1383 door M. Rym en in 1587-1588

Bogen en neobaroknis met Sint-Amand-beeld door M. D'Hondt

Steenstraat zonder nummer, Brugge (West-Vlaanderen)

Bogen over de Kleine Sint-Amandsstraat gebouwd in 1928 ter vervanging van schoorpalen die beide huizen ondersteunden omwille van instortingsgevaar; aan de straatkant, bekronende neobaroknis met buste van Sint-Amand door beeldhouwer M. D'Hondt (Brugge).

Ambachtshuis van de korendragers

Braambergstraat 7, Brugge (West-Vlaanderen)

Voormalig ambachtshuis van de korendragers, zie gevelstenen door M. D'Hondt (eerste kwart van de 20ste eeuw). Diephuis van twee/één travee/ën en twee bouwlagen onder zadeldak. Gerestaureerd in 1892. Verankerde, bakstenen trapgevel (6 treden + topstuk), gebouwd in plaats van houten gevel, op een barokgetinte cartouche van natuursteen gedateerd "1637".

Gentpoort

Gentpoortstraat zonder nummer, Brugge (West-Vlaanderen)

Vrijstaande, middeleeuwse stadspoort, gesitueerd ten oosten van Gentpoortstraat, ten zuiden van Boninvest en ten noorden van de Gentpoortvest; aan oostkant toegankelijk via de Gentpoortbrug. Voormalige verbinding naar Gent.

Sint-Janshospitaal - Broederklooster

Mariastraat 44, Brugge (West-Vlaanderen)

Voormalig broederklooster. Samenstel van verschillende gebouwen, aan oostzijde gelegen aan de Mariastraat, aan westzijde aan het binnenplein en tegenover de 19de-eeuwse ziekenzalen.

Hoekhuis De Torre

Langerei 2, Brugge (West-Vlaanderen)

Hoekhuis van vier en vier traveeën en twee bouwlagen onder kruisende zadeldaken (mechanische pannen).

Samenstel van burgerhuizen

Katelijnestraat 66, Brugge (West-Vlaanderen)

Samenstel van twee diephuizen van samen vijf + zeven traveeën en twee bouwlagen onder twee parallelle zadeldaken (leien), met 18de-eeuwse kern, zie balklagen en dakconstructie bestaande uit schaargebinten en koningsstijl. Verankerde bakstenen trapgevels 7 treden + topstuk), resultaat van "Kunstige Herstelling" van 1901 naar ontwerp van architect C. Dewulf (Brugge).