Tonen in Google Earth

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Creytens, Carlos L.A.C.

Details

Beschrijving

Carlos Creytens behaalde in 1954 het diploma van architect aan het Sint-Lucasinstituut te Gent.

bronnen

  • S.N. 1967: orde van architecten. inschrijvingen, einde 1967, op de tabellen van de raden van de orde, Brussel, 202.
  • VAN DE PERRE D. 2003: Op de grens van twee werelden : beeld van het architectuuronderwijs aan het Sint-Lucasinstituut te Gent in de periode 1919-1965/1974, Gent, 178.

Ontwerper van

Geen afbeelding beschikbaar

Geldmuntstraat

Geldmuntstraat (Brugge)

Van Eiermarkt naar Noordzandstraat. Eerste vermelding circa 1305 als samenvoeging van "Geldhuis-" en "Muntstraat", beide verwijzend naar het voormalige "Munthof".

Geen afbeelding beschikbaar

Loppemstraat

Loppemstraat (Brugge)

Van Oude Burg naar Simon Stevinplein. Benaming vermoedelijk afkomstig van "Heer van Loppem", eigenaar van het hoekpand Simon Stevinplein nummer 2.

Geen afbeelding beschikbaar

Mariastraat (Oudste kern)

Mariastraat (Brugge)

Van Simon Stevinplein naar Katelijnestraat. Sinds het eerste kwart van de 14de eeuw genoemd naar de nabije én beeldbepalende Onze-Lieve-kerk. Vanaf circa 1850 wordt noordelijke straatzijde gedomineerd door de schoolvleugels van het Sint-Franciscus Xaveriusinstituut; heden tevens commerciële functie. Nagenoeg rechte straat met kromming ter hoogte van de Onze-Lieve-Vrouwkerk, waardoor de straat in het zuiden visueel wordt afgesloten.

Geen afbeelding beschikbaar

Oude Gentweg

Oude Gentweg (Brugge)

Van Katelijne- naar Gentpoortstraat. In oorsprong de eerste verbinding van het stadscentrum naar de Gentpoort.

Wijngaardstraat

Wijngaardstraat (Brugge)

Van Katelijnestraat naar Wijngaardplein. Benaming verwijst naar de "Wijngaard", zijnde laag gelegen grasland, verkeerdelijk geïnterpreteerd als terrein waar wijndruiven werden gekweekt.

Sociale woonwijk Terlindehof

Ter Lindehof (Brugge)

Tussen 1962 en 1967 realiseerde de sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Heerd is Goud Weerd een wijk van 94 woningen aan het Ter Lindehof te Sint-Andries (Brugge), naar ontwerp van Carlos Creytens en Lucien Rotsaert.

Sociale woonwijk Kloosterveld

Steentje (Brugge)

In 1980 realiseerde de sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Heerd is Goud Weerd een wijk met 78 woningen aan Steentje, naar ontwerp van architect Carlos Creytens.